Javna preduzeća: Zakon je tu da se krši Ili JP: Zakon za ukras

Dok se ove jeseni danima polemisalo oko toga da li je Vanja Hadžović radila u Ministarstvu inostranih poslova zahvaljujući prirodnoj lepoti, preporuci ministra baziranoj na ličnom poznanstvu ili po Zakonu, takvih dilema nema kada su u pitanju brojni direktori Javnih preduzeća.
vanja-hadzovic

Iako je, prema Zakonu o Javnim preduzećima, izbor direktora trebalo da bude završen do 30. septembra, to se još nije dogodilo. O tome kako se sprovodi ovaj važan Zakon ubedljivo svedoči činjenica da je Vlada Srbije tek 22. novembra izglasala Uredbu o merilima za imenovanje direktora javnih preduzeća. Uredba kojom se uvodi pismeni i usmeni test znanja, a koja bi po logici stvari trebalo da bude na snazi još pre početka celog procesa, a ne mesecima kasnije.

Zakon o izboru direktora Javnih preduzeća najavljivan je kao akt koji će prekinuti sa praksom delegiranja partijskih činovnika na dobro plaćena radna mesta.

Uprkos tome što su nosioci najviše vlasti više puta obećavali punu primenu, Zakon nije poštovan. Kasnilo se sa raspisivanjem konkursa, imenovanjima, promenama V.D. direktora u zakonskom roku, a za neka preduzeća nije ni raspisan konkurs.

Prema Zakonu o javnim preduzećima koji je donet 20. novembra 2012. godine, a stupio na snagu 20. decembra, rok za raspisivanje konkursa za direktore javnih preduzeća bio je 30. jun 2013, dok je krajnji rok za imenovanje bio 30. septembar. Istinomer je od 11. oktobra u više navrata pokušao da od Vlade Srbije dobije informacije o tome kako teče proces imenovanja u preduzećima. Prvi i jedini usmeni odgovor o tome da se kasni sa izborom dobili smo 22. novembra. Zbog nedostataka informacija pristupili smo “pešačkom” modelu i pretražimo dvadesetak velikih javnih preduzeća od više od 700 koliko ih postoji u Srbiji.

Od navedenog uzorka u samo tri preduzeća konkurs za direktora je raspisan na vreme, ali do imenovanja u zakonskom roku nije došlo.

No, Vlada je počela kršenjem Zakona još tokom februara i marta kada je u dva navrata postavila direktore suprotno odredbama.

Kršenje Zakona nastavilo se početkom avgusta kada je Vlada odlučila da za četiri preduzeća neće raspivati konkurs:

“Konkurs se, prema Zakonu, raspisuje u preduzeću gde direktoru ističe mandat, ili je razrešen, ili je podneo ostavku, što u ovim preduzećima nije slučaj” tumačio je Zakon tom prilikom generalni sekretar Vlade Veljko Odalović.

Tumačenje koje nema uporište u Zakonu, tačnije ne postoje odredbe na koje se poziva. Međutim u članu 25 piše:

Direktor javnog preduzeća imenuje se po sprovedenom javnom konkursu.

Slučajno ili ne, u navedenom odluci Vladi radi se četiri veoma važna preduzeća: “Pošte Srbije, „Srbijagas“, „Elektromreže Srbije“ i „Srbijavode“.

Nedodirljiv: Dušan Bajatović
Nedodirljiv: Dušan Bajatović

Primera radi, direktor Srbijagasa Dušan Bajatović je na to mesto postavljen još 2008. godine što znači da mu je mandat istekao 2012. V.D. direktora „Pošta Srbije“ Milan Krkobabić imenovan septembra 2012, a prema članu 42. na ovoj poziciji je moguće biti šest meseci ili u “naročito opravdanim slučajevima, organ nadležan za imenovanje direktora javnog preduzeća može doneti odluku o imenovanju vršioca dužnosti direktora na još jedan period od šest meseci”. A taj period je istekao.

