Prvi u kršenju zakona, cenu plaćaju penzioneri

Ministar Vulin hvali se da je ovo prva vlada koja ima hrabrosti da vrši kontrolu invalidskih penzija, a PIO fond već dve godine “hrabro” ukida penzije mimo zakona, što potvrđuje i nekoliko presuda Upravnog suda.
Istraživanje Istinomera pokazalo je da PIO fond nema pravo da invalidske penzionere koji su otišli u penziju pre više od tri godine zove na kontrolu, niti da im ukida penzije. Međutim, PIO fond već dve godine vrši reviziju svih invalidskih penzija od devedesetih do danas. U međuvremenu je Upravni sud doneo nekoliko presuda kojima poništava rešenja PIO fonda i penzionerima vraća penzije. Utvrdili smo i da postoji oko 20 puta više rešenja Upravnog suda, kojima se penzionerima privremeno vraćaju penzije, nego što to tvrdi PIO.

Vlastimir Andonović, koji je godinama radio kao rudar u kamenolomu Venčac kod Aranđelovca, otišao je u invalidsku penziju u leto 2000. Četrnaest godina kasnije, penzija je prestala da stiže.

Vest ga je zatekla na Novom Zelandu, gde je prvi put, posle deset godina, otišao u posetu sinu. Vlastimirova supruga Ljiljana seća se kako su bili veoma iznenađeni. Sa Novog Zelanda nisu mogli da ustanove zbog čega je penzija ukinuta, pa su odlučili da se vrate ranije.

“To je bila velika trauma za nas, znate. Mi živimo od toga, ostaviti nas jednostavno… Čovek je radio u rudniku”, priča Ljiljana i dodaje da je njen suprug u invalidsku penziju otišao 2000, zbog različitih tegoba koje su posledica rudarskog posla, ali i psihičkih problema.

Nikada nije pozivan na kontrolu, do pred kraj 2014. Tada je dobio poziv PIO fonda, koji niko nije primio, jer su Andonovići bili na Novom Zelandu. To što se nije odazvao na poziv bilo je dovoljno da mu ukinu penziju. rudar iz Aranđelovca nije usamljen primer, pošto je 2014. godine počela takozvana revizija svih invalidskih penzija od devedesete do danas.

*
Foto: Freeimages/Andrew C.

Prema podacima PIO fonda dostavljenim Istinomeru, do sada je obustavljeno 320 invalidskih penzija, od čega 136 – baš kao i u slučaju rudara iz Aranđelovca – zbog pukog neodazivanja na pregled. Andonović se potom žalio i penzija mu je vraćena, dok mnogi drugi još čekaju epilog pred sudom.
“Hrabro“ kršenje zakona
Ovu vanrednu kontrolu 2014. godine naložilo je resorno ministarstvo, sa objašnjenjem da treba otkriti ko je sve penziju dobio na prevaru i kako bi se uštedele pare u budžetu. Ministar Aleksandar Vulin poslednje dve godine uporno ponavlja kako je ova vlada prva koja sprovodi takvu kontrolu.

Sajt Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, 27.9.2016. godine
“Pre nas, još 2003. godine zakonom je bilo utvrđeno zakonska obaveza da se vrši revizija invalidskih penzija. Nažalost, sve vlade pre nas jednostavno nisu imale hrabrosti ili nisu imale volje da poštuju zakon, tako da smo mi prva vlada od 2003. godine, koja je tu obavezu počela aktivno da sprovodi”, kaže Vulin.

Međutim, aktuelna vlada ovom revizijom zapravo “hrabro” samo krši zakon, jer nema zakonskog osnova da vrši kontrolu slučajeva starijih od tri godine.

Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju (član 240) iz 2003. godine jeste bila predviđena revizija, ali u roku od pet godina.
*
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju / Foto: Printscreen

To znači da je rok za kontrolu penzija dodeljenih pre 2003. istekao još pre osam godina. Upravo na ovom članu zakona zasniva se nekoliko presuda Upravnog suda, kojima je poništeno rešenje PIO fonda, a invalidskim penzionerima vraćena penzija.
Još jedan razlog za obaranje rešenja PIO fonda jeste i član 218 ovog zakona. Naime, zakon koji je donet 2003. suštinski ništa ne menja za sve one koji su penziju stekli ranije. Oni i dalje imaju ista prava, u skladu sa propisima koji su važili ranije.
 
Advokatica Zorica Tršić, koja je zastupala više osoba kojima su ukinute invalidske penzije, objašnjava da postoji više razloga zbog kojih Fond PIO nema pravo da poziva na kontrolni pregled sve one koji su penziju stekli pre zakona iz 2003. godine.
Prema njenim rečima, po starom zakonu iz 1996, osnov za invalidsku penziju bio je gubitak radne sposobnosti.

“Tako je rudar, koji je radio u jami mogao zbog bolesti da postane nesposoban za rad u jami. Po tom zakonu, nije propisano da treba da bude potpuno radno nesposoban, već samo nesposoban za rad na svom radnom mestu… Ako takvog korisnika pozovu na kontrolni pregled, organi veštačenja ne mogu da donesu ocenu o radnoj sposobnosti, jer sada važećim Pravilnikom nije propisano veštačenje gubitka radne sposobnosti, s jedne strane, a sa druge, gubitak bi se morao ceniti prema radnom mestu, a korisnik penzije ne radi”, objašnjava Tršić.

