U elektronskom spisku me ima, ali ne i u „papirnom“. Mogu li da glasam? NE!

Predstavljamo najvažnije informacije o proceduri glasanja

Na biračkom mestu ne mogu da nađu moje ime u biračkom spisku. Međutim, uvidom u elektronski izvod jedinstvenog biračkog spiska, na sajtu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, utvrdila sam da se nalazi i moje ime i biračko mesto na kojem glasam. Da li ipak mogu da glasam? 


U Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave naglašavaju – svi koji su proverili i pronašli svoje ime i biračko mesto u elektronskoj bazi moraju biti i na „papirnom“ spisku. Ukoliko članovi biračkog odbora takvim osobama kažu da ih nema na spisku, građani bi prvo trebalo da insistiraju i traže od odbora da ih pronađe, navodeći kao dokaz to da se nalaze u elektronskom izvodu biračkog spiska.

Ako i tada birački odbor ne uspe da pronađe birača na spisku, građani mogu kontaktirati Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, koje će na dan izbora imati uspostavljen call centar, koji će raditi od 7 do 20 časova (isto kao biračka mesta). 


Informacije o upisima u izvodima iz Jedinstvenog biračkog spiska možete dobiti na telefone:

011 / 2641-497
011 / 2686-808
011 / 2641-498
011 / 2685-310
011 / 2641-495

Ako posle svih provera, birački odbor nekoga ne pronađe na spisku i samim tim odluči da ne možete da glasate, to je to. U roku od 24 časa možete da uložite prigovor Republičkoj izbornoj komisiji (RIK), a RIK ima 48 sati da vam odgovori na prigovor.