Plaćamo milione evra zbog nerealizovanih kredita

Strani krediti koji su nam odobreni, ali nisu još uvek realizovani u prethodne dve godine koštali su građane Srbije najmanje osam miliona evra. Ovaj iznos odnosi se samo na kredite koje koriste Koridori Srbije i JP “Železnice Srbije”, a koji su odobreni u svrhu izgradnje i modernizacije putne i železničke infrastrukture.

Prema podacima koje je Istinomeru dostavilo Ministarstvo saobraćaja, do sada je Srbija samo za kredite koje je odobrila Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) na ime provizije za nepovučena sredstva platila blizu šest miliona evra! Tako je za kredit u iznosu od 150 miliona evra za Koridor 10 (Niš—Dimitrovgrad) Srbija do sada platila skoro milion evra provizije za nepovučena sredstva.

1

U slučaju zajmova EBRD „Železnicama Srbije“, Srbija plaća naknade za tri nepovučena kredita, u ukupnom iznosu od 260 miliona evra, a plaćene provizije iznose oko pet miliona evra.

2

Projekat izgradnje jedne deonice na autoputu E-763 (Obrenovac-Ljig) do sada nas je koštao više od milon i po evra zbog neiskorišćenog kredita od 300 miliona evra, koji je odobrila Vlada Azerbejdžana. Sličan iznos odobrila je i „Export-Import Bank of China“ (301 milion dolara) za izgradnju autoputa E-763, ali smo kao penale do sada platili oko 160.000 evra.

3

Ekonomisti smatraju da osnovni razlog za plaćanje penala leži u tome što preduzeća nisu u stanju da na vreme pripreme projekte. Zbog toga, ističu ekonomisti, uzimanje kredita ne bi trebalo shvatiti olako, već se oni moraju uzimati tek kada su projekti završeni. 

Kako navode u Ministarstvu saobraćaja, i u slučaju ruskog kredita u vrednosti od 800 miliona dolara, ratifikovanom u martu 2013. godine, postoji klauzula da ukoliko se sredstva ne realizuju do 2018. godine, mora da se plati provizija na neiskorišćena sredstva. Ovaj kredit odobren je za izgradnju železničke infrastrukture i nabavke dizel-motornih vozova. 
Krajem prošle godine Državna revizorska institucija (DRI) objavila je da je provizija zbog kašnjenja u povlačenju ugovorenih kredita za koje su date državne garancije Srbije u 2013. godini iznosila oko 906 miliona dinara. U izveštaju DRI o kontroli javnog duga navedeno je da je iz budžeta Srbije na ime provizije na nepovučena sredstva plaćeno oko 537,1 miliona, dok su direktni korisnici kredita platili 368,9 miliona dinara.