Odgovoran potez potpredsednice Vlade Zorane Mihajlović

Reakcija ministarke Mihajlović na Istinomerovu ocenu premijera Aleksandra Vučića o skoku Srbije na Duing biznis (Doing business) listi Svetske banke

Istinomer podstiče demokratsku, tolerantnu debatu o svim pokrenutim pitanjima i otvoreni smo za nove ideje i predloge. Ocenjeni političari su dobrodošli da pruže dodatna objašnjenja, ospore date ocene ili dodatno osvetle probleme iz svog ugla gledanja. Naše je da dosledno i bez sujete priznamo i ispravimo svaku grešku koju napravimo. 

Posebno ističemo da nas je pismo potpredsednice Vlade Zorane Mihajlović dodatno motivisalo da nastavimo da radimo naš posao. Potpredsednica Vlade Mihajlović je pismom usmerila fokus debate na argumente i činjenice, tako da, iskreno pozdravljamo ovakav način komunikacije potpredsednice Vlade.
Nakon analize sadržaja pisma i predstavljenih argumenata u pismu, Istinomer ostaje pri prvobitnoj oceni izjave premijera Aleksandra Vučića, kao neistinitoj. U nastavku, još jednom obrazlažemo Istinomerovu ocenu da bismo osigurali jednako razumevanje argumenata koja su korišćena prilikom ocenjivanja.
U nastavku teksta, takođe, citiramo izvode potpredsednice Zorane Mihajlović i informacije koje je koristio Istinomer prilikom ocenjivanja izjave.
Istinomer je utvrdio da je Svetska banka promenila metodologiju tako da je, na osnovu nove metodologije, Srbija umesto 32 poboljšala poziciju za devet mesta – sa 68. na 59. mesto. 
Potpredsednica Vlade u svojoj reakciji piše da je zbog loše pozicije Srbije na Duing listi koja je objavljena prošle godine, na predlog premijera Aleksandra Vučića formirana Radna grupa za praćenje Duing biznis liste. Radna grupa okupila je predstavnike svih ministarstava, domaćih poslovnih organizacija i inostranih međunarodnih organizacija.

“Paralelno sa donošenjem zakona i propisa, kao što je dobijanje građevinske dozvole za 28 dana umesto za dotadašnjih 250 dana, uvođenja elektronskog plaćanja poreza, Srbija, i još nekoliko zemalja, je apelovalo na Svetsku banku da promeni metodologiju kojom se izračunavaju mesta na ovoj rang listi. Argumentima smo dokazali da je metodologija na nekim mestima pristrasna, da pojedine kompanije svoje izveštaje o poslovanju u Srbiji nisu tačno popunili, da pojedine procedure ne odgovoraju realnosti na terenu. I uspeli smo! Svetska banka je prihvatila naše sugestije i po novoj, pravičnijoj metodologiji uradila je novu Duing biznis listu na kojoj smo sa dotadašnjeg 91. skočili na 59. mesto, što jeste skok za 32 mesta”, navodi potpredsednica Vlade u reakciji na Istinomerovu ocenu.

*
Potpredsednica Vlade Srbije, Zorana Mihajlović / Foto: FoNet

Ipak, iako potpredsednica Mihajlović tvrdi da je Srbija skočila sa 91. na 59. mesto, mora da se uzme u obzir korišćenje različitih metodologija 2014. i 2015. godine. Svetska banka je od ove godine počela da koristi novu metodologiju i po njoj je Srbija kotirana na 59. mestu. Da ne bi došlo do zabune koliko je koja zemlja napredovala na listi, Svetska banka je novu metodologiju primenila i na prošlogodišnji izveštaj. Na taj način, na osnovu iste metodologije, za svaku državu može da se vidi koliko je zaista napredovala na Duing biznis listi. Pa je tako Srbija primenjujući novu metodologiju prošle godine zauzimala 68. mesto dok je ove godine na 59. mestu, što je napredak od devet mesta. Moguće je porediti rangiranje jedne zemlje iz godine u godinu samo na osnovu iste metodologije. Ukoliko bismo koristili različitu metodologiju ne bismo dobili realnu sliku. Da je svesna ove činjenice potvrđuje i potpredsednica Mihajlović u svojoj reakciji.

“… Svetska banka je retroaktivno, po novoj metodologiji, ponovo uradila analizu Srbije i za 2015. na kojoj smo čitavih 365 dana bili na 91. mestu. Zajedno sa novim izveštajem za 2016. na kome smo zauzeli 59. mesto Svetska banka je 27. oktobra objavila i nove rezultate za 2015. prema kojima je Srbija bila na 68. mestu, što danas i stoji na sajtu Svetske banke. I prema tim rezultatima ispada da je Srbija skočila za 9, a ne 32 mesta na Duing biznis listi“, navela je Zorana Mihajlović

Na osnovu dokaza koje je iznela u svojoj reakciji, potpredsednica Vlade Mihajlović na kraju zaključuje:

“Zato smatram da izjava premijera Alekandra Vučića “Konačno priznanje za naše reforme, Srbija sa 91. došla na 59. mesto na Duing biznis listi Svetske banke“ nije NEISTINA. Već ISTINA!”

Istinomer ostaje pri oceni izjave predsednika Vlade Aleksandra Vućića kao neistinitoj. I u svojoj reakciji Zorana Mihajlović je napisala da je Radna grupa za praćenje Srbije na Duing listi Svetske banke tražila promenu metodologije do čega je na kraju i došlo. To znači da je premijer Srbije morao da bude upoznat sa promenjenom metodologijom ali je, ipak, to prećutao. Iznoseći podatak da je Srbija napredovala sa 91. na 59. mesto premijer je doveo u zabludu građane da je za poslednjih godinu dana Srbija popravila svoj položaj za 32 mesta. Kao što smo već napisali,  kada se ista metodologija primeni i na prošlu i na ovu godinu, dobije se podatak da je Srbija napredovala sa 68. na 59. mesto, što je devet mesta. I na sajtu Svetske banke može da se nađe podatak da je Srbija napredovala za devet mesta što smo uzeli kao jedino relevantnu informaciju.