Hoću Poverenika, a ne poslušnika!

Organizacija Crta otpočela je akciju “Hoću Poverenika, a ne poslušnika!” u cilju skretanja pažnje na neophodnost pokretanja procedure za izbor novog Poverenika za informacije od javnog značaja, saopštili su iz tog udruženja građana.
Iz Crte ističu da je pri izboru novog Poverenika potrebno je poštovati kriterijume transparentnosti i integriteta. Takođe građani bi trebalo da znaju ko su mogući kandidati za tu funkciju, kako bi novi Poverenik nastavio da obavlja svoju funkciju kao nezavisno i stručno lice.
Na sajtu srbijadoinformacija.rs, svi zainteresovani građani mogu da pošalju pismo Skupštini sa predloženim kriterijumima koje je sastavilo više od 80 organizacija civilnog društva.
Imajući u vidu značaj Poverenika kao nezavisne institucije, široko postavljene uslove koje propisuju Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja i novi Zakon o zaštiti podataka o ličnosti, predloženi su kriterijumi koje bi resorni skupštinski Odbor trebalo da primeni prilikom izbora kandidata za novog Poverenika.
Crta poziva Odbor za kulturu i informisanje da razmotri predložene kriterijume, primeni ih prilikom izbora kandidata za novog Poverenika i omogući javnosti da bude adekvatno informisana i uključena u ovaj proces.
Mandat Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti istekao je u decembru 2018. godine, a proces za izbor novog Poverenika još uvek nije pokrenut. 
Crta podseća da su organizacije civilnog društva u nekoliko navrata upućivale zahteve nadležnom skupštinskom odboru da odgovori da li je pokrenut postupak izbora Poverenika, ko su mogući kandidati, kao i da javno objavi biografije kandidata.
Ti odgovori predstavljaju minimum transparentnosti svakog izbornog procesa, dok su standardi otvorenosti i  postupka za izbor Poverenika daleko viši u svim evropskim zemljama. 
Organizacije su čak uputile i inicijativu za hitno otvaranje postupka, kao i kriterijume za izbor i sprovođenje procesa koji osigurava da građani Srbije dobiju nezavisnog i stručnog Poverenika. Oba predloga nadležni odbor nije razmatrao, a u međuvremenu je istekao mandat Rodoljubu Šabiću, ističu iz Crte.