Vlada od 20 planova ostvarila sedam

Od 20 konkretnih planova za prvih 100 dana rada Vlade Srbije, koje je svom u ekspozeu postavio premijer Aleksandar Vučić, ostvareno je sedam, pokazuje analiza Istinomera. Premijer je najavio usvajanje paketa od 13 reformskih zakona, a usvojeno je njih pet (Zakon o radu, Zakon o privatizaciji, Zakon o stečaju, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji). Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana privatnim poslodavcima omogućene su poreske olakšice za svakog novozaposlenog, što je premijer najavljivao u ekspozeu. Takođe, najavljeno usvajanje tri medijska zakona (o javnom informisanju, elektronskim medijima i o javnim servisima), ostvareno je na samom isteku roka.

1

Istinomer želi da istakne da je sa stanovišta političke odgovornosti važna odluka premijera Vučića da u ekspozeu iznese jasne rokove za ostvarivanje planova rada Vlade Srbije, što uglavnom nije bio slučaj u ekspozeima prethodnih premijera. To predstavlja pozitivnu promenu, jer je građanima omogućeno da prate da li se i u kom roku realizuju zadati ciljevi Vlade što je prvi i osnovni korak odgovorne vlasti. S druge strane, zabrinjavajuće je što su svi ovi zakoni usvojeni po hitnom postupku, a neki od njih čak i bez javne rasprave. Neuključivanje zainteresovanih strana u diskusiju o zakonskim rešenjima, kao i njihovo kreiranje po ubrzanim procedurama, ostavlja veliku mogućnost da predložena rešenja u praksi ne budu prihvaćena. Zakonodavni proces po hitnoj proceduri jeste poznata praksa u razvijenim demokratijama, ali se ona primenjuje u vanrednim situacijama. Kod nas ona postaje pravilo, a ne izuzetak, čime se ozbiljno ugrožava demokratski princip uključivanja građana, odnosno javnosti u procese donošenja odluka.

2

Iako je u ekspozeu bilo najavljeno, u prvih 100 dana nisu usvojeni:  Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o stranim ulaganjima; Zakon o javnim preduzećima; Zakon o privremenom usklađivanju, osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada kod korisnika javnih sredstava, to jest platnim razredima; Zakon o registru korisnika javnih sredstava i njihovih zaposlenih i angažovanih lica; Zakon o državnim službenicima; Zakon o osiguranju i Zakon o hipoteci.

3

Premijer je govoreći o fiskalnoj konsolidaciji istakao da će do kraja juna biti usvojen rebalans budžeta, ali je njegovo donošenje odloženo za septembar.

4

Takođe, izostalo je i najavljeno smanjenje plata u javnom sektoru.  Postupak privatizacije “Dunav osiguranja” nije započet, kao ni priprema procesa privatizacije “Telekoma”. U ekspozeu je navedeno i da će tokom juna biti donet Zakon o zaštiti uzbunjivača, što nije učinjeno.

5

Neki od planova koje su takođe navedeni u ekspozeu premijera Vučića postavljeni su prilično široko, poput „odlučne borbe protiv sive ekonomije“ ili “intenziviranja aktivnosti na zaključenju aranžmana sa MMF-om“, pa nije bilo moguće oceniti ih.  Za odgovor na pitanje dokle se stiglo u procesu ostvarivanju planova, kao što su “realizovanje pripremnih radnji” za proces restrukturiranja javnih preduzeća ili „konsolidacija finansijskog sektora pod kontrolom države” Istinomer se obratio Generalnom sekretarijatu Vlade i kabinetu premijera, ali do danas nije dobio odgovor.

Ispunjeno - neispunjeno

Premijer je polovinom jula ponovio da će do 4. avgusta, kada je 100 dana vlade, biti ispunjeno sve što je izneo u ekspozeu, osim smanjenja plata u javnom sektoru. On je, čak, naglasio: “Od 11 stvari koje sam rekao u ekspozeu deset smo ispunili. Samo jednu nismo ispunili, a to je smanjenje plata u javnom sektoru. Ispunjeno je 92 odsto plana, i  to uprkos poplavama koje su nas pogodile i čije su posledice razorne po ekonomiju.” (Kurir, 25. 7. 2014. godine) A prema analizi Istinomera, od 20 konkretnih planova za prvih 100 dana rada Vlade Srbije, koje je svom u ekspozeu postavio premijer Aleksandar Vučić, ostvareno je sedam.