Da li mogu da glasam sa starom ličnom kartom? DA, uz potvrdu MUP!

Pored važećih dokumenata, moguće je glasati i sa starom ličnom kartom uz odgovarajuću potvrdu MUP.

U
nedelju 4. marta možete da glasate sa važećom ličnom kartom ili pasošem.

Moguće je glasati i sa starom ličnom kartom uz potvrdu MUP-a da je lična karta u postupku dobijanja (važi samo za one koji na birališta ponesu staru „kartonsku“ ličnu kartu čije je važenje prestalo 31.12.2016.)