Da li mogu da glasam sa novom vozačkom dozvolom? NE!

Predstavljamo najvažnije informacije o proceduri glasanja.
U nedelju 24. aprila možete da glasate samo uz važeći dokument kojim dokazujete svoj identitet. Dokaz da ste to vi je važeća lična karta, odnosno važeća putna isprava (pasoš), kao i važeća „papirna“ vozačka dozvola koja sadrži jedinstveni matični broj građana. Dakle potreban je dokument koji ima sliku birača i jedinstveni matični broj građana. Pošto nove vozačke ne sadrže JMBG, sa tim dokumentom nećete moći da glasate.

Pravni tim Istinomera:
Budući da novi format vozačke dozvole (kartica) ne sadrži jedinstveni matični broj građana, birači koji budu hteli da glasaju sa novom vozačkom dozvolom, kao dokumentom kojim dokazuju svoj identitet, neće moći da glasaju.

„Papirnim“ vozačkim dozvolama produženo je važenje do 10. juna 2017. godine.

Hvala vam na interesovanju za naše sadržaje.

Verujemo da istina nema cenu i da svaki građanin ima pravo da bude informisan na temelju činjenica i zaštićen od uticaja lažnih vesti, dezinformacija i manipulacija koje sprovode politički i drugi centri moći.

Da se ne lažemo, nije lako opstati kao nekomercijalni i nezavisni medij u Srbiji.

Ukoliko ste u mogućnosti, podržite naš rad. Svaka donacija, makar i u simboličnom iznosu, za nas je veliko ohrabrenje.