Kolekcionari fotelja

Funkcioneri u Srbiji neće moći da budu poslanici, ministri, gradonačelnici, članovi i predsednici upravnih i drugih odbora u javnim preduzećima pride, a sve to da obavljaju revnosno i svim srcem, i to u isto vreme. Bar je tako najavljivano. Kada je Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije stupio na snagu, 1. januara 2010. godine, činilo se da bi omiljeni hobi u srpskih političara – sakupljanje funkcija – mogao da se polako privodi kraju. Nekoliko meseci kasnije pokazalo se da su kolekcionari fotelja mnogo tvrđi orah.

Pitanje dvojnih funkcija i sukoba interesa bilo je aktuelno i pre stupanja na snagu Zakona o agenciji za borbu protiv korupcije. Javnosti su najpoznatiji slučajevi gradonačelnika/poslanika Dragana Markovića Palme i Veroljuba Stevanovića koji su sve vreme tvrdili da nisu u sukobu interesa. Istini za volju bilo je i drugačijih primera, kao što je čelni čovek Smedereva Predrag Umičević koji je odustao od funkcije narodnog poslanika, ali to je samo izuzetak od pravila.

Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije usvojen je još 2008. godine. Novi Zakon i osnovano nezavisno telo preuzeli su nadležnost Republičkog odbora za sprečavanje sukoba interesa. U opisu delatnosti Agencije stoji kao najvažniji zadatak borba protiv korupcije, rešavanje o sukobu interesa, vođenje registra funkcionera i njihove imovine, ali i pokretanje postupaka i izricanje mera zbog povrede Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Međutim, već samo osnivanje Agencije počele su da prate kontroverze i osporavanja.

„Zakon o agenciji za borbu protiv korupcije nije predložen da bi pospešio borbu protiv korupcije. Naprotiv. Ovim zakonom, kojim se ukida Odbor za rešavanje o sukobu interesa i ustanovljava novo telo (Agencija), samo se prikriva prava namera vlasti, koja se može „pročitati“ već iz činjenica da se ne donosi zakon o borbi protiv korupcije, koji bi omogućio sistemski pristup ovoj materiji, kakav je predviđen Nacionalnom strategijom za borbu protiv korupcije, već se donosi zakon o novom telu koje treba da zameni postojeća i da vrati borbu protiv korupcije na početak.“

predsednica Saveta za borbu protiv korupcije Verica Barać, Politika, 29. 9. 2008. godine

Ipak, Agencija je osnovana, imenovani su njeni čelni ljudi i počelo se sa radom. Odmah su stigle i prve najave da je došao kraj dupliranju funkcija.

„Od 1. januara funkcioneri koji imaju više funkcija moraće da se opredele za jednu, a druge poslove i delatnosti moći će da obavljaju samo uz saglasnost Agencije za borbu protiv korupcije.“ (predsednik Odbora Agencije Čedomir Čupić, Blic, 17. 11. 2009. godine)

Agencija da postoji, al’ da se ne pita

Pošto su im sve funkcije i nadoknade koje primaju za njih jednako drage, državni funkcioneri su izdejstvovali da se rok za izjašnjavanje pomeri do 1. aprila 2010. Dođe i april, a volja za odricanjem neke od  fotelja nikakva. Od oko 2000 funkcionera koji obavljaju dve ili više funkcija, samo njih dvadeset se opredelilo za jednu javnu službu, dok je čak 1960 njihovih kolega tražilo od Agencije za borbu protiv korupcije saglasnost za obavljenje više funkcija. Iz Agencije su im tada poručili da neće tolerisati nepoštovanje zakona, i da će svi funkcioneri, ipak, morati da se izjasne koju funkciju žele da obavljaju.

„Svi oni koji se do 1. aprila nisu izjasnili su povredili zakon i Agencija će ih obavestiti o tome i pozvati ih da se izjasne ili da dostave kopiju ostavke. Agencija za borbu protiv korupcije može od institucije koja je postavila funkcionera da zahteva razrešenje tog funkcionera, a ako se to ne dogodi, nakon 90 dana podnose prekršajne prijave i protiv tih funkcionera i protiv odgovornih u tim institucijama.“ (direktorka Agencije za borbu protiv korupcije Zorana Marković, Blic, 6. 4. 2010. godine)

