Stara Pazova, nova pravila

Zabrana snimanja sednica moblinim telefonima i otežano formiranje odborničkih grupa - to su, u najkraćem, novine koje su stigle s izmenama Poslovnika SO Stara Pazova, usvojenim prošle nedelje. Po mišljenju opozicionih odbornika, nova pravila ugrožavaju javnost rada lokalne skupštine i onemogućavaju manjinu da učestvuje u donošenju odluka.

Do sada je pet odbornika moglo da formira odborničku grupu, a sada:

“Odborničku grupu čine odbornici jedne političke stranke, koalicije političkih stranaka ili grupe građana koja ima najmanje 5 odbornika u Skupštini.
Odborničku grupu od najmanje 7 odbornika mogu udruživanjem da obrazuju i odbornici političkih stranaka, koalicije političkih stranaka ili grupe građana koje imaju manje od 5 odbornika.”

U Skupštini opštine Stara Pazova, od ukupno 53 odbornička mesta, izborna lista Aleksandar Vučić – Za našu decu zauzima njih 37, koalicija SPS i JS pet, a svaka od ostalih izbornih lista osvojila je manje od pet mandata. 

“Time su omogućili SPS-u da ima svoj, a da niko iz opozicije nema odbornički klub, odnosno članove u komisijama, jer bi onda te komisije morale da se sastaju i da glasaju, moralo bi da se raspravlja, a to im komplikuje stvar”, kaže Petar Malbaša, odbornik Grupe građana “Pokret Podunavlje”.  

Pitanje odborničkih grupa važno je i zbog članstva u opštinskoj izbornoj komisiji.

“Najbitnija stvar je što kao odbornička grupa imaš člana i zamenika člana izborne komisije, onda idu odbori i komisije za finansije i budžet, za privredu, zaštitu životne sredine… Komisije pripremaju materijal za skupštinu – mi bismo tu imali jednog člana i uvid u materijal pre nego što dođe na skupštinu, ali je ključna stvar član izborne komisije”, smatra  Milan Turanjanin iz Grupe građana “Izbor za našu opštinu”. 

Opozicionih odbornika ima dovoljno za formiranje sedmočlane grupe – u teoriji; u praksi je to nemoguće zbog rivaliteta između dve grupe građana koje su zastupljene u pazovačkoj skupštini. 

“U politici treba da postoji pragmatičnost. Što se mene  tiče, nemamo problem da se udružimo. Ovi vladajući su upućeni u situaciju i namerno su stavili taj broj. Znaju da će jako teško doći do grupisanja”, uverena je Ana Pejović Stanković iz Pokreta za opštinu Nova Pazova

S njom je saglasan i Dušan Kandić, odbronik Zelene stranke: “Nadam se da će ovo upaliti alaram kod opozicionih lidera i da će doći do ujedinjenja. Kad već ne možemo sami da se ujedinimo, da nas SNS ujedini”.

 

Ne snimaj ništa

 

Što se tiče onemogućavanja da se “tehničkim uređajima neovlašćeno” prave audio i video zapisi sednica, Milan Turanjanin je postavio pitanje lokalnim čelnicima SNS šta planiraju da rade na sednicama Skupštine, pa to žele da sakriju od javnosti.

 “Ako u Narodnoj skupštini Republike Srbije poslanik može da uzme telefon i da snima okolo ljude, zašto je to problem u skupštini opštine?”, takođe pita Turanjanin. 

“Nelogičan je pojam “neovlašćeno snimanje” jer je reč o javnim sednicama”, kaže Malbaša. On misli da vladajuća stranka ovim potezom želi da uskrati mogućnost promocije opozicionim odbornicima. 

“Ne možemo na društvenim mrežama da “izreklamiramo” svoj nastup ili bilo šta drugo, jer nemamo pravo da snimamo”, objašnjava Malbaša.

Po poslovniku, samo akreditovane radio i televizijske stanice mogu da prenose sednicu skupštine. 

“Mi imamo samo jedan mediji koji prenosi sednice Skupštine opštine, to je RTV Stara Pazova, koja nikad ne pušta ništa od naših govora”, žali se Turanjanin .

“Snimanje mobilnim telefonom ili našom ličnom kamerom je bio jedini način da mi javnosti objavimo naš opozicioni skupštinski rad. Snimimo sami sebe i objavimo na društvenim mrežama gde jedino možemo da dopremo do ljudi koju su nama pružili podršku i koji očekuju da ćemo da ih zastupamo u toj Skupštini, za tom govornicom”, saglasna je Ana Pejović Stanković, koja dodaje da je lako biti odbornik kada imate velikog lidera, a da je teško ući u skupštinu kada niko ne stoji iza vas.

Ona smatra i da je potpuno besmisleno govoriti na sednicama ukoliko niko nema mogućnost da vas čuje. Kako kaže, ne obraća se ona odbornicima, već svojim biračima.

“Sva prava i slobode su ovde u totalnom mraku”, zaključuje ta odbornica uz napomenu da ne bi ni dobila podršku građana za još jedan mandat da se nije promovisala putem društvenih mreža.

Po mišljenju Pavla Dimitrijevića, zamenika programskog direktora CRTE, veoma je kontradiktorno to što se s jedne strane proklamuje javnost rada organa lokalne vlasti, a s druge se uvode ovakva ograničenja.

“Ako govorimo o javnosti rada, to znači da svako ko je prisutan na sednici može na neki način i da izveštava sa nje. Sadržaj sednice nije nikakva tajna”, kaže Dimitrijević.

Iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Istinomeru je rečeno da ne postoji obaveza da poslovnike o radu opštine dostavljaju Ministarstvu, te da MDULS ne daje saglasnost za njihovo donošenje. 

Predsednica Skupštine opštine Stara Pazova Nataša Mićić nam je rekla da “ne daje izjave”, a na naša pitanje oglušila se i sekretarka SO Stara Pazova. 

Da li će se specijalitet iz Srema preneti i u druge lokalne samouprave po Srbiji? 

Naslovna fotografija: pazovaindjijavesti.com