Biračka mesta otvorena za glasanje

Otvaranje biračkih mesta za glasanje na predsedničkim izborima prošlo je uglavnom u skladu sa propisanim procedurama, saopštila je CRTA posmatračka misija "Građani na straži". Svim posmatračima je dozvoljen pristup biračkim mestima.
Ukupno 87 odsto biračkih mesta otvoreno je na vreme, 11 posto otvoreno je pre vremena dok je 2 odsto otvoreno sa zakašnjenjem. Na osnovu informacija od naših posmatrača jedno biračko mesto u Valjevu je otvoreno sa dva sata zakašnjenja.
Posmatrači, koji su raspoređeni na 450 biračkih mesta na osnovu slučajnog i reprezentativnog uzorka javljaju, da je vreća sa izbornim materijalom bila osigurana zatvornicom prilikom prijema na svim biračkim mestima. Na jedan odsto biračkih mesta kontrolni listić nije ubačen u glasačku kutiju na početku samog glasanja. Dva posto biračkih mesta u Srbiji nije pripremljeno u skladu sa propisanim procedurama i to uglavnom na jugu Srbije. Na pet odsto biračkih mesta nisu zabeležene sve aktivnosti u zapisnik o radu biračkog odbora i to širom Srbije.
Na otvaranju 12 posto biračkih mesta nisu bili prisutni svi članovi stalnog sastava biračkog odbora i to prvenstveno na jugu Srbije a ima slučajeva i u Beogradu i Vojvodini.
Ukupno 56 posto biračkih mesta nije dostupno za osobe sa invaliditetom širom Srbije što je tri odsto manje u odnosu na prošlogodišnje parlamentarne izbore.
Nepravilnosti koje su do sada zabeležene su samo pojedinačni, izolovani slučajevi i nisu širih razmera pa se ne mogu smatrati trendom. Reč je o nepravilnostima poput nekontrolisanja ličnih isprava birača pre glasanja i nekorišćenja UV lampe. Na jedan odsto biračkih mesta zabeležena je propagandna kampanja na manje od 50 metara od biračkog mesta.
CRTA posmatračka misija “Građani na straži” nema raspoređene posmatrače na teritoriji Kosova i Metohije, u inostranstvu i zavodima za izvršenje krivičnih sankcija.
CRTA posmatračka misija “Građani na straži” praćenje predsedničkih izbora u Srbiji 2. aprila 2017. godine zasniva na statističkim principima kao efikasanom metodu za sistematsko posmatranje procesa tokom izbornog dana. Koristi se metodologija paralelnog prebrojavanja glasova (PPG) koja omogućava procenu celokupnog procesa glasanja na dan izbora – otvaranje biračkih mesta, glasanje i prebrojavanje glasova – na nepristrasan i sistematičan način. PPG se koristi na slučajnom reprezentativnom uzorku biračkih mesta što znači da se tako da se dobijeni rezultati mogu primeniti na celu zemlju. Posmatrači su raspoređeni na 450 biračkih mesta i prate proces glasanja neprekidno – od trenutka otvaranja biračkog mesta do izrade zapisnika o rezultatima. Zasnovan na reprezentativnom uzorku, PPG omogućava otkrivanje neregularnosti i kršenje izbornih procedura na dan izbora i pruža informacije o regularnosti izbornog procesa za celu zemlju.
U okviru praćenja izbornog procesa CRTA primenjuje najviše međunarode standarde sadržane, između ostalog, i u Deklaraciji o principima za nepartijsko posmatranje izbora od strane građanskih organizacija.