Neophodno unapređenje izborne administracije i zakonodavstva

Posmatračka misija „Građani na straži“ predlaže niz preporuka za poboljšanje izbornog procesa.
Tokom održavanja vanrednih parlamentarnih izbora u proleće 2016. godine uočeni su ozbiljni nedostaci i nedorečenosti izbornog zakonodavstva koje mogu dovesti do daljeg smanjenja poverenja građana u kvalitet izbornog procesa, saopštila je posmatračka misija organizacije CRTA – „Građani na straži“. Kako bi se unapredio kvalitet izbornog procesa, posmatračka misija „Građani na straži“ predlaže niz preporuka od kojih se pojedine mogu sprovesti u kratkom roku, do predstojećih predsedničkih izbora i dugoročne koje zahtevaju promene većeg obima.
*

Uz koordinisan i organizovan rad nadležnih institucija, do predsedničkih izbora na proleće 2017. godine trebalo bi unaprediti sistem nadzora nad biračkim spiskom što podrazumeva pitanje ažuriranja i održavanja baze podataka biračkog spiska. Takođe, izmenama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku trebalo bi omogućiti uvid u izvod iz biračkog spiska čime bi se građanima omogućilo da neposredno pre izbornog dana, u kratkom roku, provere na kom biračkom mestu treba da glasaju budući da se dosadašnja praksa uvida u elektronsku bazu biračkog spiska pokazala nepouzdanom. 
RIK bi trebalo pravovremeno i redovno da objavljuje sve relevantne izborne podatke (materijale, statistike, podatke o listama itd.) u „otvorenom“, mašinski čitljivom formatu, u skladu sa međunarodnim izbornim „open data“  standardima.
*

CRTA posmatračka misija „Građani na straži“, u okviru preporuka koje zahtevaju  duži vremenski period za sprovođenje, predlaže i uspostavljanje Republičke izborne komisije kao stalnog i nezavisnog tela koje bi se bavilo sprovođenjem izbora, edukacijom izborne adminstracije i unapređenjem izbornih procedura, što bi u značajnoj meri uticalo na unapređenje kvaliteta izbornog procesa. Dopunom Zakona o izboru narodnih poslanika potrebno je omogućiti RIK-u da, u postupku utvrđivanja rezultata glasanja, postupa po službenoj dužnosti (ex-officio), odnosno da ima pravo da preinači, menja i poništava odluke biračkih odbora.
Kompletan izveštaj CRTA posmatračke misije “Građani na straži” koji se odnosi na prevremene parlamentarne izbore 2016. godine sa svim preporukama možete pogledati ovde, a dostupan je i na sajtu Gradjaninastrazi.rs .