Rejfa Fajnsa za premijera!

U intervjuu koji je juče dao za nacionalni servis RTS predsednik države je objasnio viđenje svoje uloge u izboru novog predsednika Vlade. I o nekim drugim stvarima, između ostalog o čemu misli ženski svet.

Zamislimo predsednika Republike Aleksandra Vučića kako zbunjen i prilično iznenađen odlučnim korakom napušta prostoriju u kojoj je imao sastanak sa predstavnicima izborne liste „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“. Nema ni sedam dana kako sam predsednik države, mogao je da pomisli predsednik države, a već doživljavam najveća iznenađenja. Mora da će ovo biti jako zanimljivo predsednikovanje, zamislimo da razmišlja predsednik. Sreća što sam doveo tog Rejfa Fajnsa te je kompletan ženski svet samo o tome mislio.

It’s good to be the king, rekao bi Mel Bruks.  
Da bi predsednik države ostao usamljen u svom iznenađenju, a  pri tom se zadržao u okviru svojih ustavnih i zakonskih ovlašćenja, vredno ga je podsetiti na njegovu ulogu u izboru predsednika Vlade.
U intervjuu koji je juče dao za nacionalni servis RTS predsednik države je objasnio viđenje svoje uloge u izboru novog predsednika Vlade. I o nekim drugim stvarima, između ostalog o čemu misli ženski svet. 
Ali kakve sada sa tim veze ima Rejf Fajns iz naslova ovog teksta? Verovatno nikakve, i verovatno čovek pod imenom Rejf Fajns i ne postoji. Značaj Rejfa Fajnsa za razvoj demokratskog društva u Srbiji otkriva predsednik u svom intervjuu. Kompletan ženski svet, kaže predsednik, i ovde iz predsedništva na glavu su mi se popele sve žene tražeći da se upoznaju sa Rejfom Fajnsom, niko ih drugi nije zanimao. Dobro, pogreši čovek u izgovoru imena britanskog glumca Ralfa Fajnsa koji je zaista u ponedeljak bio u Beogradu i posetio predsednika. A to što je kompletan ženski svet, odnosno većinu biračkog tela u Srbiji predsednik okarakterisao kao šiparice koje jedino što misle jeste kako da se upoznaju sa tim Rejfom Fajnsom, nije greška već odraz političke kulture.
 
*
Predsednik Aleksandar Vučić sa Rejfom Fajnsom (poznat i kao Ralf Fajns) / Foto: Predsedništvo Srbije (promo)

No, vratimo se ustavnim ovlašćenjima predsednika Republike, onome što bi zaista trebalo da bude važno ženama i muškarcima u Srbiji, bez obzira o čemu stvarno misle.  
   
U ponedeljak, 5. juna 2017. godine predsednik Republike Aleksandar Vučić održao je konsultacije sa predstavnicima izabranih izbornih lista, povodom izbora novog predsednika Vlade. Tokom konsultacija predsednik je doživeo jedno od najvećih iznenađenja od kako obnaša funkciju predsednika države. A možda ovo iznenađenje prevazilazi vremenski okvir kratkog dosadašnjeg predsednikovanja. Ovo iznenađenje su mu priredile njegove partijske kolege iz Srpske napredne stranke, a predstavnici izborne liste „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“, jer su iznele veoma oštar i izričito jasan stav da oni treba da dobiju predsednika Vlade. U razgovoru sa novinarkom nacionalnog servisa RTS, predsednik je izneo svoje viđenje procedure za izbor predsednika Vlade, naglašavajući da će ipak ostaviti nekoliko dana vremena pre nego što donese konačnu odluku. O kakvoj to konačnoj odluci govodi predsednik države Aleksandar Vučić nakon sastanka sa predstavnicima izborne liste „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“?
Ustavom Republike Srbije utvrđeno je da Narodna skupština bira Vladu, nadzire njen rad i odlučuje o prestanku mandata Vlade i ministara. Odluku o izboru Vlade, pa i njenog predsednika, donosi Narodna skupština većinom glasova narodnih poslanika na sednici na kojoj je prisutna većina narodnih poslanika. Dakle, odmah da raščistimo, ovu odluku ne donosi predsednik države. Onda je verovatno Aleksandar Vučić mislio na neku drugu odluku?
Da ne bi bilo iznenađenja uloga predsednika Republike u izboru novog predsednika Vlade utvrđena je Ustavom. Prema tom najvišem zakonskom aktu predsednik Repubike predlaže Narodnoj skupštini kandidata za predsednika Vlade, pošto sasluša mišljenje predstavnika izabranih izbornih lista. Zakon o predsedniku Republike bliže određuje ulogu predsednika države u izboru predsednika Vlade. Naime, prema ovom zakonu predsednik Republike predlaže Narodnoj skupštini kandidata za predsednika Vlade kad god se bira nova Vlada. Pa i u slučaju kada je mandat Vlade prekinut ostavkom predsednika Vlade, što se i dogodilo 30. maja 2017. godine. Zakon je prilično jasan kada kaže da je predsednik Republike dužan da Narodnoj skupštini predloži onog kandidata za predsednika Vlade koji može da obezbedi izbor Vlade. Na ovaj način je moć odlučivanja predsednika države prilično ograničena. Osim ako je on istovremeno i predsednik najjače parlamentarne stranke, ali o tome malo kasnije.
 
