Otvoreno pismo premijeru i prvom potpredsedniku Vlade Srbije

Premijeru Vlade Srbije Ivici Dačiću
Prvom potpredsedniku Vlade Srbije Aleksandru Vučiću.

Poštovani, 
U svetlu rekonstrukcije Vlade i novih kadrovskih rešenja, u više navrata ste istakli da podvlačenjem crte nakon godinu dana rada Vlade, uvodite novi princip u politiku u Srbiji – princip političke odgovornosti. Kao organizacija koja promoviše političku odgovornost u Srbiji, želimo da vam skrenemo posebnu pažnju da član vaše Vlade, ministar prosvete Žarko Obradović, u javnim nastupima ozbiljno narušava vašu odlučnost u primeni ovog principa i šalje poruku građanima Srbije da vas ne treba shvatiti ozbiljno. Ministar Obradović se ponovo zapitao: “Za šta u stvari moram da budem odgovoran?”

Smatramo da moramo da reagujemo i podsetimo vas i ministra na činjenice koje ukazuju na to zašto ministar Obradović mora da snosi političku odgovornost. 


Prvo, propusti u organizovanju male mature. Zaštitnik građana je konstatovao da postoji neosporna odgovornost Ministarstva prosvete jer “propisi ne obavezuju Ministarstvo prosvete da organizuje završni ispit bilo kako, već da ga sprovede uspešno, dakle zakonito, pravilno i fer, tako da se na osnovu njega može objektivno bodovati znanje učenika, što je njegova svrha. To je odgovornost Ministarstva, koju ne može preneti na ‘štampariju koja je na tenderu dobila da štampa testove’, niti na ‘Komisiju’ kojom inače predsedava pomoćnik ministra.”
Način na koje je ministar Obradović “rešio” ovaj problem predstvalja obesmišljavanje zakona. Međutim, propusta je bilo i u prethodnim godinama. 2011. godine zabeleženi su slučajevi lažiranja završnog ispita u 80 škola u Srbiji, ali za to niko nije odgovarao. Naredne, 2012. godine, pojedini roditelji malih maturanata tvrdili su da su se, pre ispita, prodavali testovi iz matematike, uprkos strogom čuvanju, i to za 1.000 dinara. Nastavnici srpskog jezika bili su revoltirani, jer su na treninzima dobili uputstvo da se na maloj maturi priznaju i pravopisno nepismeni odgovori.
Prvi čovek Ministarstva prosvete tokom celog ovog perioda je Žarko Obradović. 
Drugo, 2008. godine zabeleženo je da su pojedine srednje škole nezakonito naplaćivale upis. Ministar Obradović je najavio inspekcije, ali na kraju niko nije snosio odgovornost. 
Treće, u aprilu 2009, na međunarodnim ispitivanjima nivoa i kvaliteta učeničkih postignuća (PISA testiranje) učenici su pokazali niske rezultate – njihova postignuća u oblasti čitalačke, matematičke i naučne pismenosti za oko 60 poena niža su u odnosu na prosek zemalja OECD-a. Srbiji sada preti isključenje iz PISA testiranja, objavljeno je u aprilu ove godine, jer je zakasnila da se uključi u tekući ciklus, koji je počeo u septembru prošle godine. Ministarstvo još nije obezbedilo novac neophodan za uključivanje srpskog PISA tima u ovogodišnji ciklus.
Četvrto, početak mandata Žarka Obradovića kao ministra prosvete obeležen je aferom “100.000 udžbenika”, u kojoj je bilo sukoba interesa zaposlenih u Ministarstvu prosvete, stresa za roditelje, troškova od 400.000 evra za privatne izdavače, dok su đaci bili bez udžbenika mesec dana. U leto 2008. Ministarstvo prosvete proglasilo je nevažećim 16 osnovnoškolskih udžbenika, koji su odštampani u tiražu od 100.000 primeraka, prodajne vrednosti od 400.000 evra. 
Peto, tokom 2009. godine ministar Žarko Obradović bio je rastrzan na funkcijama. Bio je član ukupno devet saveta i odbora. Verujemo da na čelu ovako važnog ministarstva, od kog zavisi dalji razvoj Srbije, mora da bude potpuno posvećena i stručna osoba, što je ministar u više navrata pokazao da nije.

Ministar Žarko Obradović apsolutno snosi političku odgovornost za stanje resora na čijem se čelu nalazi drugi mandat zaredom.

I zato – apelujemo na vas da, u reformisanoj Vladi Srbije, Žarko Obradović ne obavlja funkciju ministra prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, ali i da ne bude postavljen na neko drugo odgovorno mesto, koje je od velike važnosti za Srbiju i njene građane.

I na kraju da Vas podsetimo, naša organizacija je nakon skandala “Mala matura” pokrenula peticiju za smenu ministra Obradovića. Ovu peticiju je za nekoliko dana potpisalo više od 15.000 ljudi, podržalo više od 20 organizacija civilnog društva, Sindikat nauke, Unija sindikata prosvetnih radnika, a lista je iz dana u dan povećava. 

Mi, iskreno, verujemo da je njegova smena u najboljem interesu Srbije i svih njenih građana. 
S poštovanjem, 
Istinomer tim