Nekritička javnost – lak plen

Istraživanje je urađeno na nacionalnom nivou Srbije bez teritorije Kosova, na reprezentativnom uzorku od 2435 ispitanika starijih od 18 godina, u periodu od 3. do 12. oktobra 2009.

Istraživanje Međunarodnog republikanskog instituta (IRI).

Iz ovog malog dela poslednjeg istraživanja Međunarodnog republikanskog instituta (IRI), jasno je da je generalno nezadovoljstvo građana na veoma visokom nivou; tačnije, na najvišem u poslednje dve godine. Problemi nezaposlenosti i ekonomske prirode i dalje dominiraju i građani već godinama unazad nemaju poverenja u vlast da sa tim problemima adekvatno može da se izbori. Iako ova percepcija možda i ne odgovara realnosti, slajd koji ukazuje na suštinu problema je svakako onaj koji kaže da čak 76% građana ne zna šta vlast čini kako bi pomerila Srbiju napred. Ovo bi se moglo analizirati kao problem nedovoljno direktne i odgovorne komunikacije na relaciji vlast – građani. Ta komunikacija se ostvaruje samo u trenucima kada se od građana nešto očekuje, a to je glas na izborima. Međutim, da problem nije jednostran ukazuje niz pomalo zabrinjavajućih slajdova koji govore o tome koliko su građani spremni da kritički pristupe onome što čuju i vide u medijima. Činjenica da se samo 13% izjašnjava da ima naviku da proveri istinitost onoga šta im se servira ukazuje da neodgovornost političke elite u komunikaciji sa građanima nije neočekivana. Glasačko telo koje ne pristupa kritički svojoj stvarnosti, veoma je podložno manipulaciji i ubiranju lakih političkih poena.