Koliko žene zaista učestvuju u odlučivanju?

U aktuelnom sazivu Narodne Skupštine Republike Srbije drugi put je realizovana kvota propisana zakonom, i žene beleže udeo od preko 30% u poslaničkim mestima. Prema podacima inicijative Otvoreni parlament u radu skupštinskih odbora i dalje se uočava izražena rodna segregacija u tematskoj usmerenosti žena, pri čemu se žene više usmeravaju na pitanja ljudskih prava, socijalne zaštite, kulture, komunikacije, a gotovo su potpuno isključene iz pitanja bezbednosti, finansija, ekonomije, infrastrukture. I pored toga, u radu Desetog saziva nailazimo na trend povećanja udela žena na mestu predsednika odbora. Žene se nalaze na čelu 8 odbora, uključujući i dva bitna odbora, Odbor za spoljne poslove i Odbora za odbranu i unutrašnje poslove, na čijem su čelu, u prethodnim sazivima, uglavnom bili muškarci.Takođe, na mestu predsednice Parlamenta se nalazi žena.

Prema podacima Interparlamentarne Unije, objavljenim 1. decembra 2014. godine, Srbija se nalazi na, visokom, 25 mestu od 189 zemalja, u pogledu broja žena u Parlamentu. Ukoliko uporedimo sa drugim, evropskim zemljama, Srbija se, u odnosu na ovaj kriterijum, nalazi ispred Italije, Ujedinjenog Kraljevstva, Švajcarske i Francuske.