Koliko ljudi radi za državu?

Viškova u javnom sektoru ima, biće otpuštanja, ali ne znamo ni kada ni koliko. Ovako bi se ukratko mogla opisati višegodišnja rasprava o racionalizaciji javnog sektora u našoj zemlji. Predviđanja Fiskalnog saveta kažu da u naredne dve godine državni posao treba da izgubi između 30.000 i 40.000 ljudi. Vlada u Memorandumu ekonomske politike potpisanom sa MMF-om navodi da ćemo godišnje smanjivati „zaposlenost u javnom sektoru za pet odsto“, što po računici iz Fiskalne strategije iznosi 25.000 ljudi na godišnjem nivou. Da bi se uopšte znalo koliko viškova imamo, mora se znati broj zaposlenih koji platu primaju iz budžeta. Međutim, Istinomer je u prethodnom periodu podatke o broju zaposlenih zatražio od tri ministarstva i Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje (RF PIO), ali ni od jedne institucije nismo mogli da dobijemo potpune podatke!

Ipak, pojedini funkcioneri su u javnost izlazili sa preciznim podacima broja zaposlenih u javnom sektoru. Tako je ministar Aleksandar Vulin početkom jula ove godine rekao da u javnom sektoru radi 807.225 ljudi. 

(Tanjug, 2. jul 2015. godine)
„Pojavila se vlada koja je prvi put u istoriji sama sebi vezala ruke i koja je zabranila partijsko zapošljavanje. Decembra 2013. godine kada je doneta uredba u javnom sektoru je bilo 843.405 zaposlenih, a 20. juna 807.225 ljudi. To je smanjenje za 36.180 ljudi.“

Kada je Istinomer pokušao da proveri ovaj podatak, iz Ministarstva za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja odgovorili su nam da te podatke potražimo od Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.

„Ministar Vulin je ovaj podatak izneo na bazi informacije koju je dobio od RF PIO, pri čemu Fond te informacije nije pružio na osnovu svojih izvornih podataka, već na osnovu uparivanja podataka do kojih je došao u saradnji sa Upravom za trezor Ministarstva finansija i Republičkim zavodom za statistiku. Za sve detalje metodologije možete se obratiti RF PIO“, navedeno je u pisanom odgovoru ministarstva kojim rukovodi Aleksandar Vulin.

Istinomer se obratio RF PIO, međutim i pored brojnih pokušaja da dobijemo informacije u tome nismo uspeli ni nakon više od dva meseca čekanja. Istinomer se zatim obratio Ministarstvu finansija koje nas je uputilo dalje – na Ministarstvo državne uprave i lokalne samopurave. Ministarstvo koje vodi Kori Udovički se u okviru reforme javne uprave ne bavi javnim preduzećima pa podatke o ukupnom broju zaposlenih ne poseduje.

„Pre svega, treba razjasniti pojam javni sektor: to znači svi državni organi, ustanove i organizacije Republike Srbije, lokalne samouprave i javna preduzeća i preduzeća u restrukturiranju. Podaci o broju zaposlenih u javnoj upravi, što znači javni sektor bez javnih preduzeća se nalazi na našem sajtu sa pojašnjenjem korišćenje metodologije“, kažu iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave.

Poslednji podaci iz decembra 2014. godine pokazuju da je u okviru javne uprave radilo 475.200 ljudi. Prosveta i zdravstvo zapošljavaju najveći broj ljudi, pa se spekuliše da će ovde biti najviše otpuštanja. U zdravstvu radi oko 120.000 ljudi, dok prosveta broji oko 150.000 ljudi.

*
Broj zaposlenih u javnoj upravi / Izvor: Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave

Informacije o broju zaposlenih u javnim preduzećima Istinomer je tražio od Ministarstva privrede i dobio sledeće podatke:
  • U 24 republičkih javnih preduzeća ima 64.660 zaposlenih po kadrovskoj evidenciji preduzeća za mesec jun 2014. godine.  
  • U JP PEU Resavica ima 4.140 zaposlenih po evidenciji iz decembra 2013. godine.  
  • U akcionarskom društvu „Železnice Srbije“ ima 17.628 zaposlenih po kadrovskoj evidenciji preduzeća  
  • U pet društava sa ograničenom odgovornošću ima 1.141 zaposlenih po kadrovskoj evidenciji preduzeća za mesec jun 2014. godine.  
  • Ukupan broj zaposlenih po kadrovskoj evidenciji za javna preduzeća, akcionarsko društvo i društva sa ograničenom odgovornošću iznosi 87.569 zaposlenih za mesec jun 2014. godine. 
  • U 683 lokalnih javnih preduzeća ima 67.361 zaposlenih po izveštaju za drugi kvartal 2014. godine.

