Tasovac javnosti otvorio vrata

Nakon samo sto sati na čelu Ministarstva kulture i informisanja, kako se sam izrazio, Ivan Tasovac imao je susret sa novinarima 10. septembra i naveo nekoliko osnovnih principa kojima želi da se rukovodi u radu na ovoj poziciji: poboljšanje rada, profesionalizacija kadrova u kulturi, jačanje institucija i transparentnost u donošenju zakona. Lepe reči, koje se od političara čuju prilično često, ali vrlo često malo šta znače i donose.

Ivan Tasovac

Nekoliko prvih poteza i konkretnijih najava ministra Tasovca pokazali su na šta je mislio. Posle nekoliko dana list „Danas“ objavio je da je pomoćnik ministra kulture zadužen za medije Dragan Kolarević smenjen sa te funkcije zbog, kako se kaže, dosadašnjeg netransparentnog rada na izradi medijskih zakona, kao i nepoštovanja rokova za završetak tog procesa. Podsećamo: proces donošenja medijskih zakona – novog zakona o informisanju, zakona o elektronskim medijima i o javnim servisima, i ubrzanje procesa digitalizacije – izazvao je nezadovoljstvo stručne javnosti i negativne komentare predstavnika EU. Medijska udruženja saopštila su da nakon raspuštanja Medijske radne grupe više nemaju mogućnost da prate i utiču na dalji tok tog reformskog procesa. Ocenjeno je da država finansiranjem medija iz budžeta profiliše medijsku scenu i utiče na kreiranje medijskog sadržaja.

Ivan Tasovac Prvi ovogodišnji sastanak komisije za otkup knjiga održan je 20. septembra. Novost koju je uveo ministar Tasovac je da je ova sednica bila otvorena za javnost. Ovakvo postupanje, najavljeno je, postaće uobičajeno „u cilju transparentnosti postupaka tih institucija“. U Ministarstvu najavljuju da će „obavezujući karakter takve prakse sprečiti korupciju i funkcionisanje kulture na klanovskom i partijskom principu.“

Ubrzo je stigla još jedna najava iz Ministarstva kulture i medija koja bi, ako bude potpuno i dosledno primenjena, dovela do povećanja transparentnosti u procesu izbora funkcionera u institucijama kulture. Ministarstvo je saopštilo da u cilju izgradnje ustanova kulture, profesionalizacije izbora i transparentnog pristupa, javni konkurs za imenovanje direktora treba da bude od početka do kraja otvoren za javnost. Ministar Tasovac je rekao da će njegov odgovor na primedbe da se Zakon o kulturi ne sprovodi biti institucije.

“Zahtevao sam od upravnih odbora ustanova kulture da već od 1. oktobra raspišu javne konkurse za direktore. Zahtevam da svaki korak u tom procesu bude javan, dakle izložen oku medija, čime će upravni odbori u pravom smislu reči preuzeti javnu odgovornost za svoj izbor. Svaki kandidat biće obavezan da upravnom odboru i zaposlenima u ustanovi za koju se kandiduje predstavi svoj program, koji će takođe biti javno publikovan. Kao ministar, neću se mešati u njihov izbor, ali ću se veoma mešati ako ovakva procedura bude izneverena, posebno ako njihov rad ne bude javan. Držim da je taj princip rada – uključivanje javnosti – i odgovornost, koja iz toga proizlazi, prvi korak ka istinskom uspostavljanju suvereniteta institucija u kulturi.”
Politika, 22. 9. 2013. godine

Iako su nepune tri nedelje od kada je preuzeo funkciju od svog prethodnika premalo za ocenu rada bilo kog ministra, pa i Ivana Tasovca, prvi potezi i najave predstavljaju veoma pozitivnu novinu – insistiranje na javnosti u radu. Transparentnost je jedna od osnovnih pretpostavki borbe protiv korupcije i veoma bitna komponenta procesa demokratizacije. Na ovaj način se možda ne mogu rešiti svi – brojni – problemi kulture i medija u Srbiji. Ipak, s obzirom na to da mnogi problemi potiču baš od skrivenih interesa i dobiti, javnost rada može biti prvi korak u dugom procesu rešavanja i sistemskih i tekućih problema.

Kada je premijer Dačić u ekspozeu nakon rekonstrukcije Vlade rekao da će se zalagati za „transparentnosti kod svih korisnika budžeta“, organizacija Transparensi Internešenel istakla je da bi ova izjava trebalo da bude konkretnija, odnosno da precizira kako će se obezbediti da transparentnost bude veća – hoće li Vlada pokrenuti postupak za smenu rukovodilaca budžetskih institucija koji su se do sada oglušivali o zakonske obaveze i šta će Vlada učiniti na jačanju javnosti sopstvenog rada. U nekoliko nedelja od postavljenja novih ministara, Ivan Tasovac je na primeru Ministarstva kulture i informisanja pokazao kako ovakve opšte najave mogu da se preciziraju. Ostaje da se vidi kako će njegovi prvi potezi biti primenjeni u praksi i da li će institucije postati odgovornije i transparentnije na duži rok.