Deklaracija o političkoj odgovornosti

Istinomer je pokrenuo kampanju za podršku Deklaraciji o političkoj odgovornosti kojom će se od političara i javnih funkcionera u Srbiji tražiti da se obavežu da će im građani biti na prvom mestu. 

*

U Deklaraciji se zahteva da se političari i javni funkcioneri u Srbiji obavežu da će: 
• Odgovorno vršiti poverene javne funkcije i polagati račun građanima za sve što spada u njihov delokrug rada; 
• Donositi promišljene i argumentovane odluke na dobrobit građana i građanki i biti spremni da se povuku sa javne funkcije ukoliko iznevere njihove interese ili im na bilo koji način naškode; 
• Govoriti istinu i delovati u skladu sa svojim politikama, ne dovodeći građane u zabludu i obmanu; 
• Omogućiti uvid javnosti u svoj rad i aktivno raditi na uspostavljanju saradnje sa građanima;
• Služiti kao dobar primer svima koji zastupaju javni interes i negovati debatu kao formu komunikacije, uz uvažavanje sagovornika. 
Verujemo da će poštovanje ove Deklaracije doprineti uspostavljanju principa polaganja računa i odgovornosti u političkoj kulturi našeg društva, kao i jačanju institucija. Deklaraciju možete potpisati ovde
Do sada je Deklaraciju podržalo više od 30 organizacija civilnog društva. U narednom periodu Istinomer će od političara tražiti da potpišu Deklaraciju. 
Organizacije civilnog društva koje su podržale Deklaraciju su: Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost, Trag fondacija, Beogradski centar za bezbedonosnu politiku, Centar modernih veština, SeCons, Centar za razvoj neprofitnog sektora, Transparentnost Srbija, Biro za društvena istraživanja, Komitet pravnika za ljudska prava (YUKOM), Nacionalna koalicija za decentralizaciju, Edukacioni centar Leskovac, Građanske inicijative, Inicijativa mladih za ljudska prava, Helsinški odbor za ljudska prava, NUNS-Nezavisno udruženje novinara Srbije, SMART kolektiv, Autonomni ženski centar, Labris, Centar za integraciju mladih, Evropski pokret u Srbiji, Share fondacija, CHRIS mreža, Dijalog Valjevo, Sretenje, Queeria, Parada ponosa Beograd, Proaktiv, Beogradski centar za ljudska prava, Fondacija Slavko Ćuruvija, Eho Prokuplje, Vojvođanski građanski centar i AEEGE Niš.