Umivena lica stranaka u kampanji

UJEDINJENI REGIONI SRBIJE

 

Vizuelni identitet ove političke partije oslanja se na čitav niz znakovitih nekorektnosti. Respektujući sve vrste društvenog pluralizma (konfesija, pismo…) autori ovog koncepta svoj propagandni materijal radili su u ćirilici i u latinici. To bi bilo u redu, da su osnovni grafički standardi pripremljeni za ovakvu vrsti kompozicione nadogradnje. Ovako, dolazi do nekorektnog mešanja, što dozvoljava dvostruko čitanje poruka.

Sam znak jeste neuka kompozicija koja metodom pleonazma tri puta govori o istome. Prvo je iscrtana nacionalna geografska karta. Da bi se naznačila celovitost ovog projekta, ova slika je postavljena u plavi krug koji treba da označi konačnost i savršenstvo. Sumnjajući u ova dva nivoa poruke, sve to je postavljeno u slovnu grafemu koja se, kao ćirilica čita kao (S) Srbija, ali kao latinica to je (C) Centrifuga. Da je problem ozbiljan vidi se po tome što se ta ista slika nalazi na zastavi nekih islamskih država.

Formalno, znak ne govori o onome što bi trebalo da bude najveći kvalitet i osobenost ovog političkog projekta.

Naime, on u grafičkom smislu potpuno negira samosvojnost (ekonomsku ili političku) tih regiona kao sastavnih delova neke veće i kompakte slike. Jednostavno, ova slika nije sastavljena iz nekih delova. Ova dihotomija idejno društvenog koncepta i njegove vizuelne predstave, pre svega govori o nemoći da se ovo reši na prihvatljiv način, ali ona šalje poruku da nosioci ovog projekata možda govore jedno, a misle nešto drugo.

Interesantan je primer promotivnog slogana koji podržava njihovog kandidata na predsedničkim izborima.Naglašavanje pojma RAD u reči Beograd i traženje zvučne jednakosti sa rečju RED daje atmosferu nekih totalitarnih odrednica.

O porukama iz drugog plana govori plakat na kome je lepa devojka kao simbol onoga što dolazi, i onoga što je sveže. Iza nje je javni časovnik, na kojem je pet do dvanaest. Krajnje je vreme.

 

LIBERALNO DEMOKRATSKA PARTIJA

 

Skraćenica odnosno monogram ovog naziva jeste slovna osnova njihovog vizuelnog identiteta. LDP je ispisan isključivo kao latinični troslovni logo. Upotpunjen je sa tri slobodno postavljene tačke koje sugerišu personalizaciju i samosvojnost jedinki koje su u sličnom idejnom opredeljenju.

Logičnom nadogradnjom ovog koncepta, došlo se do dobre kombinacije u kojoj interpunkcijski znak usklika, postaje simbol jednog projekta. Formalno to je alfabet, ali njegovo višeslojno značenje daje izvanredne mogućnosti dalje nadogradnje.

 

Naziv izborne kampanje je PREOKRET! Znak usklika na kraju reči daje autoritet ovoj kovanici, i nedvosmisleno ukazuje na domicilni nivo. Jednostavnim kolorističkim akcentovanjem tačke, znak postaje stvarno upozoravajući. Da su toga svesni i da su sigurni u ovako postavljene principe vidi se i po tome što u ravni ulične prezentacije ove izborne kampanje, nema zvaničnog logoa LDP. Visoko pozicionirani usklik, kao upozorenje, kao vizuelni krik, ima sve kvalitete visoko pozicionirane medijske grafeme univerzalnog značenja.

PREOKRET je dobro prepoznata reč. Njeno značenje ukazuje pre svega na proces. Da se nešto što je bilo pozadi, sada dovede da bude napred. Tu se suptilno govori o promeni. Ne programa, već mesta sa koga se deluje.

Istinu je teško prihvatiti. Zato što ona govori o nama. Postavljanje ove reči na ovako visoko pozicionirano mesto u ovoj kampanji, ukazuje na formalnu spremnost da se (najzad) progovori o stvrarima o kojima se govori na ulici.

 

SRPSKA NAPREDNA STRANKA

Vizuelni identitet ove političke organizacije postavljen je na donjem nivou originalnosti. Idejno usmeravanje odnosno prenaglašena transportna pokrenutost celog projekta, podržana je italic formom teksta, kao i dvema masivnim rombičnim površinama predstavljenim u nacionalnim bojama.

Sve je to navođeno u levu stranu, suprotno od smera pisanja i suprotno od smera kazaljke na satu. Na ovoj osnovi logično je postavljen ispis koji glasi – Pokrenimo Srbiju. Znak sugeriše dualizam, udvojenost jednakih, odnosno njihovu privrženost istim idejama.

Zanimljiv je način predstavljanja poruka u urbanom prostoru. Na bilbordima su fotografije partijskih lidera koji su okruženi primereno raspoloženim ljudima koji simbolički predstavljaju glasačko telo.

Sve slike odišu manekenskom, izveštačenom atmosferom. U sredini je vođa, a oko njega srećan narod. Ali iza toga je moguć i drugi red isčitavanja. Hoće da se kaže da oni kao opozicija imaju samo nove ljude za nove situacije.

Ovaj nivo poruke postaje jasniji ako se pogledaju isto pozicionirane fotografije na reklamnom materijalu Demokratske stranke.

To su žanr slike života za koji je odgovorna sadašnja vlast.SNS je u postavio svoju parolu sa kojom ide kroz predizbornu kampanju.

Svo njihovo dosadašnje kritikovanje aktuelne vlasti, svodi se na navođenje situacija koje su suprotne proklamovanoj paroli, POŠTENA I USPEŠNA SRBIJA.

Parole su slatke i obećavajuće, kao i svaka vlast.

 

Nastaviće se…