*
Predsednik Aleksandar Vučić na konsultacijama sa listom „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“ / Foto: FoNet, Aleksandar Levajković

Predsednik Republike je dužan da predloži onog kandidata koji može da obezbedi podršku skupštinske većine, makar to bio neko ko njemu nije po volji. On o tome, bar formalno, ne odlučuje, već pre ima ulogu glasnika koji će pred Narodnom skupštinom uzviknuti „Ecce homo“! I povući se u mir svojih predsedničkih odaja. Dakle, Aleksandar Vučić nije u izjavi RTS-u, bar ako je suditi po slovu Ustava, iskazao nameru da donese odluku o tome ko će biti novi predsednik Vlade. Ili možda jeste?
U istom tom intervjuu, koji predstavlja bogat izvor saznanja za buduće analize ponašanja Aleksandra Vučića kao predsednika države, on objašnjava kako je došlo do pomenutog najvećeg iznenađenja. On tvrdi da je imao obavezu da razgovara sa predstavnicima mnogo političkih stranaka i izbornih lista. „I to smo obavili“ kaže Aleksandar Vučić. Ova tvrdnja je delimično tačna. Predsednik države jeste obavezan da Narodnoj skupštini predloži kandidata za novog predsednika Vlade nakon što sasluša mišljenje predstavnika izabranih izbornih lista. Dakle, predsednik nije obavezan da sasluša mišljenje mnogo političkih stranaka i izbornih lista, već samo onih koje imaju svoje zastupnike u Narodnoj skupštini. Da li ih je malo ili mnogo utvrdila je izborna matematika. Međutim, Aleksandar Vučić nastavlja rekavši da je imao svoj stav i pre nego što se sastao sa predstavnicima izbornih lista. A nije se još sa svima ni sastao.
Ovde na scenu stupaju i partijske kolege Aleksandra Vučića iz Srpske napredne stranke, odnosno izborne liste „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“. I ovde je sasvim legitimno da izborna lista „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“ saopšti Aleksandru Vučiću da ima veoma oštar i izričito jasan stav da oni treba da dobiju predsednika Vlade. Ovakav stav je i očekivan. Izborna lista „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“ ima većinu od 131 poslanika u Narodnoj skupštini. Iako ovu izbornu listu čini više stranaka u njoj presudnu ulogu, i najviše mandata, ima Srpska napredna stranka. Međutim, neobično je da predstavnici ove izborne liste očekuju da od nekoga dobiju predsednika Vlade? Od koga? Njihova je uloga, prema propisima koji uređuju izbor Vlade, da uvere predsednika Repubike da baš oni imaju osobu koja može da obezbedi većinu u skupštini. Kako će to da urade nije detaljno propisima utvrđeno, ali valjda konsultacije upravo tome i služe. I opet predsednik Republike neće saopštiti nekakvu svoju odluku, iako Aleksandar Vučić više puta u kratkom intervjuu RTS-u saopštava da mu je potrebno nekoliko dana da donese konačnu odluku.
*

I sada nastupa zaplet sa tim najvećim iznenađenjem. Iznenađenje, preneraženost, zgranutost, prepast, stanje je u kome se osoba nalazi kada čuje neku izuzetnu novost, neverovatnu vest ili činjenicu sa kojom ranije nije bila upoznata. Pa da li je moguće da Aleksandar Vučić ni u snu nije mogao da očekuje da će izborna lista „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“ saopštiti da smatra da novi predesnik Vlade treba da dođe iz njihovih redova? Da li je moguće da u Srpskoj naprednoj stranci nikada nije bilo razgovora o novom predsedniku Vlade? Ili bar da ih nije bilo u prisustvu Aleksandra Vučića. Hajde da zamislimo da od 13. februara, kada je predsedništvo SNS-a odlučilo da će Aleksandar Vučić biti njihov kandidat za predsednika, ako ne pre toga, niko nije progovorio o tome ko bi mogao da bude novi predsednik Vlade. Ne da ne možemo da zamislimo već to nije istina. Miloš Vučević, potpredsednik SNS-a javno je govorio o tome da ga je predsednik stranke svrstao u najuži krug kandidata za njegovog naslednika. Kako ako o tome nisu razgovarali? Aleksandar Vučić pak tvrdi da se sa svojim partijskim kolegama nije dogovarao i sa njima nije razgovarao i otuda je doživeo tu najveću prepast. Ovde treba obratiti pažnju na još jedan detalj koji je izneo Aleksandar Vučić, a odnosi se na razgovore sa izbornom listom „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“. Oštar stav nije iznela izborna lista već SNS, kao partija koja smatra da je zaslužila da dobije predsednika Vlade. A njegova su viđenja bila nešto drugačija. Pa će, još kaže Vučić, morati da razgovara sa tim ljudima. Da ih urazumi, šta li? Te razgovore najavio je predsednik države, koji je ujedno i predsednik partije koja mu je priredila to najveće iznenađenje, na sastanku predsedništva SNS-a koji će možda biti održan u sredu. Ako državničke obaveze predsednika države dozvole da ovaj, kao predsednik partije, obavi razgovor sa svojim viđenijim partijskim kolegama. Pa će onda da donese odluku.
I ko mu je taj Rejf Fajns, zamislimo da zbunjeno među sobom govore predstavnici izborne liste „Aleksandar Vučić – Srbija pobeđuje“ dok odlaze sa sastanka sa Aleksandrom Vučićem, predsednikom Republike.