Šest meseci rada Vlade Srbije

Nakon šest meseci rada Vlade Srbije Istinomer konstatuje da je od 20 konkretnih planova koje je u svom ekspozeu postavio premijer Aleksandar Vučić, sedam ostvareno u roku od 100 dana, još tri u roku od šest meseci, a još nije realizovano 10.

ps1

Premijer je najavio usvajanje paketa od 13 reformskih zakona u roku od 100 dana, a usvojeno je njih pet (Zakon o radu, Zakon o privatizaciji, Zakon o stečaju, Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju, Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji). Izmenama Zakona o porezu na dohodak građana privatnim poslodavcima omogućene su poreske olakšice za svakog novozaposlenog, što je premijer najavljivao u ekspozeu. Takođe, najavljeno usvajanje tri medijska zakona (o javnom informisanju, elektronskim medijima i o javnim servisima) ostvareno je na samom isteku roka od 100 dana nove vlasti. Iako je usvajanje izmena Zakona o državnim službenicima bilo najavljeno u roku od 100 dana rada nove Vlade Srbije, one su usvojene nakon tog roka, 10. septembra.

Na samom isteku šest meseci rada Vlade Srbije usvojen je rebalans budžeta i prateći zakoni kojima je predviđeno smanjenje plata u javnom sektoru što je najavljeno u ekspozeu. Smanjene su i penzije veće od 25.000 dinara, iako to nije bilo planirano u aprilu, a čak tokom predizborne kampanje sadašnji premijer Vučić je  isticao:

„Kakve god reforme da preduzimamo, šta god da se zbiva, dragi prijatelji, imajte u vidu jednu stvar koju vam garantujem, penzioneri će biti poslednji u čija će prava bilo ko smeti da dira u državi. Bolje sa naše grbače da se skida sve što može, a penzionerima nema šta da se uzima.“ (TV Pink, 10. 3. 2014. godine)

 

22

Iako je u ekspozeu bilo najavljeno, u prvih 100 dana, ali ni za šest meseci nisu usvojeni: Zakon o planiranju i izgradnji, Zakon o stranim ulaganjima; Zakon o javnim preduzećima; Zakon o privremenom usklađivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada kod korisnika javnih sredstava, to jest platnim razredima; Zakon o registru korisnika javnih sredstava i njihovih zaposlenih i angažovanih lica; Zakon o osiguranju i Zakon o hipoteci. Premijer je govoreći o fiskalnoj konsolidaciji u ekspozeu istakao da će do kraja juna biti usvojen rebalans budžeta. On je tada naglasio:

“Da bi program fiskalne konsolidacije dao efekte neophodno je da sa njegovom primenom počnemo što pre. Shodno tome, do kraja juna biće usvojen rebalans budžeta na osnovu definisanog programa fiskalne konsolidacije, a koji će obezbediti da konsolidovani fiskalni deficit u 2014. godini bude znatno manji od trenutnih procena. Bez fiskalne konsolidacije deficit bi ove godine bio čak 8%, što nikako ne smemo da dozvolimo. Sa takvim deficitom bili bismo najgori u Evropi.”

 Međutim, rebalans budžeta usvojen je tek 26. oktobra.

ps2-3

 

Postupak privatizacije “Dunav osiguranja” nije započet, kao ni priprema procesa privatizacije “Telekoma”. U ekspozeu je navedeno i da će tokom juna biti donet Zakon o zaštiti uzbunjivača, što nije učinjeno.

ps4

U ekspozeu premijer nije kao odrednicu stavio šest meseci Vlade Srbije, osim što je istakao da će “svakih šest meseci svaki ministar morati da podnese izveštaj o svojim aktivnostima, dostignućima i neuspesima koje ćemo zajednički procenjivati.”                            Šest meseci

Ovih dana je  o tome govorio premijer Vučić, odgovarajući na pitanje li će biti rekonstrukcije Vlade:

“Ne mogu sada time da se bavim, ne znam, tek kada budem video polugodišnje izveštaje, misliću o tome.”
Danas, 25. 10. 2014. godine

Ceo izveštaj Istinomera o prvih šest meseci rada Vlade Srbije možete preuzeti ovde  i  na engleskom jeziku.