Najviše govorio Babić, Živković podneo najveći broj amandmana

Poslanici Skupštine Srbije su za nepunih devet meseci rada u plenumu usvojili  146 zakona, od kojih je 105 doneto po hitnom postupku, pokazala je analiza aktivnosti narodnih poslanika koju je uradila inicijativa “Otvoreni parlament“. S obzirom na to da su parlamentarci u skupštinskom zasedanju proveli ukupno 94 dana, može se reći da su u proseku dnevno usvajali jedan i po zakon. Aktuelni saziv je na ta zakonska rešenja podneo nešto više od 2.500 amandmana, a usvojen je tek svaki deseti. 

Skupština Srbije

Od aktuelnih 250 narodnih poslanika, njih 45 nije podnelo nijedan amandman, a u toj grupi je najviše poslanika SPS, njih 17. Najviše amandmana su podneli Zoran Živković (871 – 19 usvojenih), Vladimir Pavićević (848 amandmana – 19 usvojenih) i Borislav Stefanović (324 amandmana – 22 usvojena). 

Zoran Živković

Najviše amandmana podneto je na zakone koji su doneti u decembru, a to su Zakon o osiguranju (310 amandmana, od kojih je samo jedan usvojen) i  Zakon o platnim uslugama (podneto 248 amandmana, ali nijedan nije usvojen). 
Analiza „Otvorenog parlamenta“ pokazala je i da je samo 20 poslanika, uglavnom Srpske napredne stranke, bilo prisutno na glasanjima za sve predložene zakone. 

Postavljanje poslaničkih pitanja

U prošloj godini poslanička pitanja postavljana su samo na dve sednice, 29.  maja i 31. jula,  iako je poslovnikom Skupštine predviđeno da se pitanja članovima Vlade Srbije postavljaju svakog poslednjeg četvrtka u mesecu. Narodni poslanici postavili su ukupno 43 pitanja. 
Najviše pitanja postavljeno je premijeru Aleksandru Vučiću, koji je bio i najaktivniji u odgovorima. On je bio prisutan oba puta tokom postavljanja poslaničkih pitanja, a davao je odgovore i umesto ministara koji nisu bili prisutni. 
Poslanička pitanja su važan kontrolni mehanizam, a poslanici su u mogućnosti da pitanje postave i pismeno, pri čemu su predstavnici Vlade u tom slučaju dužni da daju pismeni odgovor u roku od osam do 30 dana. Na sajtu Narodne skupštine ne postoji evidencija ovih pitanja, niti se ona objavljuju na internetu. 
Od formiranja Desetog skupštinskog saziva 16. aprila, pa do 31. decembra poslanici su se obratili 15.927 puta, što je prosečno 56 obraćanja po narodnom poslaniku. Od ukupnog broja obraćanja četvrtina  su bile replike (555). Od aktuelnih 250 narodnih poslanika, u posmatranom periodu, 31 nije se obratio u plenumu, među kojima je 26 poslanika Srpske napredne stranke.

Zoran Babić

Najaktivniji poslanik od aktuelnih 250, računajući govore i replike, bio je šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Zoran Babić koji se obratio 465 puta u plenumu. Zatim slede samostalni poslanici iz Nove stranke Vladimir Pavićević sa 413 obraćanja i Zoran Živković sa 284 obraćanja, Vladimir Đukanović iz Srpske napredne stranke sa 270 i Marko Đurišić iz Socijaldemokratske stranke sa 265 obraćanja. Ukoliko se postmara samo broj govora bez replika, najaktivniji poslanik bio bi Vladimir Pavićević sa 384 govora. Slede Zoran Babić sa 297 i Vladimir Đukanović sa 267 govora. Od aktuelnih 250 narodnih poslanika, u posmatranom periodu 31 se nije obratio u plenumu. 
Od poslanica u plenumu najčešće su se mogle čuti Gordana Čomić iz Demokratske stranke – 245 puta, zatim Aleksandra Jerkov iz Demokratske stranke 88 puta, Aleksandra Tomić iz Srpske napredne stranke 71 put, Biljana Hasanović Korać iz Socijaldemokratske stranke 63 puta i Vesna Martinović iz Demokratske stranke 52 puta. 
Cilj inicijative „Otvoreni parlament“ je povećanje javnosti rada parlamenta, informisanje građana o radu parlamenta i uspostavljanje redovne komunikacije između građana i njihovih izabranih predstavnika. 

*
Godišnji pregled