Na osnovu ovih podataka može se zaključiti da sektor javnih preduzeća broji oko 240.000 zaposlenih. Kada se ovom broju doda broj zaposlenih u državnoj upravi, znači da u javnom sektoru radi oko 715.000 zaposlenih. Čak i kada uzmemo u obzir da se ove cifre uglavnom odnose na 2014. godinu i dalje je ovaj broj manji za 100.000 od onog koji je izneo ministar Vulin.  

*
Nacionalna služba za zapošljavanje / Foto: Dragan Kujundžić 

Evidencija ukupnog broja zaposlenih ne samo da bi trebalo da postoji, već je to i zakonska obaveza, kaže Poverenik za zaštitu informacija od javnog značaja Rodoljub Šabić. Poverenik dodaje da je Zakonom o određivanju maksimalnog broja zaposlenih u republičkoj i lokalnoj administraciji, donetim još 2009. godine bilo predviđeno postojanje registra, sa konkretnim podacima o broju zaposlenih i izdacima za njih koji su morali biti javno objavljeni na veb sajtu Ministarstva finansija, međutim ti podaci nisu bili dostupni svima. 

„Novinari i građani su do tih informacija, i to parcijalnih, kod pojedinih ograna, dolazili najčešće samo nakon žalbi Povereniku za informacije i nakon njegove intervencije. Znati tačan broj zaposlenih u javnom sektoru u uređenoj državi nije nikakav težak, kompleksan zadatak, već savršeno normalna stvar. Ali ako, kao što je slučaj kod nas, godinama održavate atmosferu u kojoj su administracija i javna preduzeća „plen pobednika“ u stranačkoj borbi i dozvolite da se proces zapošljavanja otme svakoj kontroli, onda utvrđivanje broja zaposlenih postane problem“, kaže Šabić za Istinomer.

*
Rodoljub Šabić, Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti / Foto: FoNet 

I prethodnih godina nije postojala jasna evidencija, već su podatke o ukupnom broju zaposlenih iznosili ministri i funkcioneri. Primer za to koliko je teško odrediti ovaj broj je i izjava bivšeg ministra finansija Lazara Krstića, koji je u martu prošle godine priznao da „ne postoji šansa da otkrijemo koliko ljudi radi u javnom sektoru.“ Okviran broj o kojem se tada govorilo i koje je iznelo Ministarstvo finansija bio je oko 780.000 ljudi. Međutim, to nije bila konačna cifra.

(Blic, mart 2014.)
„Imamo 10.000 državnih institucija. Neke od njih i dalje nisu dostavile nikakve, a neke su dale nepotpune podatke, tako da će konačan broj zaposlenih u našoj evidenciji svakako premašiti 780.000“.

Reforma državne uprave bi uskoro trebalo da počne, a nju će obeležiti odlazak 9000 ljudi iz prosvete, zdravstva, sudstva, policije, vojske i ostalih resora, dok bi na kraju reforme ovaj broj mogao da se popne i do 70.000 ljudi.

Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave došlo je do procene da najviše viškova ima u najvećim sektorima i sistemima lokalne samouprave, gde se ubrajaju i lokalna javna i komunalna preduzeća. Međutim, problem nije toliko u višku, koliko u lošoj strukturi, napominju iz ovog Ministarstva.

„Nije cilj otpuštanje ljudi, već povećanje efikasnosti i kvaliteta javih usluga uz najmanje troškove. U prvoj fazi procesa optimizacije i modernizacije moramo da identifikujemo moguće smanjenje troškova bez narušavanja kvaliteta javnih usluga. To će značiti da neki korisnici javnih sredstava moraju da smanje i broj zaposlenih, neki da poprave strukturu zaposlenih, a neki da uspostave nove funkcije i uposle nove ljude“, kažu za Istinomer iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave i dodaju da je ključno da se uspostave pravila odgovornosti i nadležnosti nad upravljanjem i trošenjem u organima javne uprave.