Zašto poklanjamo milione evra kineskoj kompaniji?

Nakon šest meseci upornog insistiranja Istinomer je uspeo da dobije zvanično potpisane primerke Okvirnog sporazuma o investiranju između Srbije i kineskih partnera.

Poreski obveznici Srbije sa najmanje 21 milion evra finansiraće izgradnju pogona kineske kompanije „Meita Europe doo“ u Bariču kod Obrenovca. Zauzvrat, kineski investitor zaposliće do 2021. godine 770 radnika što znači da ćemo za jedno radno mesto platiti nešto manje od 28 hiljada evra!

Nakon šest meseci upornog insistiranja i uz pomoć kancelarije Poverenika za informacije od javnog značaja, Istinomer je uspeo da dobije zvanično potpisane primerke Okvirnog sporazuma o investiranju između Srbije i kineskih partnera. U ugovoru o dodeli sredstava u svrhu realizacije Projekta novog postrojenja u Bariču stoji da će za investiciju vrednu 60 miliona evra, pored podsticaja za novozaposlene Srbija dati između ostalog i 14 hektara vlasništva na zemljištu, utvrđen nasip na Savi, trogodišnje oslobađanje od plaćanja komunalnih troškova i druge olakšice. 

*

Po mišljenju dr Milana Kovačevića, savetnika za strana ulaganja ugovor koji je Srbija potpisala sa kineskim partnerima je štetan jer domaća strana daje mnogo, a teško je utvrditi šta i koliko dobija za uzvrat.

„Ja se bavim ovako krupnim ugovorima barem 50 godina, ali ovakav ugovor i ovakvi dokumenti, to stvarno čini mi se da još nisam video“, rekao je Kovačević za Istinomer.

Dok su gradski funkcioneri govorili da će u Obrenovcu ta kineska kompanija zaposliti čak 1400 radnika, prema dokumentima koje je Istinomer dobio od Ministarstva privrede, reč je o samo 770 novih radnih mesta. U Okvirnom sporazumu o investiranju stoji da će „Mei Ta Europe“ doo „uložiti napor“ da zaposli dodatnih 600 radnika, ali to nije precizirano kao ugovorna obaveza.   

 
Dinamika zapošljavanja predviđena ugovorom je takva da će u ovoj godini u novom postrojenju biti zaposleno 40 novih radnika, u 2017. dodatnih 110 radnika, u 2018. i 2019. po 200 novih radnika, a u 2021. preostalih 120 novih radnika. Po istoj dinamici država Srbija uplaćivaće po 3,5 miliona evra, odnosno 7 miliona evra u poslednjoj godini. O „naporima zapošljavanja dodatnih 600 radnika“ u Ugovoru o dodeli sredstava  nije bilo reči.

„Investicija“ kiparske ofšor kompanije može proći i bez ikakvog ulaganja sopstvenih sredstava i celokupno strano finansiranje može biti kredit sa visokom kamatom. Poslovanje nije definisano i izvozom može biti odnošen sav profit, a zapošljava se malo ljudi sa nižim zaradama. Izostala je računica šta se dobija i kolika je vrednost dobitka, dok je istovremeno ostalo mnogo prostora za moguću korupciju. Na jednom mestu je utešno ugovoreno da sva „pomoć“ uključujući i nenovčanu, neće preći 50% ukupne investicije tokom 6 godina, dok je na drugom mestu potpuno drugačija odredba, da će najmanje 25% od 60 miliona evra biti bez pomoći države i iz sopstvenih sredstava poklonoprimaca. Dakle moguće je da poklon dosegne 30 miliona evra, ali i čitavih 45 miliona evra, a zaposliće se samo 770 ljudi, u poslovanje koje nije određeno“, kaže Kovačević za Istinomer i dodaje da bi država morala da ima obavezu da uradi studiju izvodljivosti kod ovako krupnih projekata što se u ovom slučaju nije dogodilo.

Sagovornici sa kojima smo razgovarali kao posebno problematično ističu sticanje vlasništva nad zemljištem u Slobodnoj zoni Beograd. Naime, 14 hektara zemljišta država Srbije poklanja investitoru, dok će im preostalih 16 hektara prodati po ceni koja neće prelaziti 1,9 miliona evra. U Sporazumu stoji da će se naknadno pregovarati o sticanju vlasništva nad preostalih 10 hektara čime bi „Mei Ta Europe“ doo postala vlasnik celokopunog zemljišta u Slobodnoj zoni. Pored toga, država se obavezala da će o svom trošku u potpunosti infrastrukturno opremiti zemljište (električna energija, voda, gas), dok će „Mei Ta Europe“ doo snositi jedino troškove takse za priključenje na infrastrukturu.

„Ne samo što je država sebi vezala ruke odredbom o „visini budžeta za naknadu“, već je stvorila sebi gotovo nemoguće uslove da se bilo ko drugi nadmeće za isto to zemljište. Znajući da će biti jedini, budući investitor svakako nema razloga da ponudi visoku naknadu za to zemljište. Odredba o ‘punoj diskreciji’ Investitora pri odobrenju zemljišta je pored toga i nejasna,” kaže Nemanja Nenadić iz Transparentnosti Srbija.

Uz sva davanja predviđena pomentuim ugovorima naša država neće imati vlasničkog udela u Novom postrojenju što znači da neće imati ni pravo na učešće u dobiti. S druge strane, s obzirom da novo postrojenje posluje u slobodnoj zoni, „Mei Ta Europe“ d.o.o. Obrenovac je oslobođena plaćanja PDV-a, carine, taksi, kao i PDV-a na utrošene energente u skladu sa Zakonom o slobodnim zonama.

„Okolnost da država daje tako velike podsticaje preduzećima u kojima nema vlasnički udeo niti pravo na ostvarivanje koristi otvara pitanje elementarne logike. Možda je i istina da bez podrške države mnogi investitori ne bi bili spremni da dođu. Međutim, novac koji im se daje ne pada s neba, kao što ni druga sredstva koja im se ustupaju bez naknade nisu bez vrednosti. Država nema svoj novac, već samo ono što je od nekoga već uzela ili će od nekoga uzeti. Dakle, pitanje koje bi moralo da bude predmet ozbiljnih rasprava i analiza jeste da li bi domaći privrednici, od čijih poreza se finansiraju subvencije za nove investitore, i sami mogli da zaposle više radnika, kada bi bili rasterećeni finansijskih obaveza prema državi za iznos datih subvencija,“ zaključuje Nenadić.