Zbog Vulinove odluke ugrožen sistem socijalne zaštite

„Da biste vi to pitali“, bio je odgovor ministra za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandra Vulina na novinarski zahtev da obrazloži zašto je pozvao Državnu revizorsku instituciju da proveri regularnost konkursa, ukoliko tvrdi da ne sumnja u njegovu ispravnost. *
Foto:Stock

U međuvremenu, konkurs za dodelu državnog novca organizacijama koje se bave unapređenjem socijalne zaštite je poništen i predloženo je da se novac preusmeri Fondu za lečenje dece. Tu odluku, kako je sam Aleksandar Vulin obrazložio, nije doneo “kao ministar, već kako čovek”.

„Ministar je trebalo da sačeka Državnu revizorsku, ali čovek nije hteo to da sačeka. Nije hteo da se baca blato na njega tamo gde zna da je potpuno ispravan, najispravniji”, izjavio je Vulin. N1, 30. 11. 2014. godine.

Međutim, izjavom da je“kriminalizacija konkursa za budžetske dotacije nevladinim organizacijama počela upravo od tih organizacija” (Tanjug, 4. 12. 2014. godine),  ministar Vulin “spinuje javnost” smatra  Željko Plavšić iz Edukacionog centra iz Leskovca.

“Ako je sve već bilo regularno, kako se tvrdi, zašto je konkurs poništen? Umesto da nam se ministar zahvali što smo ga upozorili na to da je komisija protivno proceduri odabrala organizacije i sprečili zlouptrebu para on izlazi u javnost sa takvim izjavama. Napravljen je brlog sa izborom tih organizacija, a ministar je mogao da sve reši interventno, pravljenjem nove komisije od kompetentnih ljudi koji bi napravili izbor organizacija koje zaista rade sa korisnicima kojima je taj novac i namenjen“, ističe Plavšić.

Udruženje građana za borbu protiv trgovine ljudima i svih oblika rodno zasnovanog nasilja “Atina” jedno je od onih koji nisu prošli na spornom konkursu za unapređenje sistema socijalne zaštite. Direktorka ovog udruženja Marijana Savić  ističe da su oni jedini koji na nivou cele države vode specijalizovan bezbedni smeštaj za žrtve trgovine ljudima, kao jednu od usluga koje su žrtvama trgovine u našoj zemlji neophodne. Upravo to što su prepoznati od sistema i što već 11 godinu funkcionišu kao pružaoci usluga jeste pokazatelj da pri selekciji nije vođeno računa o kompetencijama i kapacitetima organizacija, navodi Savić u izjavi za Istinomer.

“Ono što je zabrinjavajuće jeste da žrtve trgovine ljudima ostaju bez podrške države iako smo se nadali da će je ovim pozivom dobiti. Ovaj konkurs smo videli kao nešto gde bi država mogla da pošalje jasnu poruku i verifikuje ono što ova organizacija i program znači za nju. Nedobijanje ovih sredstava dovodi u rizik postojanje usluga koje mi pružamo žrtvama trgovine ljudima , a tu pre svega mislim na žene i decu“, ističe Marijana Savić .

Da će biti ispitano kako je došlo do ovakve situacije, ali i da će se sredstva namenjena za usluge socijalne zaštite  zaista za to i potrošiti, nada se i Gordana Rajkov iz Centra za samostalni razvoj osoba sa invaliditetom.

„Cilj ovog konkursa bio je da se u lokalnoj zajednici obezbede usluge koje joj nedostaju. Ta sredstva bila su namenjena starima, deci sa smetnjama u razvoju, osobama sa invaliditetom i drugim kategorijama. Ali i nezavisno od konkursa uopšte nije sporno da su usluge lokalne i socijalne podrške od ogromne važnosti i za deinstitucionalizaciju i za omogućavanje deci i roditeljima da žive u nekoj prirodnijoj sredini“, ističe Rajkov.

*
Foto:Stock       

Odluka o ukidanju sredstava za usluge socijalne zaštite najviše bi pogodila organizacije koje dolaze  iz manjih lokalnih zajednica. Njihovi projekti se, uglavnom, finansiraju putem ovakvih konkursa. U pojedinim opštinama projekti koji su obuhvatali angažovanje negovateljica za starije osobe mogli bi biti obustavljeni na nekoliko meseci. Takođe i „predah usluge“, koje se sastoje od tretmana, personalne usluge i boravka za  decu sa smetnjama u razvoju, mogle bi biti stopirane. Baš ovakav tip usluge jedna organizacija neće više moći da finansira. Međutim, njeni predstavnici nisu želeli da o ovoj temi javno govore, jer se boje posledica. Kako ističu, ministar Vulin ih je ignorisao prilikom poslednje posete njihovom mestu, veruju, zbog njihovih dotadašnjih istupa u javnosti. „Ovo je malo mesto i čim vas ministar zaobiđe postajete marginalizovani i imate problem sa dobijanjem sredstava za projekte“, navode u ovoj organizaciji. Ostaje da se vidi da li će ministar zaobići i pitanje odgovornosti nakon ove situacije.