Ukinućemo agencije, čim ih prebrojimo

Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički najavljuje da će u septembru biti donet akcioni plan za sprovođenje Strategije reforme javne uprave, što bi mogao da bude prvi korak u smanjivanju broja državnih agencija. Već godinama se, naročito u medijima, navodi da se ne zna tačan broj agencija, pa se licitira da ih ima od 45, pa sve do 170 koliko je pre dve godine ustanovila kancelarija poverenika za informacije od javnog značaja.

Kori Udovički

„Kancelarija poverenika za informacije Rodoljuba Šabića je do sada utvrdila da postoji čak oko 170 republičkih agencija, zavoda, direkcija, fondova i drugih organizacija. Ovo nije konačan broj, jer su slične institucije osnivale lokalne samouprave širom Srbije, koje se finansiraju iz lokalnog budžeta, dakle, takođe, novcem građana.“
Večernje novosti, 21. 5. 2014. godine

Kao odgovor Tanjugu, Ministarstvo državne uprave tvrdi da ovih agencija ima „manje od 100“, ali da će se njihov konačan broj znati tek nakon analize. U prošlogodišnjoj analizi Balkanskog centra za regulatornu reformu navodi se da konačnog spiska svih agencija nema, a da su tokom svog istraživanja utvrdili da postoji više od 100 agencija i sličnih organizacija državne uprave. Prema toj analizi postoji: 15 javnih agencija; 31 uprava, inspektorat, direkcija i organi u sastavu ministarstva pod drugim nazivom; 19 vladinih službi i savetodavnih tela; 17 sekretarijata, zavoda i posebnih organizacija sa nazivima koji u sebi ne sadrže „sekretarijat“ ili „zavod“; 25 nezavisnih regulatornih tela.

Krajem 2012. ukinuto je sedam agencija: Nacionalna turistička razvojna korporacija, Fond za zaštitu životne sredine, Agencija za hemikalije, Agencija za energetsku efikasnost, Uprava za igre za sreću, Devizni inspektorat i Nacionalni savet za decentralizaciju. Ipak, to nije bilo ni blizu onog broja agencija koliko su političari najavljivali da će biti ukinuto.