Neustavno legalizovanje

Gde god vidiš praznu parcelu, tu kuću izgradi. Po ovom principu je do sada, uglavnom, funkcionisala gradnja u Srbiji. Da na primer, nekom strancu, kažete da je u našoj zemlji, još od 2003. bespravna gradnja krivično delo, to mu verovatno ne bi bilo čudno. Međutim, kada bismo tome dodali podatak da postoji oko 1,3 miliona nelegalnih objekata, a nijedan procesuiran slučaj, činjenica sa početka teksta bila bi mu neverovatna.

Gradnja

Procesuiranih slučajeva bespravne gradnje, po svemu sudeći, neće biti još dugo. Svima onima kojima je zakonima, ali i izjavama naših zvaničnika bilo zaprećeno da će, ukoliko nelegalno grade, biti kažnjeni, juče je, takoreći, oprošteno. Za one koji nisu podneli zahtev za legalizaciju do 2010, ali i one koji su gradili bespravno posle toga, data je mogućnost da u roku od tri meseca podnesu zahtev za legalizaciju. Takvih objekata, prema procenama, ima oko 600 hiljada, a to im je omogućeno amandmanom SPS-a koji predviđa brisanje rokova za podnošenje zahteva za legalizaciju.

Iako je takav predlog Vlada prethodno odbila, parlamentarci su ipak izglasali amandman, kao i novi Zakon o legalizaciji o kome se raspravljalo mesec dana. Ministar građevine Velimir Ilić sleže ramenima.

„Skupština može da donese odluku kao najviše zakonodavno telo. Poslanici imaju pravo da glasaju o tome, i ja sam im to rekao u parlamentu. Naravno, ako neko to utuži Ustavnom sudu i ako bude protivustavno, onda će posledice biti drugačije i moraće da se piše novi zakon.“
Tanjug, 31.10.2013. godine

Novi Zakon o legalizaciji donosi još novosti. Naime, visinu naknade za bespravno izgrađene objekte od sada će utvrđivati lokalne samouprave, a data je i mogućnost plaćanja legalizacije na rate do čak 20 godina. Međutim, opštine imaju pravo da same odrede i visinu naknade i vremenski rok otplate legalizacije. Ranije je deo Zakona o planiranju i izgradnji proglašen neustavnim, jer je stavljao u neravnopravan položaj one koji su ranije legalizovali objekte plaćajući naknadu odjednom. Ali, ima leka i za to. U pripremi je novi Zakon o planiranju i izgradnji, za koji se nadaju da će biti lek za uzrok problema nelegalne gradnje. Naravno, samo ako ne bude protivustavan.

Velimir Ilić

Kako je ranije ministar rekao, trebalo bi da tim novim zakonom bude predviđena besplatna građevinska dozvola, pa neće biti ni razloga za bespravnu gradnju.

“Građevinska dozvola će se izdavati na jednom mestu, na jednom šalteru, za veoma kratko vreme do 30 dana i biće besplatna, a sukcesivno će se do upotrebne dozvole naplaćivati samo stvarne obaveze koje grad ili opština ulože u tu lokaciju.”
RTS, 27. 6. 2013. godine

Naknadu za uređivanje građevinskog zemljišta ministar Ilić nije pominjao. To je inače stvarna obaveza i najveći trošak pri dobijanju građevinske dozvole. Ako i posle svega bude bilo problema, ministar Ilić i za to ima rešenje. Predlog novog Zakona o planiranju i izgradnji predviđa sankcije protiv onih koji ne izdaju dozvolu, ali i pravo ministra da, ako administracija zataji, lično izda dozvolu.