Otpuštanja u zdravstvu bez plana?

Iako ima obećanja da neće biti otpuštanja zdravstvenih radnika, predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu, Zoran Savić, kaže za Istinomer da u zdravstvu nema viška zaposlenih, čak ni među nemedicinskim radnicima.
Ministarka državne uprave i lokalne samouprave Srbije Kori Udovički najavila je danas da će narednih dana biti doneta uredba o racionalizaciji državne uprave kojom će biti definisano smanjenje broja zaposlenih i racionalizacija poslovanja te uprave. Ministarka je dodala da je planirano da se u ovoj godini broj zaposlenih smanji za dva procenta. 
*
Kori Udovički, ministarka državne uprave i lokalne samouprave / Foto: FoNet

Da bi do kraja godine iz javnog sektora trebalo da ode devet hiljada ljudi podatak je o kojem se već neko vreme govori u javnosti. Današnji broj Blic-a saznaje da se šef delegacije MMF-a Džejms Ruf složio sa ovim planiranim brojem otkaza i periodom u kome bi ih trebalo sprovesti. Blic dalje navodi da će najviše ljudi otići iz zdravstva, čak 2.500.

Prema informacijama do kojih je ranije došao Istinomer, u proteklih godinu dana  Vladina komisija za davanje saglasnosti za dodatno zapošljavanje odobrila je dobijanje posla za skoro dve hiljade medicinskih radnika. Da su Srbiji potrebni lekari ne govori samo ova odluka Vladine komisije da odobri dodatno zapošljavanje, već i podaci, koji ukazuju na povećan odlazak lekara iz zemlje zbog loše ekonomske situacije. Lekarska komora Srbije u toku prošle godine izdala je 927 sertifikata o dobroj praksi, koji su lekarima potrebni kada žele da se prijave za rad u inostranstvu.

Iako ima obećanja da zdravstveni radnici neće ulaziti u broj onih koji će biti otpušteni iz zdravstva, predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, Zoran Savić, kaže za Istinomer da u zdravstvu nema viška zaposlenih, čak ni među nemedicinskim radnicima. 

Istinomer: Do kraja godine iz javnog sektora bi trebalo da bude otpušteno 9000 ljudi. Blic je došao do informacije da će najviše ljudi biti otpušteno iz zdravstva, čak 2.500. Imate li vi neke informacije o tome?

Savić: Na poslednjem sastanku u Ministarstvu zdravlja rečeno je da će taj broj biti i manji. Ne bih licitirao, ali mislim da se radi negde oko 1600 zaposlenih. Ja bih rekao da u zdravstvu nema viška zaposlenih, čak ni među nemedicinskim radnicima. Procenat nemedicinskih radnika u zemljama u okruženju kreće se između 8 i15 odsto, a kod nas je 23,5 odsto. Međutim, u zdravstvu su kod nas zaposleni i oni koji rade na pripremi i distribuciji hrane, pranju i peglanju veša i održavanju higijene. Zato je taj procenat 23,5. U zemljama EU oni ne rade u sistemu zdravstva a čine negde od 12 do 15 odsto broja zaposlenih. Kada bi iz našeg sistema izuzeli taj broj mi bismo imali od 8,5 do 10 odsto nezdravstvenih radnika. 
Istinomer: Da li ste vi upozorili Ministarstvo zdravlja na taj podatak?
Savić: Da. Zvaničnog komentara nije bilo, ali je otprilike ideja da ti zaposleni i kod nas obavljaju to putem javnih servisa. Naravno, mislim da je to nerentabilno, jer se radi o zaposlenima koji primaju minimalnu zaradu. Što znači da i privatni poslodavac neće moći da im isplati manje od minimalne zarade, a taj poslodavac mora da ima neku zaradu za posao koji radi. To znači da će to koštati naše društvo više za istu uslugu. Da li ćemo to raditi da bi pojedinim privatnicima punili džepove?

Istinomer: Ministarka Udoviči i ministar Lončar iznosili su moguće procene o višku u zdravstvu  još pre nekoliko meseci, a vi ste tada rekli da se ti podaci iznose bez dobre analize i bez ekonomskih podataka. Imati li neku informaciju da li je do sada urađena neka analiza i neki plan na osnovu kojeg bi moglo da se dogodi otpuštanje?
Savić: Ne. Nemam podatke zaista. Imam jedinu informaciju da su predstavnici Ministarstva zdravlja razgovaralli sa predstavnicima Ministarstva državne uprave i da će taj broj biti manji od 2500. Ali mislim da analiza nije rađena niti ekonomska opravdanost takvih postupaka. Jer ove poslove će neko morati da radi za zdravstvo, što znači pripremu hrane, distribuciju, pranje i peglanje. Mi možemo da „napravimo“ da ti ljudi više ne rade u zdravstvu, da rade u javnim servisima, ali će se plaćati iz istih sredstava. Da li je to ekonomski opravdano? Ja mislim da nije i da će to biti veći trošak za društvo.
Istinomer: Da li je sa predstavnicima Ministarstva zdravlja bilo reči o otpuštanju medicinskih radnika?

Savić: Ne. Nije bilo reči. Ja delim mišljenje ministra zdravlja da nam nedostaje određeni broj zdravstvenih radnika, prvenstveno lekara i medicinskih sestara i tehničara da bismo mogli da pružimo adekvatnu zdravstvenu uslugu. 
Poslednji podaci iz decembra 2014. godine pokazuju da je u okviru javne uprave radilo 475.200 ljudi koji su u najvećem broju raspoređeni u prosveti i zdravstvu. Ipak, i dalje se ne zna tačan broj zaposlenih u javnim preduzećima koja uz državne organe, ustanove i organizacije Republike Srbije i lokalne samouprave čine javni sektor.