CRTA podnosi zahtev za uvid u zapisnike sa biračkih mesta

Radi otklanjanja svih sumnji koje su se pojavile u javnosti u vezi sa neregularnošću izbornog dana, a koje se odnose na naknadne izmene u zapisnicima sa biračkih mesta, CRTA će podneti zahtev Republičkoj izbornoj komisiji (RIK) za uvid u zapisnike koji su dostavljeni RIK-u, da bi ih uporedila sa zapisnicima koje su CRTINI posmatrači fotografisali nakon objave na biračkim mestima 2. aprila. CRTA poziva sve nadležne institucije da istraže navode u vezi sa potencijalnim manipulacijama izbornim materijalom i menjanjem izborne volje građana, i o tome izveste javnost.
Rezultati analize informacija o kvalitetu procesa tokom izbornog dana prikupljenih sa reprezentativnog i slučajnog uzorka od 450 biračkih mesta i uvidom u zapisnike istaknute nakon zatvaranja istih biračkih mesta, CRTA posmatračka misija «Građani na straži» je ocenila da je izborni dan protekao uglavnom u skladu sa propisanim procedurama, dok su informacije o izlaznosti i rezultatima pojedinačnih kandidata u skladu sa rezultatima koje je objavio RIK (na osnovu 99,9 odsto obrađenog materijala). CRTA posmatračka misija «Građani na straži» stoji iza svojih preliminarnih nalaza o monitoringu kvaliteta procesa pre i tokom izbornog dana.
Radi otklanjanja svih sumnji koje su se pojavile u javnosti u vezi sa neregularnošću izbornog dana, a koje se odnose na naknadne izmene u zapisnicima sa biračkih mesta, CRTA će podneti zahtev Republičkoj izbornoj komisiji (RIK) za uvid u zapisnike koji su dostavljeni RIK-u, da bi ih uporedila sa zapisnicima koje su CRTINI posmatrači fotografisali nakon objave na biračkim mestima 2. aprila.

CRTA poziva sve nadležne institucije da istraže navode u vezi sa potencijalnim manipulacijama izbornim materijalom i menjanjem izborne volje građana, i o tome izveste javnost.
Preliminarni nalazi monitoringa izbornog dana, pokazali su da su nepravilnosti tokom izbornog dana uočene na tri odsto biračkih mesta i te nepravilnosti ne mogu da utiču na rezultate izbore. Nepravilnosti su se ticale pojedinačnih slučajeva neproveravanja ličnih isprava birača pre glasanja, nekorišćenja nevidiljivog spreja, pravljenja paralelnih spiskova sa imenima i prezimenima izašlih na glasanje van biračkog spiska. Problemi su zabeleženi i sa biračkim spiskom na 27% biračkih mesta, što govori o sistematskom problemu sa biračkim spiskom. Važno je naglasiti da je ovim problemom obuhvaćen mali broj građana Srbije, tačnije 0.2% birača. 
CRTA posmatračka misija «Građani na straži» podnela je 18 prigovora RIK-u za nepravilnosti uočene tokom izbornog dana od kojih je RIK usvojio tri. Povodom 11 odbijenih prigovora, CRTA je uputila žalbe Upravnom sudu od kojih je do sada usvojena jedna žalba. Takođe, CRTA je podnela i tri krivične prijave protiv NN lica u Temerinu, Novom Sadu i Beočinu nadležnom Tužilaštvu u Novom Sadu zbog sumnji na krivično delo primanje i davanje mita u vezi sa glasanjem (tkz. kupovinom glasova).
S obzirom da je izborni dan samo jedan segment izbornog procesa, o kvalitetu izbornog procesa ne može se govoriti samo na osnovu posmatranja izbornog dana. CRTA posmatračka misija «Građani na straži» posmatrala je period pre izbornog dana i zaključila da je predizborna kampanja sprovedena pod pritiskom kratkih rokova, sa neravnomernom medijskom zastupljenošću, navodima o pritiscima na birače, različitim oblicima zloupotreba javnih resursa i uz veoma ograničenu kontrolu nezavisnih tela, pre svih REM-a i Agencije za borbu protiv korupcije.
CRTA posmatračka misija „Građani na straži“ pratiće ponovljene izbore na osam biračkih mesta koji su zakazani za utorak 11. april 2017. godine. Posmatrači, koji će biti raspoređeni na svih osam biračkih mesta, fokusiraće se na kvalitet izbornog procesa na biračkim mestima u vezi sa otvaranjem biračkih mesta, tokom glasanja, zatvaranjem biračkih mesta i prebrojavanjem glasova. O tome kako protiče proces glasanja na ponovljenim izborima, CRTA će obaveštavati javnost putem saopštenja za medije i putem društvenih mreža.
CRTA posmatračka misija “Građani na straži” će u nedeljama nakon objavljivanja zvaničnih rezultata Republičke izborne komisije (RIK) objaviti i finalni izveštaj o analizi izbornog procesa, kao i konkretne preporuke za njegovo unapređenje.