I pored kazni i prijave, ugovor o upravljanju Železarom i dalje tajna

Ugovor o upravljanju železarom u Smederevu i dalje je tajna za srpsku javnost. Nisu pomogle ni dve kazne koje je Ministarstvo privrede moralo da plati po nalogu Poverenika za informacije od javnog značaja. Ministar Željko Sertić i dalje smatra da taj dokument ne treba da ugleda svetlost dana a to obrazlaže činjenicom da bi se time iznele i informacije koje spadaju u poslovnu tajnu. Iako je i sam Sertić u martu ove godine izjavio da će svi detalji ugovora biti poznati nakon njegovog potpisivanja, to svoje obećanje nije ispunio.
*
Željko Sertić / Foto: FoNet

Na pitanje Istinomera zašto posle obećanja ali i posle naloga Poverenika Rodoljuba Šabića ne objavljuje Ugovor koji je država sklopila sa slovačkim HPK Inženjeringom, Sertić odgovara:

„Kad smo 2008. potpisali Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom, jedan od uslova je bio da napravimo Zakon o zaštiti konkurencije koji je podrazumevao formiranje Komisije kao nezavisnog regulatora. I kad smo raspisali konkurs za menadžment Železare, zakonski uslov zaključenja ugovora bio je da dobijemo saglasnost od Komisije za zaštitu konkurencije. I mi smo Komisiji predali sva naša dokumenta, sve naše ugovore, biznis planove, anekse… Kompanija HPK s kojoj smo potpisali ugovor za menadžment nije želela da se javno zna kako će da funkcioniše, jer ako otkriju svoje planove šta će da uštede, kome će da prodaju, gde će da nabavljaju sirovine…  istovremeno obaveštavaju i konkurenciju.  Dakle, nije da niko u ovoj državi ne zna šta piše u ugovoru. Zna Komisija za zaštitu konkurencije i najodgovorniji ljudi u državi“, objašnjava Sertić.

On naglašava da je suština u ovom poslu da postoje zaštićeni podaci i rešenje Komisije za zaštitu konkurencije koje definiše koji su podaci zaštićeni. „Ja po zakonu ne smem da objavim te podatke bez saglasnosti HPK, oni mogu da tuže državu i imaju pravo na nadoknadu štete jer bih ja prekršio zakon koji je naša Skupština usvojila“, smatra ministar privrede.

Sertić objašnjava da evropska pravila jasno definišu ovu oblast i da je u našem zakonodavstvu bukvalno prekopirana pravna praksa EU da zaštićeni podaci imaju primat u odnosu na Zakon o dostupnosti informacija od javnog značaja.

„I to lepo piše u članu 45 našeg zakona. Tu nema dvojbe. A Poverenik gleda samo svoj zakon i samo njega tumači i mene dva puta kažnjava. Samo iz straha da poslovni podaci ne odu konkurenciji i da to završi gašenjem čeličane taj ugovor nije objavljen. Moj zadatak je da štitim privredu. Nadam se da ćemo u dogovoru sa HPK u najskorije vreme objaviti najveći deo tog ugovora“, zaključio je Sertić.

Ipak Rodoljub Šabić ne razume zbog čega ministar Sertić unosi zabunu u, kako kaže, jasnu situaciju.

“Postoji rešenje nadležnog državnog organa (Poverenika) koje je za ministarstvo konačno, obavezujuće i izvršno, a čije neizvršavanje predstavlja kažnjiv prekršaj. U odnosu na tu činjenicu irelevantna su navedena razmišljanja gospodina ministra”, kaže Šabić za Istinomer.

*
Rodoljub Šabić / Foto: Istinomer

On ipak podseća da je neposredno pred potpisivanje Ugovora ministar izjavio da će nakon potpisivanja svi detalji ugovora biti dospuni jasnosti, a da se sada bavi nekakvim zaključkom Komisije za zaštitu konkurencije.

“U vezi sa Zaključkom Komisije treba naglasiti dve stvari. Prvo, u vreme kada je Transparentnost Srbija podnela zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, odnosno tražila Ugovor, nije postojao taj zaključak Komisije, dakle, i nije mogao predstavljati nikakvu smetnju da se zahtevu udovolji. Taj zaključak nije postojao ni u naknadnom roku od 40 dana koje je Ministarstvo samo sebi postavilo, povredivši tako još jednom Zakon. Shodno navedenom, u prvostepenom postupku u kome je bilo dužno da postupi po zahtevu ili da donese rešenje o njegovom odbijanju, Ministarstvo se nije moglo pozivati na nepostojeći zaključak”, kaže Šabić.

Pored toga Šabić navodi da Zaključak Komisije nije postojao ni u vreme podnošenja žalbe Povereniku nego je izdejstvovan kasnije.

“Reklo bi se da je taj Zaključak izdejstovan na brzinu, pa se pod firmom zaštite određenih podataka zaštitio kompletan Ugovor i praktično svi prilozi. U stvari, izgleda da su u brzini propušteni prilog 1 i prilog 5, pa bi se, bar s formalnog stanovišta moglo postaviti pitanje zašto bar oni nisu dostavljeni tražiocu.“

Činjenica je i da je sama Komisija za zaštitu konkurencije na zahtev Transparentnosti odgovorila dopisom u kome jasno piše da „doneti zaključak o zaštićenim podacima pred Komisjiom ne utiče na mogućnosti prava stranke da sama objavi ili na bilo koji način učini dostupnim javnosti podatke koji su predmet zaštite”. Šabić kaže da sve to dovodi do prave istine – zaključak Komisije nije nikakva smetnja da Ministarstvo omogući javnosti uvid u Ugovor.  

“Smetnja je očigledno aranžman koji je ugovoren sa stranim partnerima. A to je nedopustivo. Više puta sam govorio da je nedopustivo da se komercijalnim ugovorima anuliraju ili stavljaju van snage prava zajamčena našim Ustavom i zakonom. Nigde na svetu to nije moguće, pa ne sme biti moguće ni u Srbiji“, smatra Poverenik.

Poverenik je naglasio i da je normalno da određene informacije stranog partnera, čije odavanje bi moglo ugroziti njegovu konkurentnost, i hipotetički i stvarno mogu biti zaštićene na osnovu odredbe člana 9 Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja.

“Ali samo te informacije, a ne kompletan pravni posao. Niko ne bi smeo dogovarati sa stranim partnerom da će se od očiju srpske javnosti sakriti obaveze koje strani partner preuzima, subvencije i podsticaje koje dobija, eventualne poreske olakšice, nekretnine i druga imovina koja se ustupa, budući da je reč o stvarima koje su nesporno legitiman predmet javnosti”, smatra Šabić.

Na kraju i ministarstvo na čijem čelu se nalazi Kori Udovički je stalo na stranu Poverenika. Naime, Upravni inspektorat koji se nalazi pri Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave je podneo prekršajnu prijavu protiv Željka Sertića zbog odbijanja da povereniku za informacija od javnog značaja dostavi na uvid ugovor o upravljanju Železarom.

Ostaje da se vidi da li će prekršajna prijava naterati Sertića da pokaže ugovor o Železari.