Samo u Egiptu i Srbiji stranke organizuju besplatne lekarske preglede?

Pojedine stranke su u prošlogodišnjoj predizbornoj kampanji građanima nudile besplatne lekarske preglede, čak i ginekološke, a prema monitoringu Agencije za borbu protiv korupcije za 2014, to su najčešće činile Srpska napredna stranka i Socijalistička partija Srbije. Ipak, promocija političkih aktivnosti na ovaj način traje i ovih dana, kada kampanja, bar zvanično, nije u toku. Tako je u novosadskoj opštini Veternik Srpska napredna stranka organizovala “Bazar zdravlja”, što je do pre dve godine u tom mestu radila lokalna samouprava.
https://www.youtube.com/embed/DEDTKw0g37s“ frameborder=“0″ allowfullscreen=““>

Osim “Bazara zdravlja”, SNS je u toku prošlogodišnje kampanje organizovala lekarske preglede i u Futogu i u još nekoliko mesnih zajednica u Novom Sadu, ali i širom Srbije. Tada je na ove aktivnosti saopštenjem reagovala i Agencija za borbu protiv korupcije, koja ističe  “da se ovakvi pregledi organizuju još samo u Egiptu”. Na naše pitanje šta je epilog kontrole koju su tom prilikom najavili, u Agenciji odgovaraju da o tome “još nemaju saznanja”. 

“Agencija je u proteklom periodu u istim ili sličnim situacijama reagovala tako što je obaveštavala nadležno ministarstvo o nalazima do kojih je došla tokom kontrole aktivnosti političkih subjekata. Ministarstvo je preduzimalo korake iz svoje nadležnosti, odnosno prosleđivalo je prijave nadležnom tužilaštvu radi utvrđivanja eventualne krivične odgovornosti, a istovremeno se obraćalo i nadležnim zdravstvenim inspekcijama i komorama radi utvrđivanja drugih vrsta odgovornosti. U konkretnom slučaju koji se odnosi na događaje u Majadanpeku, Agencija još uvek nije obaveštena o preduzetim koracima od strane nadležnog ministarstva”, kazali su Istinomeru u Agenciji za borbu protiv korupcije.

Na pitanje Ministarstvu zdravlja šta je inspekcijska služba povodom tog konkretnog slučaja preduzela, odgovoreno nam je da inspekcijskog nadzora nije ni bilo. 

*
Obaveštenje o pregledu SNS-a

“Po prijavi Agencije za borbu protiv korupcije (Obaveštenje o eventualnim povredama zakona od 2. 9. 2014) dostavljenoj „u sklopu posmatranja aktivnosti političkih subjekata u toku izborne kampanje u Majdanpeku“, uz kopiju plakata kojim Srpska napredna stranka poziva „građanke Majdanpeka da dođu na besplatne ginekološke …28.08.2014. …u prostorijama Samostalnog sindikata…, uz obaveštenje da će preglede izvršiti ginekolog, dr M.I., zdravstveni inspektor Odseka u Nišu nije izvršio inspekcijski nadzor, s obzirom da je vreme vršenja pregleda (28.08.2014) prošlo, ali je od imenovanog lekara pribavio izjavu, kojom je, između ostalog navedeno da su pregledi  prekinuti iz tehničkih razloga”, odgovaraju iz Ministarstva zdravlja.

Iz Ministarstva poručuju da obavljanje zdravstvene delatnosti izvan zakonskih okvira nije propisano, osim aktivnosti koje se “sprovode radi promocije zdravlja, savetovanja o očuvanju i unapređenju zdravlja”. Ističu da je inspekcijska služba i ranije reagovala povodom obavljanja lekarskih pregleda u neadekvatnim uslovima.
*

Dakle, kazni, ali ni utvrđivanja odgovornosti nije bilo, a sve zbog toga što je inspekcijska služba Ministarstva zdravlja za slučajeve ovakvih lekarskih pregleda saznavala tek nakon što su oni izvršeni. Inače, Gradski odbor Srpske napredne stranke u Novom Sadu najavljuje da će se organizovanje pregleda širom Vojvodine nastaviti, pa će se videti da li će inspekcijska služba ovog puta delovati proaktivno.

Šta kaže zakon?

