CRTA podnosi krivične prijave u Pećincima

Nakon što organizacija CRTA nije dobila dozvolu da posmatra izborni dan na vanrednim lokalnim izborima u Pećincima 24. decembra, CRTA je podnela prigovor Opštinskoj izbornoj komsiji (OIK), a podnosi i krivične prijave protiv predsednice i sekretarke Opštinske izborne komisije Pećinci.
Protiv predsednice OIK Pećinci CRTA podnosi prijavu za krivično delo zloupotreba službenog položaja, dok protiv sekretarke OIK Pećinci podnosi prijavu za krivično delo nesavestan rad u službi. 
Inače, po prvi put, od 2000. godine je zabeležen slučaj da je zabranjeno posmatranje izbora domaćim posmatračima, navodi se u saopštenju CRTE.
U saopštenju se navodi i da je CRTA podnela prigovor Opštinskoj izbornoj komisiji na odluku da se CRTI uskrati pravo posmatranja biračkih mesta i OIK Pećinci, a komisija mora da razmotri taj prigovor u roku od 48 sati. 
CRTA je podnela i zahtev za slobodan pristup informacijama od javnog značaja Opštinskoj izbornoj komisiji da joj se dostave svi zapisnici i odluke OIK u periodu od 30. oktobra do 22. decembra 2017.godine radi analize zakonitosti postupanja OIK-a u izbornom procesu.
Da podsetimo, Opštinska izborna komisija Pećinci nije dala organizaciji CRTA da prati rad biračkih odbora i Opštinske izborne komisije na vanrednim lokalnim izborima 24. decembra 2017. godine, jer, kako navode, „CRTA ne ispunjava uslove za posmatranje izbora“. CRTA je ovu informaciju dobila usmenim putem od sekretarke OIK Pećinci, jer, kako je obrazložila, „nemaju obavezu da nas o tome obaveste pisanim putem“.
Inače, CRTA je već u svojstvu domaćeg posmatrača pratila parlamentarne i predsedničke izbore 2016. i 2017. godine, pošto joj je Republička izborna komisija (RIK) odobrila prijavu i izdala akreditaciju, kao što je učinila i Gradska izborna komsija grada Zaječara za posmatranje lokalnih izbora u aprilu 2017. godine.