Poslednja kršenja do sada Vlada je napravila 30. septembra kada je za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Transnafta” postavila Tomislava Bastu, a zatim je 29. novembra obnovljen V.D. status Zoranu Drobnjaku koji se od 2007. godine nalazi na mestu direktora „Puteva Srbije“, iako je tužilaštvo za organizovani kriminal protiv njega podiglo optužnicu zbog zloupotrebe službenog položaja prilikom izdavanja dozvola za rad preduzeću “Nuba Invest”.

Čemu uopšte Zakon?

Preduzeća
Srbijagas – Dušan Bajatović izbaran još 2008 Vlada je odlučila da ne objavi konkurs za direktorsku poziciju.
EPS – Aleksandar Obradović, vršilac dužnosti direktora. Nije izabran novi direktor. Konkurs raspisan 20. jula
Putevi Srbije – Zoran Drobnjak, VD generalni direktor, postavljen 5. 06. 2012nije izabran direktor, konkurs raspisan 5, jula
Emisiona tehnika i veze – Dejan Šmigić, v.d. postavljen 2013 umesto Vladimira Homana koji je smenjen u martu. Nije izabran, konkurs raspisala Vlada 1. jula
Nacionalni park Kopaonik – dr Bojan Milovanović. Nije postavljen novi direktor, konkurs raspisan
Nacionalni park Đerdap – Srđan Stefanović, Novi direktor nije izabran. Raspisan konkurs 3. jula
Nacionalni park Tara – Direktor Boban Tomić. Novi direktor nije izabran, kasnilo se raspisivanjem konkursa
Nacionalni park Fruška Gora – Dobrivoj Antonić, generalni direktor . Nije imenovan novi direktor, konkurs raspisan 10. jula
Pošta Srbije – Konkurs nije raspisan. Milan Krkobabić septembra 2012. imenovan a mesto direktora JP “Pošta Srbije”
Transnafta – bez konkursa. 30. septembra Tomislav Basta na sednici Vlade postavljen za vršioca dužnosti direktora Javnog preduzeća „Transnafta”.
Elektromreža Srbije – V. D. Direktor Nikola Petrović. Neće biti biran direktor putem konkursa. VD izabran 20. septembar 2012. godine
JP PEU Resavica – konkurs raspisan 3. Jula. Direktor Vladan Milosević
JP „Skloništa – Direktor – Vladan Skadrić, postavljen 2008. godine. Vlada donela odluku o raspsivanju konkursa 3. jula jer ministartsvo nije reagovalo. Konkurs je raspisan 15. jula. Nema izveštaja o postavljenju.
Železnice Srbije –Nije raspisan konkurs u predviđenom roku. Direktor Dragoljub Simonović, izabran decembra 2012. godine na predlog odbora direktora Akcionarskog društva „Železnica Srbije“ koje bira Vlada.
Zavod za udžbenike – Drаgoljub Kojčić, v. d. direktorа Zаvodа i glаvni urednik. Postavljen ukazom Vlade 28. Februara 2012.
Tanjug – Konurs je raspisan. Nije izabran novi direktor. Branka Đukić imenovana još 23. Jula 2009.
Yugoimport – V.D. Jugoslav Petković od 6. novembra 2012. Vlada 5. Jula naložila ministarstvu Odbrane da raspiše konkurs u roku od osam dana. Konkurs raspisan 12. jula.
Radio Televizija Srbije – V.D. Nikola Mirkov. Konkurs je zaključen sredinom jula, ali bez izbora
Srbijavode – Goran Puzović. Imenovan rešenjem Vlade novembra 2012
Putevi Srbije – Vlada Srbije donela je 1. jula odluku o sprovođenju javnog konkursa za direktora, da bi 29. novembra imenovala dosadašnjeg direktora Zorana Drobnjaka na VD funkciju