Zašto mi je penzija umanjena baš za taj iznos?

Štednja države na penzijama i primanjima zaposlenih u javnom sektoru počela je od novembarskih čekova. Mnogi penzioneri koji su dobili i drugi deo penzije za novembar ostali su zbunjeni iznosom za koji im je umanjena penzija. Osiguranici PIO fonda, koji penzije primaju iz dva dela, na čeku za prvu polovinu novembra nisu dobili nikakvo obaveštenje o umanjenju. Na tom čeku je pisalo samo – „Isplata po Zakonu o privremenom uređivanju načina isplate penzije“. Tek je na drugom čeku pisalo koliki je iznos umanjenja. Međutim, nigde se ne navodi računica na osnovu koje je došlo do tog umanjenja.Tako na penzijskom čeku koji nam je poslala jedna čitateljka Istinomera piše da joj se od ukupne penzije od 45.004 dinara “privremeno umanjuje penzija po zakonu”  za 4.551 dinar. Ne navodi se kako se došlo do te sume, pa ona, ali ni mnogi drugi penzioneri nisu mogli da provere da li je došlo do greške u obračunu.

Penzije

Istinomer je pitao nadležne u Fondu PIO da li su i na koji način obavestili svoje korisnike o umanjenju penzija. Odgovoreno nam je da je “Fond obavestio svoje korisnike preko penzijskog čaka, preko svog sajta, kroz novine i preko medija”.

“Fond nema zakonsku obavezu (da obavesti svoje korisnike o smanjenju penzije), ali briga o korisnicima i transparentan način rada su nas opredelili da na sve raspoložive načine obavestimo korisnike o detaljima umanjenja penzije”, saopštili su nam iz PIO Fonda. Istinomer podseća na formulu za umanjenje penzija. Po Zakonu o privremenom uređivanju načina isplate penzija, primanja najstarijih u iznosu do 25.000 dinara neće se umanjivati. Za one koji imaju penzije do 40.000 dinara penzija će se umanjiti tako što će se od 40.000 dinara oduzeti 25.000 dinara (iznos kod koga nema umanjenja) i od razlike se oduzme 22 odsto.

Istinomer podseća na formulu za umanjenje penzija. Po Zakonu o privremenom uređivanju načina isplate penzija, primanja najstarijih u iznosu do 25.000 dinara neće se umanjivati. Za one koji imaju penzije do 40.000 dinara penzija će se umanjiti tako što će se od 40.000 dinara oduzeti 25.000 dinara (iznos kod koga nema umanjenja) i od razlike se oduzme 22 odsto.

Primer:
penzija od 40.000 dinara
40.000 – 25.000 = 15.000
15.000 *0,22 = 3.300
Za penziju od 40.000 dinara umanjenje je 3.300 dinara
Za penzije veće od  40.000 dinara formula je malo komplikovanija. Tu se, kako propisuje Zakon, koriste dve stope umanjenja. Prvo se, kao i u gore navedenom primeru, umanjuje iznos od 15.000 (40.000 manje 25.000 dinara) za 22 odsto, a zatim se od ukupne penzije oduzima iznos od 40.000, dok se razlika umanjuje za 25 odsto.
Primer:
Penzija od 70.000 dinara
70.000 – 40.000 = 30.000
30.000*0,25=7.500
40.000 -25.000 = 15.000
15.000 *0,25 = 3.300
Za penziju od 70.000 dinara ukupno umanjenje  je 7.500 + 3.300 = 10.800 dinara

Penzioneri

Udruženja penzionera pobunila su se protiv ovog smanjenja, ističući da umanjeni iznos koji su primili mora prvo da bude potvrđen posebnim rešenjem PIO fonda, pa tek onda i na bankovnom računu. Oni smatraju da je time prekršena odredba člana 105. Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, kojom je propisano da „prava pripadaju od dana donošenja rešenja u postupku za izmenu pokrenutom po službenoj dužnosti“. Udruženje sindikata penzionera Srbije uputilo je Ustavnom sudu zahtev za ispitivanje ustavnosti zakona o smanjenju penzija.

“Pred vama je jedan od verovatno najkraćih zakona u analima pravosuđa, jer ima samo šest članova. Zakon koji krši i derogira osnovna stečena prava pojedinca, garantovana Ustavom, ali i mnoge međunarodne konvencije koje je naša zemlja prihvatila. On dovodi ogromnu populaciju penzionera u težak materijalni položaj, pogoršava u velikoj meri životne uslove i diskriminatorski je kako u odnosu na preostalu penzionersku populaciju, tako i na populaciju zaposlenih koji su takođe pogođeni zakonom”, saopštavaju iz Udruženja.

Formule za izračunavanje smanjenja penzija:


X-Visina penzije


Za penzije do 40.000 dinara


(X-25.000)*0,22


Za penzije veće od 40.000 dinara

15.000*0,22+(X-40.000)*0,25

Primeri umanjenja penzija

Iznos penzije     Umanjenje
                 
42.000                   3.850
45.000                   4.550
47.000                   5.050
50.000                   5.800
52.000                   6.300
55.000                   7.050
58.000                   7.800
60.000                   8.300
62.000                   8.800
65.000                   9.550
67.000                 10.050
70.000                 10.800
72.000                 11.300
75.000                 12.050
78.000                 12.800
80.000                 13.300
86.000                 14.800
90.000                 15.800
92.000                 16.300
98.000                 17.800
100.000               18.300