Kome da se obratim ako mi je stigao poziv za glasanje za osobu koja je preminula?

Predstavljamo najvažnije informacije o proceduri glasanja.
Pozive za glasanje na adrese građana šalju lokalne samouprave, a pozivi se šalju biračima upisanim u birački spisak. Ukoliko na neku adresu stigne poziv za glasanje na ime preminule osobe, to znači da ta osoba nije izbrisana iz biračkog spiska, kao i da će brisanje biti moguće tek nakon izbora.

Postoje dva načina za brisanje preminulih iz biračkog spiska – po službenoj dužnosti ili na zahtev građana. U oba slučaja na osnovu izvoda iz Matične knjige umrlih. 

Lokalne samouprave nadležne su za promene u biračkom spisku, uključujući i brisanje, do zaključenja biračkog spiska, odnosno 15 dana pre izbora. U ovom slučaju taj rok je istekao 17. marta 2017. 

Nakon toga pa sve do 72 časa pre izbora nadležno je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave. Taj rok u ovom slučaju je istekao 29. marta 2017.

To znači da građani mogu zahtevati da neko bude izbrisan iz biračkog spiska, jer je preminuo, tek nakon izbora.