Utisak je da je korupcija veća nego 2013.

Srbija je ovaj 9. decembar, Međunarodni dan borbe protiv korupcije, dočekala sa lošijim rezultatima u ovoj oblasti nego prošle godine. Naime, po Indeksu percepcije korupcije, koji objavljuje „Transparensi internešenel“, Srbija je sa 72. mesta, ove godine pala na 78. mesto. Po metodologiji „Transparensija“, naša zemlja je u 2014. godini skupila 41 poen, što je lošiji rezultat u odnosu na 2013. godinu kada smo imali 42 poena. Ako se poredimo sa zemljama regiona, Srbija se bolje kotira od BiH i Albanije, ali smo lošiji u odnosu na Crnu Goru, Makedoniju, Hrvatsku i Sloveniju.

Transparency-International

Kako za Istinomer objašnjava Nemanja Nenadić, izvršni direktor „Transparentnosti Srbija“,  indeks percepcije korupcije je zbirni indeks sačinjen na osnovu relevantnih istraživanja koji su obavljeni u poslednje dve godine.

“Postoji dvanaest istraživanja i za jednu zemlju je dovoljno da obavi tri da bi se dobili relevantni rezultati. U Srbiji je urađeno sedam istraživanja, tako da možemo da kažemo da ovaj indeks ima visoki nivo pouzdanosti. Reč je o utisku koji o korupciji u našoj zemlji imaju stručnjaci, analitičari i u najvećem broju slučajeva to su ljudi iz inostranstva”, kaže Nenadić.

U istraživanjima koja se sprovode za Indeks percepcije korupcije učestvuju stručnjaci koje angažuju banke ili institucije, lokalni stručnjaci, poslovni ljudi, multinacionalne kompanije, građani, ali i strani državljani,uglavnom razvijenih zemalja, koji daju svoje mišljenje o korupciji u nekoj zemlji. Na percepciju utiče i borba protiv korupcije koju sprovodi država, ali nikako se ne sme izjednačiti sa samim indeksom.

“Percepcija koju građani imaju ne govori o borbi protiv korupcije, o tome da li se vode neki krivični postupci ili ne. Indeks percepcije korupcije ne treba mešati sa Globalnim barometrom korupcije koji meri iskustva i percepciju građana o korupciji i uspešnosti vlasti u borbi protiv korupcije”, navodi Nenadić.

*
Foto: Transparentnost Srbija/Stock       
Povodom Međunarodnog dana borbe protiv korupcije Transparentnost Srbija (TS) ocenila je da Srbiji u borbi protiv korupcije predstoji još dosta posla.

„Mnogi zakoni koje imamo su u proteklih 11 godina usklađeni sa ovom Konvencijom, ali je preostalo da se uradi još dosta, naročito kada je reč o stvaranju delotvornih antikorupcijskih mehanizama u praksi“, piše u saopštenju TS.

Prema analizi „Transparentnosti Srbija“, sistem zapošljavanja i napredovanja u mnogim delovima javnog sektora nije u potpunosti zasnovan na objektivnim kriterijumima, a tokom prethodne godine propuštena je šansa da se napravi krupna promena u sistemu rada javnih preduzeća, primenom novog zakona.

„Javnost podataka o donošenju odluka i dalje je ostvarena u nezadovoljavajućoj meri. Politički uticaj je i dalje presudan, ne samo kod izbora rukovodilaca u javnom sektoru nego i mnogih nosilaca isključivo profesionalnih ovlašćenja, a brojne sumnje na partijsko zapošljavanje, usled kojeg je javni sektor predimenzioniran, i dalje su neispitane“, ističu u „Transparentnosti Srbija“.

Ova organizacija smatra da Zakon o zaštiti uzbunjivača, usvojen prošlog meseca, donosi korisne novine, ali ističu da je propuštena prilika da se u njega ugrade neka važna rešenja koja bi doprinela da broj prijavljenih slučajeva korupcije bude veći. „Transparentnost Srbija“ podseća da sudski epilog još nisu dobile brojne sumnje u vezi sa izvorima finansiranja izborne kampanje, zloupotrebom javnih resursa i kupovinom glasova iz 2012. i 2014. godine.

Pitanja na koja građani odgovaraju u anketi za Globalni barometar korupcije: – Šta mislite – da li je korupcija u porastu ili u opadanju? – Da li ste nekog podmićivali u poslednjih godinu dana (ukoliko ste imali konktakta sa određenom institucijom – policija, pravosuđe, javni registri, zemljišne službe, zdravstvene službe, prosvetne ustanove, poreske službe, javna komunalna preduzeća). – Koliko su pojedine službe u društvu korumpirane, po vašoj oceni (političke partije, policija, javni službenici, parlament, pravosuđe, privreda, zdravstene ustanove, obrazovne ustanove, mediji, vojska, NVO, verske zajednice)? – U kojoj meri, po vašem utisku, Vlada radi u korist privatnih interesa? – Koliko je Vlada delotvorna u borbi protiv korupcije? – Da li biste prijavili korupciju? – Na koji način biste se suprotstavili korupciji?