Poslaniče, spremi novčanik

U Evropi ima razvijenih demokratija čija predstavnička tela novčano kažnjavaju nedisciplinovane poslanike, ali i parlamenata u kojima takav metod zavođenja reda uopšte nije predviđen.
Predsednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj protestovao je prvog dana zasedanja novog 11. saziva Skupštine Srbije zbog prakse kažnjavanja narodnih poslanika “preko novčanika”. Iako nije imao realnog povoda, on je ocenio da to nije demokratija, i da su primerene disciplinske mere jedino opomena i isključenje sa sednice.

“Sramota je kada neko ko je prvi među jednakima, a predsednik Narodne skupštine je prvi među jednakima, novčano kazni svog kolegu. Kakva je to demokratija, jel to vladavina prava?” Rekao je predsednik SRS koji je posle 13 godina ponovo seo u poslaničku klupu.

Međutim, ako se pogleda praksa drugih država u Evropi koje srpskim zvaničnicima često služe kao uzor, Istinomer je utvrdio da ima razvijenih parlamentarnih demokratija u kojima se neposlušnim poslanicima oduzima od plate, na primer u Nemačkoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji. Sa druge strane, ima i onih u kojima to nije uopšte opcija: Italija i Holandija.                 

*
Ilustracija: Jelena Šušnjar/Istinomer

Poslovnik Narodne skupštine Republike Srbije dozvoljava predsedniku Skupštine da poslaniku zbog povrede reda izrekne opomenu, da mu oduzme reč ili da ga udalji sa sednice. Prema članu 111, narodni poslanik kome je izrečena opomena, kažnjava se novčanom kaznom u visini od 10 odsto osnovne plate narodnog poslanika, koja iznosi 68.300 dinara. Ako su mu u toku iste sednice izrečene dve opomene, kažnjava se novčanom kaznom od 20 odsto osnovne plate. Narodni poslanik kome je oduzeta reč, kažnjava se novčanom kaznom u visini od 40 odsto osnovne plate. Narodni poslanik kome je izrečena mera udaljenja sa sednice, kažnjava se novčanom kaznom u visini od 50 odsto osnovne plate. Ako je narodnom poslaniku izrečeno više mera za povredu reda na sednici, novčane kazne se ne sabiraju, već se primenjuje samo najviša novčana kazna. Platu poslanika čini osnovna plata od 68.300 plus poslanički dodatak od 30.354 dinara. Prema evidenciji Otvorenog parlamenta, u prethodnom sazivu novčano su kažnjavani Zoran Živković (NS), Marko Đurišić (SDS), Vladimir Pavićević (NS), Dragan Šutanovac (DS), Dejan Nikolić (DS), Balša Božović (DS) i Janko Veselinović (Pokret za preokret).    

Na primer, 10 odsto se uzima od plate ako je poslanik prišao govornici bez dozvole predsednika Narodne skupštine; ako govori pre nego što je zatražio i dobio reč; ako, i pored upozorenja predsednika Narodne skupštine, govori o pitanju koje nije na dnevnom redu; Ako prekida govornika u izlaganju ili dobacuje, odnosno ometa govornika; Ako se neposredno obraća drugom narodnom poslaniku; Ako psuje i upotrebljava uvredljive izraze, ako iznosi činjenice i ocene koje se odnose na privatni život drugih ljudi…
U nemačkom Bundestagu, u slučaju krupnijeg kršenja pravila ili nepoštovanja ugleda parlamenta, predsednik može da izrekne kaznu od 1000 evra iako poslanik prethodno nije bio opomenut. Ako se nepristojno ponašanje ponavlja, kazna se povećava na 2000 evra, navodi se u članu 37 poslovnika. Plata nemačkog poslanika, uključujući dnevnice i troškove odvojenog života iznosi 12.536 evra, navodi se u istraživanju sajta preisvergleich.de.
U francuskoj skupštini disciplinske mere su opomena, opomena koja se unosi u zapisnik, oduzimanje reči poslaniku i oduzimanje reči sa privremenom suspenzijom. Ako je kažnjen opomenom koja je ušla u zapisnik, poslaniku se oduzima jedna četvrtina mesečnih primanja. Ako ga je predsednik kaznio oduzimanjem reči, uzima mu se pola plate za jedan mesec, a za udaljavanje iz skupštine mu sledi ista novčana kazna ali u naredna dva meseca. Na primer, opomena koja ide u zapisnik se izriče za vređenje, provociranje ili pretnje drugim poslanicima, navodi se u poglavlju 14 “Disciplina i imunitet” poslovnika francuske narodne skupštine. Francuski parlamentarac mesečno kući nosi 13.127 evra.       
U britanskom Donjem domu, predsednik parlamenta (spiker) poslanika koji uporno krši pravila može da suspenduje, a plata mu se umanjuje u zavisnosti od broja dana koje je proveo van parlamenta. Britanski parlamentarci zarađuju mesečno 7. 888 evra.
U Italiji, poslanik koji inače mesečno zarađuje oko devet hiljada evra, ne može biti kažnjen po džepu zbog lošeg vladanja, sledi iz poslovnika Doma predstavnika. Ako poslanik koristi neprimeren rečnik i ometa u radu ostale kolege, predsednik skupštine ga javno opominje. Ako ga opomene dva puta u istom danu, može da naloži da se izbaci sa zasedanja bez da ga je prethodno opomenuo. Predsednik može da predloži i meru oduzimanja reči sa zabranom učešća u radu parlamenta od dva do 15 dana ako je poslanik nasilan, preti ili fizički napada kolege ili članove vlade. 
Poslovnik holandskog parlamenta takođe ne poznaje novčanu kaznu kao vid disciplinovanja poslanika. Ako se poslanik ne drži teme, koristi nepristojan rečnik, predsednik može da mu naloži da napusti govornicu što znači da više ne može da učestvuje u debati. Za gori prekršaj sledi mu isključenje sa sednice. 
Teško je proceniti da li će se u skoroj budućnosti menjati kaznena politika za srpske poslanike. Pre tačno tri godine formirana je radna grupa na čelu sa Zoranom Babićem (SNS) koja je radila na izradi kodeksa ponašanja poslanika. Kako Istinomer saznaje, predlog ovog dokumenta je bio u završnoj fazi krajem 2015. godine, a možemo samo da pretpostavljamo da će vladajuća stranka nastaviti da “gura” njegovo usvajanje. Prema pisanju medija, kodeks je, između ostalog, predviđao postepeno kažnjavanje poslanika počev od najavne opomene, preko javne opomene i javnog izvinjenja, do kazne u visini tri osnovne plate ( oko 225.000 dinara). (Novosti, 1. april 2013. godine)