Polugodišnje čekanje studije

Ambiciozno najavljeni projekat kanala „Dunav-Morava-Vardar“,  koji bi, kako je zamišljeno, trebalo da vodenim putem spoji Beograd i Solun, mesecima je bio tajna za građane Srbije.

kanal-morava1

Tek prošle nedelje Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja obavestilo je Istinomer, „u vezi sa zahtevom za pristup informacijama i rešenjem Poverenika za informacije od javnog značaja broj 07-00-03968/2013-03, 07-00-03821/2013-03 i broj 07-00-03767/2013-03 od 15. januara 2014. godine“, da su na sajtu tog Ministarstva (www.mprrpp.gov.rs) objavljeni:

1. Moravska dolina – Sveukupni planski izveštaj
2. Planning Report for Morava River Basin Hydropower Development Phase 1
3. Koncepcija prostornog razvoja vodnog puta Kanala Dunav-Morava

Time je okončana polugodišnja bezuspešna prepiska medija, sektora civilnog društva, kancelarije Poverenika za informacije od javnog značaja sa Ministarstvom.

Podsetimo, sada već bivši ministar Milan Bačević najavio je tokom 2012. godine prokopavanje kanala. Početkom januara 2013. godine potpisan je protokol o saradnji sa „China Gezhouba Group Corporation„, da bi u oktobru ministar izjavio da je studija izvodljivosti za „Kanal Morava“ pozitivna.

Shodno tome, novinar Istinomera Peđa Popović 24. oktobra je, pozivajući se na Zakon o pristupu informacijama od javnog značaja, zatražio studiju opravdanosti.

Usledio je odgovor Ministarstva, u kome se navodi da zbog putovanja ministra Bačevića u Moskvu i Peking nisu u mogućnosti da dostave tražena dokumenta i pozivajući se na član Zakona odlažu dostavu studije za 30 dana. Posle isteka tog roka, Ministarstvo je i dalje odbijalo da dostavi studiju zbog, kako se navodilo, “značaja dokumenata, i činjenice da članovi Vlade još uvek nisu upoznali sa dokumentom“

Milan Bacevic

Usledila je žalba Povereniku za informacije od javnog značaja i rešenje od 15. januara u kome se „nalaže Ministarstvu da bez odlaganja i najkasnije u roku od pet dana omogući uvid u studiju opravdanosti“. Posle ignorisanja ovog rešenja, Poverenik je u martu doneo zaključak da se Ministarstvo kazni sa 20.000 dinara ukoliko studija ne bude dostupna, a u aprilu i zaključak o izricanju novčane kazne i pretnja novom kaznom od 180.000 dinara.

Tek tada je, sada već bivše Ministarstvo, postavilo spornu studiju na svoj sajt (osim delova u dokumentu Moravska dolina – Sveobuhvatni planski izveštaj, koji i dalje sadrže oznaku „poverljivo“).