CRTA planira da posmatra beogradske izbore

Osim što planira da posmatra celokupan izborni proces u Beogradu, CRTA je uputila predlog Gradskoj izbornoj komisiji za usvajanje odredbi koje bliže uređuju položaj i procedure prijave za posmatranje domaćih i stranih posmatrača
Organizacija CRTA saopštila je da planira da posmatra celokupan izborni proces beogradskih izbora – od praćenja izborne kampanje, izbornog dana i procesa nakon izbornog dana do zaključenja konačnih rezultata izbora.
 
Kako su saopštili iz CRTE, „objektivno i nestranačko posmatranje, analiza i izveštavanje o izbornom procesu od strane organizacija civilnog društva doprinosi povećanju informisanosti građana u vezi sa radom organa za sprovođenje izbora, kao i drugih aktera uključenih u izborni proces“, što dalje vodi poverenju građana u rad institucija, sam izborni proces i rezultate izbora. 
CRTA je uputila i predlog Gradskoj izbornoj komisiji (GIK) za usvajanje odredbi koje bliže uređuju položaj i procedure prijave za posmatranje domaćih i stranih posmatrača, jer kako navode, „odredbe iz prethodnih izbornih ciklusa samo načelno prepoznaju postojanje posmatrača“.
CRTA podseća i da je u svojstvu domaćeg posmatrača pratila po međunarodnim standardima celokupan izborni proces parlamentarnih izbora 2016. godine i predsedničkih izbora 2017. godine, kao i lokalne izbore u Zaječaru 2017. godine i time doprinela transparentnosti navedenih izbornih procesa, kao i da obezbeđivanje uslova za nestranačko posmatranje izbora predstavlja obavezu koja je Srbija preuzela kao članica OEBS-a i potpisnica Kopenhaškog dokumenta