Reizbor „zamrznutih“ stranačkih kadrova

Zamrzavanje stranačke funkcije postao je popularan potez koji prave partijski čelnici kada dođu na državni položaj koji je nespojiv sa stranačkim angažmanom. Takav je slučaj je upravo sa guvernerkom Narodne banke Srbije. Naime, po Zakonu o NBS guverner „ne može biti poslanik u Narodnoj skupštini, član Vlade ili organa ili tela koje je obrazovala Narodna skupština ili Vlada, ne može obavljati funkciju organa ili člana organa autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave ili sindikalne organizacije, ne može obavljati funkciju u političkoj stranci, niti može obavljati bilo koju drugu javnu funkciju ili javni posao“.

 Jorgovanka Tabakovic

Kako bi izbegli kršenje zakona, političari su se dosetili da zamrznu svoju stranačku funkciju i da ostanu u tom statusu sve dok su na državnoj funkciji. To praktično znači da iako ne učestvuju u radu organa političkih partija zadržavaju određeni uticaj. Jorgovanka Tabaković bila je prva visoka funkcionerka u mandatu nove vlasti (nakon izbora 2012.) koja je najavila i sprovela „zamrzavanje“, i prestala da nastupa kao stranačka ličnost čim je izabrana za guvernerku NBS. Nije se pojavila, čak, ni na izbornoj Skupštini SNS u septembru 2012, na kojoj je i imenovana na visoku partijsku funkciju.

Međutim, sam pojam „zamrzavanje (mirovanje) stranačke funkcije“ nema nikakvu pravnu snagu, jer ga zakon ne poznaje, a u praksi se svodi na nedolazak na partijske skupove i tribine, ali po vlastitoj želji.

“Ko može da zabrani partijskom funkcioneru da sedi u prvom redu na stranačkom skupu, čak i ako zamrzne funkciju. Kad je izabran za predsednika države, Tomislav Nikolić je podneo ostavku u SNS, a nije se ’zamrznuo’. To bi mogao da bude dobar primer, a ovo ’mirovanje’ je put za dalju političku korupciju“ – Žarko Korać, poslanik LDP i potpredsednik parlamenta.

„Daje se samo na značaju deklarativnoj izjavi političara. To nije put u suštinsku depolitizaciju koja bi mogla da se postigne objektivnim konkursima na kojima bi učestvovale nestranačke tehnokrate“ – Miloš Aligrudić, poslanik DSS

„Bojim se da će to ’mirovanje ’ svaka stranka da tumači kako joj se prohte i da će se nastaviti desant partija na sve javne funkcije u društvu. Nikolić je čestito podneo ostavku, a ovo je čist privid i maska” – Vladimir Goati, politički analitičar i predsednik Transparentnosti Srbija.
Večernje novosti, 17.12.2012. godine

Da je „zamrzavanje“ funkcije samo deklarativna norma koja nema nikakvu pravnu snagu, moglo se videti na nedavno održanoj vanrednoj izbornoj Skupštini SNS, 25. januara, na kojoj je Jorgovanka Tabaković ipak bila prisutna, iako već skoro dve godine obavlja funkciju guvernerke NBS. Ona je odlukom delegata ponovo izabrana za zamenicu predsednika SNS-a, nakon čega je odmah zauzela svoje mesto za predsedavajućim stolom Skupštine SNS.

Jorgovanka Tabaković

Da li je time što je ponovo izabrana, Jorgovanka Tabaković prekršila zakon? Po mišljenju Nemanje Nenadića, programskog direktora organizacije Transparentnost Srbija, zakon je takav da ostavlja prostora za različito tumačenje.

„Zakon u svakom slučaju daje prostora za slobodno tumačenje. Tako možete da tumačite da nema obavljanja funkcije iako je neko izabran na nju. Zato smatram da zakon treba da bude jasniji. Da se u njemu precizira da, recimo guverner, ne sme biti ni izabran za neku stranačku funkciju“, kaže Nenadić.