I ove kao i prošle godine, novosadski odbor Demokratske stranke reagovao je tvrdnjom da je organizovanje lekarskih pregleda nezakonito. Na pitanje Istinomera koji su članovi Zakona o finansiranju političkih aktivnosti prekršeni, iz Demokratske stranke odgovaraju:

„Član 9. Stav 1. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti kaže: Prilog je novčani iznos, osim članarine, koji fizičko ili pravno lice dobrovoljno daje političkom subjektu, poklon, kao i usluge pružene bez naknade ili pod uslovima koji odstupaju od tržišnih“, ističu u DS-u.

*

Ovo povrđuje i Agencija za borbu protiv korupcije, uz ogradu da se moraju utvrditi sve činjenice, poput one da li su sa angažovanim lekarima bili potpisani ugovori o poklonu. 

“Ukoliko bi se ispostavilo da je tačno ono što je objavljeno u članku, moguće su tri situacije koje bi bile u suprotnosti sa pozitivnim propisima Republike Srbije. Kod prve situacije najpre se može postaviti pitanje kvaliteta obavljenih lekarskih pregleda. Nadalje, za potrebe lekarskih pregleda koriste se aparati za koje je u konkretnom slučaju potrebno utvrditi da li su eventualno u vlasništvu nekog zdravstvenog centra, što bi potencijalno moglo da predstavlja zloupotrebu instrumenata i opreme zdravstvenog centra, ili su iznajmljeni u nekoj od privatnih ordinacaja ili od drugih pravnih lica. Zatim, neophodno je utvrditi i da li je korišćeni aparat pre upotrebe zadovoljio sve propisane kriterijume za tu vrstu aparata, kao i da li su se lekari prilikom pregleda eventualno ponašali neetički, recimo na taj način što lekarske preglede nisu vršili u odgovarajućoj odeći, tj. belom mantilu, već je to činjeno u majicama sa političkim obeležjima, i time koristili lekarski poziv u svrhu političke promocije”, ističu u Agenciji za borbu protiv korupcije.

Ova situacija, kako se navodi, nije u direktnoj nadležnosti Agencije, već se ona, ukoliko dođe do saznanja o postojanju ovakvih slučajeva, obraća nadležnom ministarstvu, koje dalje utvrđuje postojanje mogućih nepravilnosti. U Agenciji naglašavaju da ta instutucija može da reaguje samo u dve situacije koje su u njihovoj direktnoj nadležnosti. 

“Te situacije se tiču ili povrede odredbe Zakona o finansiranju političkih aktivnosti prema kojoj se sredstva za finansiranje redovnog rada ne koriste za funkcionisanje i propagiranje ideje političkog subjekta, kao i ukoliko je u pitanju nenovčana donacija (prilog) od strane zdravstvene institucije, zdravstvenog radnika ili registrovanog preduzetnika koja eventualno, kao takva, nije prikazana u godišnjem finansijskom izveštaju“, navode u Agenciji za borbu protiv korupcije.

Dakle, na osnovu odgovora zaključuje se da su lekarski pregledi koje organizuju političke partije nezakoniti jedino ukoliko se utvrdi da ne postoje ugovori o poklonu ili ukoliko donacije lekara ili zdravstvene ustanove nisu prikazane u finansijskom izveštaju stranke. Istinomer je pokušao da od Srpske napredne stranke dobije ova dokumenta, ali su naši pokušaji bili bezuspešni. U Demokratskoj stranci nemaju dilemu da li je zakon prekršen.

„Srpska napredna stranka ni prošle godine, a ni sada, nije dala na uvid javnosti nijedan dokument, koji bi potvrdio da su postojali ugovor o poklonu ili ugovor o zakupu. Štaviše, nisu u svom saopštenju ni tvrdili da takvi ugovori uopšte i postoje. Kako se ni u finansijskom izveštaju SNS-a za 2014. godinu ne može pronaći trošak ovih akcija, a ni pomenute mesne zajednice nisu ostvarile prihod po osnovu zakupa od strane SNS-a, ne sumnjamo da je Zakon prekršen i ove godine, a da SNS manipuliše čak i sa ljudskim zdravljem“, zaključuju u Demokratskoj stranci.

Iako je Demokratska stranka najglasnija u osudi organizovanja lekarskih pregleda, i ta partija je to neretko činila. Tako je, na primer, resorni odbor gradskog odbora DS u Čačku, krajem 2013, organizovao  lekarske preglede po mesnim zajednicama; to je radio i gradski odbor u Pančevu, a pre nekoliko godina subotički odbor DS je u toj opštini organizovao nekoliko „Bazara zdravlja“.