Na beogradskim izborima 24 liste – koje su sporne za opoziciju?

Šta je značio princip kojeg je na konferencije za medije izneo predsednik Gradske izborne komisije Zoran Lukić - da GIK nije tu "da lovi greške" - najbolje se videlo prilikom proglašenja liste Ljubiše Preletačevića Belog, koja je proglašena preglasavanjem: neki od predstavnika opozicije u GIK bili su izričiti da lista Belog ima neotklonjive nedostatke i da je morala da bude "oborena"
U subotu kasno uveče Gradska izborna komisija (GIK) proglasila je i poslednju, 24. listu koja će učestvovati na beogradskim izborima 4. marta – bila je to lista „Liberalno demokratska partija – LDP – Čedomir Jovanović“. Oko proglašenja ove liste nije bilo nedoumica: svi članovi GIK – i predstavnici vlasti i predstavnici opozicije – glasali su za njeno proglašenje.
Međutim, u toku dana (održane su dve sednice – jedna popodnevna, jedna večernja) bilo je dosta sporenja u vezi sa proglašenjem nekoliko lista. Ili, da budemo precizniji, predstavnici opozicije u GIK u više navrata su upozoravali da pojedine liste ne smeju da budu proglašene, no, na kraju se u svakom od tih slučajeva dogodilo ono što se događa u Parlamentu – preglasani su, a sve za opoziciju sporne liste su proglašene.
Koje su bile sporne liste? Za opozicione predstavnike u GIK, to su nesumnjivo bile lista „Ljubiša Preletačević Beli – Zato što volimo Belovgrad“, lista „Dosta je bilo pljačke, korupcije i lopovluka – Radulović Milorad“ i lista „Nijedan od ponuđenih odgovora“.
Kada je reč o listi Luke Maksimovića, odnosno Ljubiše Preletačevića Belog (osvojio blizu 10 odsto glasova na predsedničkim izborima 2017), članovi GIK iz opozicije ukazivali su da ona ne može da bude proglašena, jer ne ispunjava osnovne formalne uslove, odnosno da u sporazumu o obrazovanju grupe građana nedostaje naziv liste.
Uvidom u materijal, zbilja se u Sporazumu o obrazovanju grupe građana „Ljubiša Preletačević BELI – Zato što volimo BELOVGRAD“ ne može naći naziv njegove liste. Prema članu 29. stavu 3. Uputstva za sprovođenje izbora za odbornike Skupštine Grada Beograda, „ako izbornu listu podnosi grupa građana, naziv izborne liste sadrži naziv utvrđen sporazumom o obrazovanju grupe građana“.
*
Sporazum o obrazovanju grupe građana „Ljubiša Preletačević BELI – Zato što volimo BELOVGRAD“ / Foto: Istinomer

Takođe, vidi se da je ova grupa građana pravljena „na mustru“ od prošle godine: piše da „dole potpisani građani“ daju saglasnost za obrazovanje grupe građana na osnovu člana 2. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti i člana 9. Zakona o izboru predsednika Republike. (podvukao Istinomer)
No, ovo nisu bili uverljivi argumenti za većinu u GIK-u, koja je te subote uglavnom samo ćutala i glasala – bez ulaženja u diskusiju.
Predsednik GIK-a Zoran Lukić će sutradan, u nedelju 18. februara, na konferenciji za štampu, na pitanje novinara da li je lista Belog bila u redu, reći da „cilj GIK nije da lovi greške ovlašćenim predlagačima u predlaganju izbornih lista“:
„Naš zadatak je samo da stvorimo tehničke uslove da zainteresovani građani mogu da ostvare svoje aktivno i pasivno biračko pravo. Mi ne treba da budemo sami sebi razlog postojanja i ne treba sami zbog sebe i isticanja značaja svog rada, svog angažmana i svog uticaja na društveni život u Beogradu da lovimo greške. Smatramo da je jasno da je naziv ove izborne liste kao što stoji u izjavama birača, kao što stoji u samoj izbornoj listi, kao što stoji na svim formularima, i kao što stoji u medijima. – da je naziv izborne liste ono što je ovlašćeni predlagač, što je grupa građana želela“, rekao je Lukić.
