Da li stari, nepokretni i bolesni mogu da glasaju van biračkog mesta? DA!

Predstavljamo najvažnije informacije o proceduri glasanja.
Birač koji nije u mogućnosti da glasa na biračkom mestu (nemoćno ili sprečeno lice) može, najkasnije do 11 časova na dan glasanja, obavestiti birački odbor o tome da želi da glasa. Međutim, glasanje van biračkog mesta može se obaviti samo na području opštine, odnosno grada kojem pripada biračko mesto. Drugim rečima, ako ležite u bolnici u Sremskoj Kamenici, a inače glasate u Novom Sadu, nećete moći da iskoristite ovu zakonsku mogućnost. 

Pravni tim Istinomera: Pošto se utvrdi da je takvo lice upisano u najmanje jedan izvod iz biračkog spiska, tri člana biračkog odbora u proširenom sastavu biračkog odbora koji su predstavnici podnosilaca tri različite izborne liste, a koje odredi predsednik biračkog odbora, odlaze kod tog birača.

Pre odlaska kod birača, birački odbor mora da obezbedi da se biraču ponese onoliko potvrda o izbornom pravu na koliko izbora taj birač ima pravo da glasa. Nije dovoljno da birač potpiše samo jednu potvrdu o izbornom pravu za glasanje van biračkog mesta, ukoliko treba da glasa i na parlamentarnim i na lokalnim izborima.

Zatim je procedura takva da poverenici biračkog odbora odlaze kod birača, utvrđuju njegov identitet i vrše proveru UV lampom. Potom poverenici biračkog odbora predaju službeni koverat u kojem se nalaze: glasački listići, zbirne izborne liste, potvrde o izbornom pravu za glasanje van biračkog mesta  i posebne koverte u koje će biti stavljeni popunjeni glasački listići. Nakon toga, poverenici biračkog odbora specijalnim sprejom obeležavaju prst birača. Pošto upoznaju birača s načinom glasanja, poverenici biračkog odbora napuštaju prostoriju u kojoj birač glasa. Pošto glasa, birač potpisuje potvrde o svom izbornom pravu. Potom stavlja popunjene i presavijene glasačke listiće u posebne koverte koje poverenici biračkog odbora pred njim pečate žigom na pečatnom vosku. Tako zapečaćene posebne koverte birač stavlja zajedno s potpisanim potvrdama o svom izbornom pravu u službene koverte koje posle toga poverenici biračkog odbora pred njim pečate žigom na pečatnom vosku. 

Odmah po povratku na biračko mesto, poverenici biračkog odbora predaju službene koverte biračkom odboru, koji otvara službene koverte u kojim se nalaze potpisane potvrde o izbornom pravu i zaokružuje redni broj pod kojim je birač upisan u izvode iz biračkog spiska. Zatim birački odbor otvara zapečaćene koverte i iz njih vadi presavijene glasačke listiće i ubacuje ih u odgovarajuću glasačku kutiju. Ako nedostaje potpisana potvrda o izbornom pravu, smatra se da birač nije glasao, što se unosi u zapisnik o radu biračkog odbora. Birački odbor unosi u zapisnik o radu biračkog odbora podatak o tome koliko je birača glasalo van biračkog mesta i pod kojim rednim brojevima su ti birači upisani u izvod iz biračkog spiska, a nakon glasanja, uz ostali izborni materijal, u posebnoj koverti prilaže i sve potpisane potvrde o izbornom pravu.

Ako birač koji glasa van biračkog mesta nije u stanju da popuni glasački listić (slepo, invalidno ili nepismeno lice), on može da glasa uz pomoć pomagača kojeg sam odredi, na isti način na koji tu pomoć koriste slepa, invalidna ili nepismena lica koja glasaju na biračkom mestu. Glasanje birača van biračkog mesta može se obaviti samo na području opštine, odnosno grada kojem pripada biračko mesto.

Hvala vam na interesovanju za naše sadržaje.

Verujemo da istina nema cenu i da svaki građanin ima pravo da bude informisan na temelju činjenica i zaštićen od uticaja lažnih vesti, dezinformacija i manipulacija koje sprovode politički i drugi centri moći.

Da se ne lažemo, nije lako opstati kao nekomercijalni i nezavisni medij u Srbiji.

Ukoliko ste u mogućnosti, podržite naš rad. Svaka donacija, makar i u simboličnom iznosu, za nas je veliko ohrabrenje.