Kome će Vlada dati 4,5 miliona evra?

Kojim nevladinim organizacijama ili lokalnim samoupravama će otići 540 miliona dinara naredne godine nije jasno. O tome će odlučivati isključivo Vlada, jer su upravo njenom Generalnom sekretarijatu dodeljena ova sredstava za dotacije i transfere, pokazuje predlog Zakona o budžetu za 2019. godinu. Na koji način će ona biti raspoređena odlučivaće ponovo najviši izvršni organ i to posebnim aktima koje donosi bez prethodne saglasnosti skupštine ili bilo koje druge institucije.
Generalni sekretarijat Vlade za 2019. godinu na raspolaganju će imati čak 84 odsto više sredstava nego u 2018. godini. Umesto 618,5 miliona koliko je imao ove godine, predlogom Zakona o budžetu za 2019. predviđeno je više od 1,1 milijardi dinara za troškove ovog, pre svega, administrativnog tela Vlade.
Na povećanje troškova uticalo je najviše dodavanje tri nove stavke, koje se ranije nisu nalazile na spisku programskih aktivnosti ovog tela – transferi ostalim nivoima vlasti, dotacije nevladinim organizacijama i ostale dotacije i transferi. Samo za dotacije i transfere određeno je blizu 540 miliona dinara, odnosno 4,5 miliona evra. Od toga najviše za transfere ostalim nivoima vlasti – 480 miliona, za dotacije nevladinim organizacijama 51,6 miliona, a za ostale dotacije i transfere 12 miliona dinara.
Dotacije i transferi podvedeni su pod programsku aktivnost “stručni i operativni poslovi Generalnog sekretarijata Vlade”. Iako je uobičajno da se u okviru jedne programske aktivnosti nalaze troškovi za slične namene, u okviru ove, pored dotacija i transfera nalaze se i naknade za plate, socijalna davanja za zaposlene, troškovi putovanja ili tekuće popravke i održavanje. 
U obrazloženju budžeta nalaze se objašnjenja za svaku pojedinačnu aktivnost, odnosno podaci o tome na šta bi institucija trebalo da potroši novac u okviru određenog programa. Opis programske aktivnosti “stručnih i operativnih poslova” identičan je kao u zakonu o budžetu za 2018. godinu, iako teži za skoro 520 miliona dinara i obogaćen za tri nova rashoda. U opisu su navedeni troškovi putovanja članova Vlade, plaćanje goriva i telefona, obezbeđivanje naknada zarada ili organizovanje državnih poseta, ali ne i organizovanje konkursa za dodelu sredstava. Na taj način je javnost ostala uskraćena za informacije o tome čemu su namenjena sredstva za dotacije i transfere i zašto su dodeljena baš Generalnom sekretarijatu Vlade.
*
Printskrin obrazloženja budžeta
Umesto objašnjenja, u predlogu budžeta navodi se napomena da će se dotacije nevladinim organizacijama i ostale dotacije i transferi vršiti u skladu sa posebnim aktom Vlade. Dakle, aktom koji ne prolazi proveru javnosti ili parlamenta, pa samim tim ni ne ograničava Vladu kome će novac dodeliti.
Istinomer je pokušao da od Vlade Srbije dobije odgovore na pitanja kako će se ova sredstva trošiti, kao i na koji način će se određivati koje NVO ili lokalne samouprave će dobijati novac, međutim, niko nam nije odgovorio.
Ni u Kancelariji za saradnju sa civilnim društvom, koja je telo Vlade Srbije, nisu znali da nam kažu čemu su ova sredstva namenjena, a više će se, ističu, znati kada početkom naredne godine bude objavljen raspored konkursa za dodelu sredstava nevladinim organizacijama. Iz Kancelarije smo dobili i informaciju da se Generalni sekretarijat i ranije bavio dotacijama i transferima i da je to bilo navedeno u ranijim zakonima o budžetima. To, ipak, nije istina.
A ono što jeste, to je da je Generalni sekretarijat dodeljivao sredstva Srpskoj pravoslavnoj crkvi ili Republici Srpskoj, ali iz budžetskih rezervi. Tako je od januara do juna ove godine Generalnom sekretarijatu pripalo čak 1,3 milijarde dinara iz tekućih budžetskih rezervi, što je najviše od svih ostalih institucija. Od toga je Republici Srpskoj dato ukupno više od milijardu dinara, a SPC oko 37,5 miliona za obnovu hrama Svete Trojice u Mostaru, pokazuje analiza Parlamentarne budžetske kancelarije.
Takođe, zabrinjava i pojava sve većeg broja nevladinih organizacija koje se osnivaju neposredno pre konkursa za odobravanje sredstava ili se osnivaju isključivo radi podrške stavovima vlasti, kao i selektivna dodela sredstava isključivo lokalnim samoupravama gde su na vodećim pozicijama ljudi bliski republičkom vrhu, zbog čega su se opozicioni gradonačelnici već obratili Savetu Evrope. 
Naslovna fotografija: Istinomer/Zoran Drekalović