Nakon što smo utvrdili da je revizija svih penzija stečenih pre 2003. nezakonita, postavlja se pitanje šta se događa sa onima koji su u penziju otišli kasnije, po zakonu iz 2003. Ovaj zakon u članu 96 predviđa kontrolni pregled u roku od tri godine. 

*
Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju / Foto: Printscreen

Pomenuti opšti akt (Pravilnik o obrazovanju i načinu rada organa veštačenja Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje) ne proširuje rok od tri godine. Tu se samo precizira ko se nikada ne poziva na kontrolni pregled, ni u roku od tri godine – postoji lista od 20 vrsti oboljenja. Na primer kada neko ode u invalidsku penziju zbog malignog oboljenja, nakon hemio terapije, zbog genetske bolesti, dijabetesa sa komplikacijama, itd. Na kontrolni pregled se ne pozivaju ni ljudi koji u invalidsku penziju odu u određenim godinama – žene (55), muškarci (58).
To zapravo znači da je revizija slučajeva starijih od tri godine, takođe, protivzakonita.
 
U PIO fondu su nam rekli da su od početka revizije na pregled do sada pozvali 4.285 penzionera, a da je obustavljeno 320 penzija.
 
Kada smo tražili podatke o ukinutim penzijama po godinama, kako bismo utvrdili broj slučajeva u kojima je prekršen zakon, rekli su nam da ne vode takvu evidenciju.
 
PIO fond broji do tri
U PIO fondu rekli su za Istinomer da je do sada podneto 45 tužbi zbog ukidanja invalidskih penzija, kao i da je doneto šest presuda. U četiri slučaja poništena su rešenja PIO fonda, dok su dve tužbe odbijene, odgovaraju iz PIO fonda.
*
Foto: Freeimages/Petr Kovar

Dok čekaju presudu, penzioneri mogu da traže da im se penzija vrati i to neretko i čine. Naime, svi kojima je ukinuta penzija mogu se žaliti PIO fondu i istovremeno podneti zahtev Upravnom sudu da donese neku vrstu privremene mere – takozvano rešenje o odlaganju izvršenja. To znači da penziju regularno primaju, sve dok PIO fond ne odgovori na žalbu.
U slučaju da PIO fond žalbu odbije, onda mogu da tuže PIO fond pred Upravnim sudom i opet podnesu zahtev da penziju primaju dok se ne završi spor.  Tršić kaže da Upravni sud uglavnom odobrava takve zahteve.

“Praksa u prethodne dve godine pokazala je da Upravni sud postupa u svemu u skladu sa Zakonom o upravnim sporovima kako u pogledu rešenja tako i u pogledu zakonskog roka, jer se radi o hitnom postupku pa se može otvoreno reći da je takvim postupanjem Upravni sud ne samo spasavao egzistenciju invalidskih penzionera, nego istovremeno sprečio nastanak nenadoknadive štete po budžet samog Fonda, obzirom da korisnici penzija kojima je odloženo izvršenje rešenja, neće imati razlog da tuže Fond za naknadu štete, kamatu i sudske troškove, pošto im se penzije zahvaljujući rešenjima Upravnog suda redovno isplaćuju”, objašnjava Tršić.

Pitali smo PIO fond koliko je takvih rešenja do sada doneto i dobili odgovor – tri. Budući da je Istinomer imao uvid u više od tri takva rešenja, to smo predočili PIO fondu. U još dva navrata pitali smo ih koliko je ukupno rešenja doneto i da li ostaju pri stavu da ih je bilo svega tri. Dobili smo odgovor da su podatke proverili i da je reč o tri slučaja.

“U tri slučaja je doneto rešenje o odlaganju izvršenja, gde se Fondu nalaže da ne obustavlja isplatu invalidske penzije dok se sudski postupak ne okonča”, navodi se u odgovoru.

U Upravnom sudu – značajno drugačiji podaci. Tokom 2015. i 2016. godine sud je usvojio 29 zahteva pre podnošenja tužbe. U istom periodu sud je usvojio isti broj zahteva koji su podneti uz tužbu. To znači da je u oba slučaja penzionerima omogućeno da primaju penziju dok čekaju odgovor na žalbu, odnosno presudu.

Dakle, usvojeno je ukupno 58 zahteva – gotovo 20 puta više nego što tvrde u PIO fondu. Istovremeno je svega pet zahteva odbijeno, a 10 odbačeno.
Na prvi pogled deluje iznenađujuće kada od jedne institucije dobijete očigledno netačne podatke. Međutim, ovakva “omaška“ zapravo i ne treba da čudi, imajući u vidu da se čitav proces revizije invalidskih penzija već dve godine sprovodi mimo zakona.
Dakle, dok ministar Vulin govori da se invalidskim penzionerima “čini usluga“, jer se proverom skida ljaga sa svih penzionera i da se revizijom mora uspostaviti “sistem pravde i pravičnosti”, vidimo da se događa upravo suprotno. Kakva je to usluga kada se invalidski penzioneri pozivaju na kontrolu bez zakonskog osnova, kada se ukidaju penzije ukoliko se ne odazovu na poziv za koji ne postoji zakonski osnov. Sa revizijom se nastavlja iako je sud ukinuo nekoliko rešenja upravo zbog kršenja zakona, dok PIO fond u javnost šalje netačne podatke o broju rešenja Upravnog suda.
Nema tu ni sistema, ni pravde, ni pravičnosti ni u naznakama. Samo sistemsko kršenje zakona i propisa. I populizam, vulinovskog tipa.