Kozmetičko smanjenje broja činovnika

Sigurno da nije bilo svejedno državnim činovnicima kada je septembra ministarka finansija Diana Dragutinović najavila racionalizaciju državne uprave.

Sigurno da nije bilo svejedno državnim činovnicima kada je septembra ministarka finansija Diana Dragutinović najavila racionalizaciju državne uprave.

Vlada Srbije mora da sprovede reformu javnog sektora i već imamo plan za otpuštanje 14.000 ljudi zaposlenih u republičkoj i lokalnoj administraciji“ (12.09.2008. Press)

Da Vlada ozbiljno misli, ubrzo su potvrdili premijer Mirko Cvetković i ministar ekonomije Mlađan Dinkić. Složili su se oko toga da će racionalizacija obuhvatiti administraciju na republičkom i lokalnom nivou. Premijer je bio „poslovično“ uzdržan u iznošenju konkretnih brojki, a ministar „uobičajno“ direktan.

Trenutna procena je da će biti otpušteno oko 14.000 radnika, ali postoji mogućnost da taj broj bude veći ili manji.“ (Beta, 14.09.2009.)

Od 1. januara biće smanjen broj zaposlenih u administraciji za oko 14.000 ljudi. Vlada će pripremiti nacrte zakona kojima će regulisati smanjivanje broja zaposlenih u državnoj administraciji, tako da bi već u oktobru ti propisi bili usvojeni u Skupštini i odmah stupili na snagu.“ (Fonet, 14.09.2009.)

Da sa Dinkićem nema šale pokazala njegova najava da neće dobro proći ni ministri koji budu bolećivi pri kresanju viškova.

Ministri i njihovi pomoćnici koji ne naprave planove otpuštanja biće kažnjeni sa milion odnosno 200.000 dinara„.

Koalicioni partneri iz SPS-a odmah su uzvratili da ne haju mnogo za Dinkićeve pretnje.

Kako će Dinkić da nas kazni? Ne razumem, zaista. Kada budem čuo na sednici Vlade takvu odluku, predlog, ja ću komentarisati. I ja nikoga otpuštati neću u samom ministarstvu. Imam manje zamenika i savetnika nego što je predviđeno.“ (Žarko Obradović, Press, 15.09.2009.)

O tome i eventualnim sankcijama za nepoštovanje treba prvo razgovarati u vladajućoj koaliciji i samoj Vladi. A kada je reč o racionalizaciji, koliko znam, te mere se ne odnose ni na policiju ni na Vojsku.“ (Ivica Dačić, Press, 16.09.2009.)

Ja nikog neću da otpustim. Kako da otpustim ljude, pa da mi posle dolaze da ih zaposlim.“ (Milutin Mrkonjić, Press, 15.09.2009.)

Kada se sve nekako izgladilo u vladajućoj koaliciji, formirana je Radna grupa Vlade koja je dobila zadatak da osmisli „formulu za otpuštanje činovnika“. Išlo se sa proverenim receptima, pa je primenjen evropski standard da na 1.000 stanovnika ne sme biti više od dva činovnika.

Na osnovu toga Vlada Srbije napravila je nacrte dva zakona – o državnim službenicima i o lokalnoj samoupravi. Ostalo je samo da se zakon iznese pred Vladu, potom Skupštinu i sve lepo usvoji. Sindikati su, međutim, digli glas.

„Pretnja“ sindikalaca naterala je Vladu da izmeni tekst nacrta zakona. Na sednici 9. oktobra 2009. odlučeno je da broj zaposlenih bude smanjen za oko 3.400 radnika (2.800 stalno zaposlenih i 600 zaposlenih po drugim osnovama).

Gubitka posla ne treba da se plaše službenici kojima je ostalo manje od pet godina do penzije jer su oni izuzeti od ovog zakona, kao i zaposleni u ministarstvima odbrane i policije. Razgovori o otpuštanjima u lokalnoj samoupravi tek predstoje.“ (Tanjug, 09.10.2009.)

U republičkoj administraciji sada su na neodređeno vreme zaposlene 30.624 osobe, a predlog zakona predviđa da njih 2.784 dobiju otkaz. Na „lokalu“ zakon predviđa otpuštanje 5.648 ljudi, a osnovni kriterijum je četiri stalno zaposlena činovnika na 1.000 stanovnika, čime se duplirao evropski standard.

Ukoliko Skupština usvoji zakon, a još nije određen dan za glasanje, prema postojećem predlogu biće otpušteno 8.432 činovnika. Daleko manje od najavljenih 14.000 otkaza.