Najtvrdokorniji u čuvanju duplih fotelja bili su vojvođanski funkcioneri. Naime, pokrajinski parlament je po hitnom postupku usvojio odluku koja omogućava pojedinim poslanicima da istovremeno obavljaju dve ili više funkcija do isteka mandata aktuelnog saziva skupštine. Uprkos insistiranju Agencije da je to nedopustivo kršenje zakona, Vojvođani su se obratili Ustavnom sudu, zahtevajući mišljenje. Sud je doneo odluku da privremeno suspenduje odredbu Zakona o agenciji koja zabranjuje vršenje duplih funkcija sa objašnjenjem da je ugrožena „jednakost pravnog položaja svih lica na javnim funkcijama“ i da treba da se odluči „da li su u istom položaju oni funkcioneri koji su se 1. januara 2010. zatekli sa više funkcija, i oni koji imaju jednu funkciju a nameravaju da prihvate i drugu“. Po tumačenju Suda to je sporno i izvršavanjem te odredbe Zakona bi „mogle nastupiti neotklonjive štetne posledice“. I tako je Ustavni sud Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije vratio u skupštinsku proceduru radi ocene ustavnosti.

Odluku Ustavnog suda o privremenoj suspenziji zabrane dupliranja funkcija, srpski funkcioneri su oberučke prihvatili i najavili da će podržati suspenziju.

Desetak i kusur fotelja za jednog čoveka
Apsolutni rekorder po broju funkcija je gradonačelnik Apatina Živorad Smiljanić, koji je zaposeo pet fotelja, a prema navodima predstavnika tamošnjih opozicionih partija, čak i više. Oni tvrde da je Smiljanić predsednik opštine, pokrajinski poslanik, direktor Doma zdravlja, upravnik banje Junaković, član UO Kliničkog centra Vojvodine, član programskog odbora Radiodifuzne ustanove Vojvodine, predsednik opštinskog Crvenog krsta, predsednik opštinskog odbora SPS, predsednik Odbora za nautički turizam Srbije i, možda, još uvek predsednik Bokserskog saveza Srbije. Pored svega toga, on je član organizacionih odbora svih manifestacija u opštini, aktivan je među golubarima, lovcima i udruženju penzionera. Smiljanić je pod pritiskom javnosti najavio da će se odreći funkcija i sačuvati samo mesto predsednika opštine, ali se još nije odlučio na taj korak.

Odluku Ustavnog suda o privremenoj suspenziji zabrane dupliranja funkcija, srpski funkcioneri su oberučke prihvatili i najavili da će podržati suspenziju.

„Ukoliko je Ustavni sud doneo takvu odluku, ko može da joj se protivi. Ova institucija je mnogo kompetentnija od političara.“ (šef poslaničkog kluba SPS-JS Branko Ružić, Blic, 22. 5. 2010. godine)

„Mi nemamo šta da pametujemo posle odluke Ustavnog suda. Oni su se verovatno rukovodili logikom da nema retroaktivne primene Zakona. Verovatno će se ići na to da se sporni član primenjuje tek od sledećih izbora.“ (šef poslaničke grupe G17 plus Suzana Grubješić, Blic, 22. 5. 2010. godine)

Šta kaže Ustav o foteljama?

Predsednica Saveta za borbu protiv korupcije, Verica Barać, tvrdila je da Ustavni sud Srbije čak i nije nadležan da odredi da li je neki funkcioner u sukobu interesa ili ne, već da je to posao Agencije. „Ustavni sud samo određuje jesu li odredbe zakona ili ceo zakon u skladu sa Ustavom Srbije, ali ne određuje, da li je neki poslanik u sukobu interesa, jer to radi Agencija za borbu protiv korupcije.“ (Tanjug, 23. 4. 2010. godine)

Odluku Ustavnog suda dovela je u pitanje i Transparentnost Srbija primetivši da „duple funkcije nisu ustavno pravo“.

„Još neobičnije je i to što se i dupli funkcioneri pri osporavanju i Ustavni sud u odluci o obustavi izvršenja pozivaju na član Ustava Srbije koji garantuje jednakost pred zakonom i zabranu diskriminacije, budući da je upravo primenom odredbe Zakona o Agenciji ta ravnopravnost među funkcionerima trebalo da bude uspostavljena.“

Transparentnost Srbija, 21. 5. 2010. godine

Kada će u Skupštini Srbije raspravljati o ustavnosti člana zakona koji zabranjuje duple funkcije, u ovom momentu još nije poznato, ali se zna da funkcioneri do daljnjeg ostaju na pozicijama koje su imali pre stupanja na snagu Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. A i kada ustavnost dođe na dnevni red, šta mislite da li će poslanici izaći u susret željama stranačkih kolega?