Izborni proces narušen ukoliko institucije odmah ne reaguju

Povodom više od 15 hiljada falsifikovanih potpisa građana, zakonitost i legitimitet izbornog procesa zavisi isključivo od toga šta će preduzeti nadležni organi u naredna 24 časa.
Povodom činjenice da je Republička izborna komisija (RIK) ustanovila do sada više od 15 hiljada falsifikovanih potpisanih izjava birača na sedam lista, od kojih je jedna čak i proglašena, CRTA posmatračka misija “Građani na straži” smatra da u ovom trenutku zakonitost i legitimitet celokupnog izbornog procesa zavisi isključivo od toga šta će preduzeti nadležni organi u naredna 24 časa. Liste na kojima su se našli falsifikovani potpisi su:    
Mađarski pokret – Za promene! – DZVM,   
6. Oktobar – Za sve nas, 
Republikanska stranka – Nikola Sandulović, 
Jedinstvena ruska stranka – Zoran Marić, 
To smo mi – Prirodni Pokret – Vladimir Zaharijev,
Tolerancija i 
Romska stranka – Bunjevci građani Srbije
Republička izborna komisija je propustila da utvrdi falsifikovane potpisane izjave građana za listu Republikanske stranke pre nego što je tu listu proglasila kao važeću. RIK sada jedino može da primeni vanredni pravni lek koji bi za sobom povukao odlaganje rokova za ostale izborne radnje a time se dovodi u pitanje održavanje izbora 24. aprila. S druge strane, ukoliko se ne poništi lista Republikanke stranke, onda se dovodi u pitanje celokupni izborni proces jer će se dozvoliti stranci koja je falsifikovala potpise da ravnopravno učestvuje u izbornom procesu.
Posmatračka misija „Građani na straži“ će zvanično zatražiti uvid u potpisane izjave podrške građana listama koje su predate Republičkoj izbornoj komisiji (RIK) jer samo potpuna transparentnost može da povrati poverenje javnosti u celokupni proces.
*
Pogledajte status svih do sada predatih lista (kliknuti za uvećanje)