Umivena lica stranaka u kampanji 2 (DS, DSS, SPS)

DEMOKRATSKA STRANKA

 

Vizuelni identitet Demokratske stranke postavljen je u visokom apstraknom nivou. Sastavljen je od dve elementarne geometrijske slike. Kvadrat je plave, evropske boje, ali to je i četvorougao koji je i grafička predstava srpskog četvoroznačja.

U ovu vezu internacionalizma i domaćih simbola postavljen je žuti krug. Ovaj univerzalni konačni znak označava jedinku, misao, projekat, sažimanje.

On je i vizuelna transpozicija žute petokrake sa evropske zastave ali i njenog zvezdanog kruga. Postavljen je u bazi kvadrata na desnoj strani što je formalni prevod idejne participacije. Kvadrat je masivna i čvrsta forma koja u daljoj razradi dobro funkcioniše sa raznim ispisima i slovnim aplikacijama.

U ovogodišnjoj kampanji kao i onim prethodnim, ova politička grupacija je uglavnom svoje poruke formirala u plavom tonu ili na plavoj podlozi, čime je podržana teza o plavoj boji kao bazičnom koloritu srpskog folklora.

Na svim urbano postavljenim slikama predstavljen je predsednik koji obilazi svoj narod. Tu su vojnici, sportisti, deca, prolaznici…

 

Neočekivano prosečan nivo ovih slika bez neke vidljivije estetske odnosno konceptualne nadogradnje, kao da šalje sopstvenu poruku o dovoljnosti, odnosno sigurnosti. Ovo je još vidljivije kod niza ispisnih parola postavljenih na bilbordima. To su krajnje konvencionalne i profane replike koje mogu biti primerene bilo kom vremenu i bilo kojoj društvenoj situaciji. Jednom rečju, sve to izgleda kao da je u paketu preuzeto sa neke druge adrese.

 

DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE

 

Prava adresa sa uspostavljanje grafičke slike srpskog četvoroznačja. Zato je u troslovni ćirilični monogram DSS-a ubačena slika četvrtine kruga bez nekog jasnog idejnog stava. Ipak, to je u dve plave boje jak pečat za srpski slavski kolač. Logo je vizuelno upečatljiv, ali slova su isforsirano konstruisana.

To se vidi kod pratećeg zvaničnog ispisa ove političke grupacije koji nije primeren njenoj institucionalnoj važnosti. U predizbornoj kampanji, ova politička grupacija šalje poruku koja ima višeznačno iščitavanje. Prvi deo ovo ispisa je univerzalan – za Srbiju. Ali u nastavku se kaže – znaš zašto. Odgovor je prepušten onima koji će razumeti koncept nove nesvrstanosti koju ova partija intenzivno propagira na svim svojim promotivnim skupovima.

Ono što jeste čudno, to je činjenica da ova politička ideja nije predstavljena niti u jednom obliku u celom registru štampanog promotivnog materijala namenjenog urbanom prostoru.

Prava intelektualna parada i divan folklorni ugođaj jeste promocija gradske kampanje koja je postavljena pod imenom RAZLIČAK. Domaće cveće plave boje zove se drugačije od ostalih, jer jeste različito. Hoće da se kaže da su oni drugačiji, različiti od svih onih koji su sada tu gde jesu.

 

SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE

 

Transformacija od leve strane prema levom centru jeste opšta karakteristika ove političke grupacije. To je bio način da se antikomunistički odijum formalno preusmeri prema nekim drugim adresama. U toj situaciji iznuđene promene, postavljen je novi vizuelni identitet. Idejnu i grafičku osnovu čine ikone komunističke propagande.

Petokraka je žrtvovana, ali zato je tu transponovana predstava srpa i čekića. Vrlo dobro ukomponovane slike su opuštenim, lepršavim crtačkim manirom predstavljene kao obična grafička ilustracija. Raspored boja pokazuje društvenu situaciju iz koje je krenuo ovaj projekat. To je jugoslovenski odrednica.

U ovogodišnjoj kampanji došlo je nekih važnih izmena. Na panoima koji su postavljeni u urbanom prostoru nije postavljen ovaj zvanični grafički znak SPS-a. Umesto toga, ispisan je niz od tri kratke slovne skaraćenice koje su monogrami koalicionih partnera.

Ono što jeste novost, to su crvene petokrake koje su postavljene između ovih slovnih skraćenica. Njihova veličina nije isforsirana, ali inovativna prisutnost govori za sebe. Povratak ovog znaka, piktograma, simbola, u naš mentalni prostor jeste možda najvažnija karakteristika aktuelne izborne situacije.

Dvadeset godina to je bio znak o kojem se ćutalo.

Sa aspekta prihvaćenih demokratskih principa, svako ima svoje pravo prikazivanja svojih političkih ubeđenja.

Promotivne parole, izborni slogan, lepo formulisani stavovi, primereni uobičajenoj izbornoj tehnici, zamenjeni su sada dobro izabranim rečima koje jasno, čvrsto i odlučno, treba da predstave način na koji će se ostvariti politički ciljevi.

 

Nastaviće se…