Na konkretno pitanje da li je lista Belog imala sve neophodne elemente da bi bila proglašena, predsednik GIK Lukić je bio jasan: „Da. Da nije imala, ne bi bila proglašena.“
Jedan od članova GIK-a, koji je insistirao na anonimnosti, bio je vrlo eksplicitan:
„Predsednik GIK-a ne govori istinu. Nigde u Sporazumu o obrazovanju grupe građana nije eksplicitno definisan naziv liste, već samo naziv grupe građana. Da bi se utvrdilo tako nešto dovoljne su samo dve stvari, da se bude pismen i pošten.
Možda bi se moglo tumačiti, protivno Uputstvu za sprovođenje izbora, da je naziv liste definisan nazivom grupe građana, pa da nije sporno da se izjave podrške odnose baš na tu listu, ali u tom slučaju to bi tako trebalo da se kaže, a ne da se iznose neistine u Gradskoj izbornoj komisiji i javnosti. Osim ovoga, u ovom Sporazumu sporno je još nekoliko stvari – ne postoje ciljevi grupe građana, a postoji preambula koja se poziva na Zakon o izboru predsednika republike. Takođe, postoji i sličnost između izbornih slogana kojima se zbunjuju glasači“, kaže ovaj član GIK.
Podsetimo, slogan Belog je „Zato što volimo BELOVGRAD“, dok slogan grupe oko SNS-a glasi „Zato što volimo Beograd!“.
Bez obzira na sve ovo, 18 članova GIK-a je glasalo „za“, i lista Belog je proglašena pod brojem 22.
Šef pravnog tima organizacije CRTA Pavle Dimitrijević kaže da lista Belog jeste imala nedostatak, ali da je problem što u Gradskoj izbornoj komisiji nije bilo debate o tom nedostatku. 
„Dakle, prekršaj je postojao, ali je izostala debata o tome da li je bio tolikog formata da lista treba da se vrati. Ne bih se složio sa tumačenjem predsednika GIK da je bilo jasno koji je naziv liste, jer su sve druge liste imale naziv liste – taj naziv ne mora biti isti kao naziv grupe građana, tako da ta analogija ne stoji. Dalje, tu se postavlja pitanje i konzistentnosti odluka Komisije, odnosno da li su aršini bili isti sve vreme i prema svima. Nažalost, zbog toga što nismo bili u mogućnosti da pratimo ceo izborni proces, to nećemo saznati”, kaže Dimitrijević.
*
DJB „duplikat“ / Foto: Istinomer

Još veću buru u GIK-u je izazvala lista pod imenom „Dosta je bilo pljačke, korupcije i lopovluka – Radulović Milorad“. Više članova GIK – predstavnika opozicionih stranaka – ukazivalo je da je ova lista napravljena sa ciljem da se birači dovedu u zabludu, pošto je ranije već proglašena lista „Dosta je bilo i Dveri – Da ovi odu, a da se oni ne vrate“.
Sa druge strane, predsednik GIK je tvrdio da je ime liste „Zato što volimo Belovgrad“ mnogo sličnije imenu „Zato što volimo Beograd“, nego ime liste „Dosta je bilo pljačke, korupcije i lopovluka“ sa imenom „Dosta je bilo i Dveri“.
Sutradan, predsednik GIK se na konferenciji za medije upitao: „Gde je granica dovođenja nekoga u zabludu i sličnosti?“
„Dosta je bilo i Dveri, itd, i Dosta je bilo pljačke, korupcije i kriminala – da li to može nekoga u Beogradu da zbuni? Ja verujem da su građani i birači Beograda dovoljno edukovani, dovoljno svesni i dovoljno pismeni, da takve stvari ne mogu da ih zbune, ne mogu da ih dovedu u zabunu. Ukoliko to neko drugačije misli, smatram da donekle i vređa građane Beograda“, rekao je Lukić i dodao da je ova lista proglašena „zato što sadrži sve potrebne podatke i sve potrebne uslove da bude proglašena – naziv izborne liste, naziv predlagača izborne liste, ovlašćeno lice, i ciljeve – osnovni uslov za sporazum grupe građana o formiranju grupe građana koja je legitimiše za podnošenje izborne liste je da postoji cilj, zašto je taj sporazum napravljen.“
Kao i u slučaju Belog, većina u GIK-u je glasala „za“, tako da je ova druga „Dosta je bilo“ lista proglašena pod brojem 23.
