Falsifikati, pritisci i kupovina glasova obeležili kampanju #2016Izbori

15 hiljada falsifikovanih izjava podrške birača raznim strankama, kupovina glasova, humanitarna i materijalna pomoć biračima, direktne pretnje i zastrašivanje. Sve ovo obeležilo je poslednje dve nedelje izborne kampanje, nalazi su posmatračke misije ”Građani na straži”. Zbog falsifikata u izbornoj dokumentaciji do sada je odbijeno 6 lista, dok su dve povukle svoje kandidature. Prema rečima nadležnih, nesporno je da iza cele situacije sa falsifikovanim izjavama birača stoji dobro organizovana kriminalna grupa koja poseduje bazu podataka određenog broja punoletnih građana Srbije, sa ispravnim imenom i prezimenom, tačnom adresom i jedinstvenim matičnim brojem građana.