Pavle Dimitrijević kaže da slučaj druge liste „Dosta je bilo” pokazuje da postojeći propisi ne obezbeđuju dovoljnu zaštitu od evidentnih zloupotreba predlagača lista, odnosno, ako neko želi namerno da dovede u zabludu birača u pogledu naziva liste, postojeći propisi ne mogu to efikasno da spreče. 
„GIK ni po jednom osnovu nije mogao da odbije tu listu. Dovođenje u zabludu ne postoji u propisima. Da li je to fer, da li je pošteno, da li je u skladu sa fer i demokratskim izborima izbore – naravno da nije, ali Komisija nije imala osnov po kom bi odbila tu listu”, kaže Dimitrijević.
Podsetimo, ovaj „duplikat“ DJB liste učestvovao je i na opštinskim izborima u Zemunu 2016. godine. Međutim, pojedini korisnici društvenih mreža setili su se i slučaja iz 2012, kada je na opštinskim izborima na Zvezdari, osim koalicije oko SNS-a („Pokrenimo Zvezdaru – Tomislav Nikolić) učestvovao i „duplikat“ – grupa građana „Tomislav Nikolić – Svi za Zvezdaru“. Ova grupa građana je SNS-u tada otkinula skoro tri odsto na opštinskim izborima.
Prethodno, na popodnevnoj sednici, puno zabave izazvala su izmišljena zanimanja kandidata za odbornike izborne liste „Ništa od ponuđenih odgovora“ (NOPO) – među njima, između ostalih, nalaze se „salivač strave“, „vodič kroz noćni život Valjeva“, „bitkoin majnerka, „čarobnica“, „prosjak“, „punpadžija“, „crtačica japanskih obrva“, „šerpas“, „cvetić“, „suvozač“, „erotski maser“, „žbir“, „teoretičarka zavere“…
*
„Zanimanja“ kandidata na listi NOPO / Foto: Istinomer

Predstavnici opozicije u GIK pobunili su se, govoreći da navedena zanimanja ne postoje u nomenklaturi zanimanja, i da je to uvredljivo za ceo izborni postupak, i za Komisiju. Jedna članica GIK je rekla da je zanimanje „čarobnica“ možda i krivično delo, na šta je predsednik GIK rekao da je to u istočnoj Srbiji zanimanje, i to dosta lukrativno; jedan član GIK je rekao da ne može da prihvati da je na listi erotski maser, drugi je rekao da šerpas nije zanimanje, nego nacionalnost, na šta mu je odgovoreno da jeste zanimanje, da oni pomažu planinarima…
Svejedno, i lista NOPO je proglašena većinom glasova.
Kako Istinomer saznaje, protiv najmanje dve od ove tri odluke (Beli i „duplikat“ DJB) biće podneti prigovori GIK-u, u roku od 24 sata od proglašenja lista. Rok za odlučivanje po ovim prigovorima je 48 sati. Ukoliko RIK odbije prigovore, postoji mogućnost upućivanja žalbe Upravnom sudu, koji mora da odluči u roku od 48 sati po prijemu materijala iz GIK-a. Takođe, 21. februara treba da bude donesena Zbirna izborna lista sa svim proglašenim listama. 
Na današnjoj konferenciji za štampu, predsednik GIK je izneo podatak da će Beograđani glasati na 1.185 biračkih mesta, a da je u birački spisak upisano ukupno 1.606.693 građana.
(Naslovna fotografija: Konferencija za štampu Gradske izborne komisije / Foto: Istinomer)