Elektronski do povećanog roditeljskog dodatka, ali za godinu dana

Od 2017. više nema vraćanja PDV-a za bebi opremu, dok iz Vlade kao nadoknadu najavljuju povećanje roditeljskog dodatka i elektronsku prijavu. Međutim, sve ukazuje da su ovo i dalje samo obećanja u vazduhu.

Do sada je praksa bila sledeća: kada dobiju dete, roditelji u prve dve godine imaju mogućnost da sakupljaju fiskalne račune za krevetac, kolica, dohranu i ostalu osnovnu dečiju opremu. Nakon toga, bilo je potrebno da sve sakupljene račune predaju Poreskoj upravi, da bi im bilo vraćeno onoliko novca koliko je odlazilo na PDV, tj. 20 odsto. Ova pomoć se ukida, na zahtev MMF-a, zbog preopterećenosti poreske administracije, a umesto nje se predlaže uvećanje roditeljskog dodatka za prosek dosadašnjeg povraćaja PDV-a. Dodatnom ubrzanju procedure trebalo bi da doprinese i elektronsko prijavljivanje u porodilištu za roditeljski dodatak.

U Narodnoj skupštini, poslanik Zoran Živković, prilikom rasprave o Zakonu o finansiranju lokalnih samopuprava kritikovao je Vladu Srbije da uzima novac od beba, aludirajući na ukidanje PDV-a na opremu za bebe. Ministarka Brnabić je oštro replicirala da su ovakve optužbe nešto najniže što je čula u parlamentarnoj debati i da one nisu istinite, za šta postoje i dokazi.
Tom prilikom Brnabić je najavila i novi projekat “Bebo dobrodošla na svet”, koji bi do kraja godine trebalo da zaživi u svim porodilištima, o čemu je Istinomer već pisao.

www.otvoreniparlament.rs, 5. oktobar 2016.
“Roditelji ne moraju da popunjavaju više prijave i obrasce, nego će elektronski da prijave bebu odmah za 10 minuta besplatno i na adresu na kojoj je beba prijavljena dobijaju, država im šalje podatke, izvod iz matičnih knjiga rođenih, karticu zdravstvenog osiguranja. Tako da će to postati mnogo lakše sada nego što je bilo pre i automatski sa tim procesom će ići prijava za PDV.“

*
Promocija projekta „Bebo dobrodošla na svet“/Fonet, Nenad Đorđević

U izveštajima sa promocije Projekta „Bebo dobrodošla na svet“ međutim nije bilo ni reči o povraćaju PDV-a. Na pitanje Isinomera na koji način su ova dva procesa povezana, iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave su nam odgovorili da je predviđeno da se ukidanje povraćaja PDV-a nadomesti povećanjem roditeljskog dodatka za koji će onda postojati elektronska prijava upravo preko ove aplikacije.

„U planu je da se roditeljski dodatak (uključujući i spomenuti paušal koji nadomešta povraćaj PDV-a) uključi u uslugu »sve na jednom mestu«, što znači da će roditelji moći da zatraže roditeljski dodatak već u bolnici i neće morati za to da popunjavaju bilo kakav formular (isto kao što se u prvoj fazi uradilo za tri usluge: prijavu u matičnu knjigu, prijavu prebivališta i prijavu na zdravstveno osigurnaje). Portal eUprava će da prosledi zahtev nadležnoj opštinskog upravi koja će da da donese odgovarajuće rešenje i dostavi ga roditeljima“, navodi se u pisanom odgovoru Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave Istinomeru.

Izbegavanje redova i birokratije prilikom prijave za roditeljski dodatak najavio je i ministar Aleksandar Vulin na prezentaciji „roditeljskog telefona“ 21. oktobra 2016.

„Ministarstvo rada konkretno zajedno sa Ministarstvom za lokalnu upravu će, nadam se u najskorijem periodu, uspeti da razvije još jedno olakšanje roditeljima, da sa razvijanjem novog softvera automatski, čim se dete rodi, osim što dobije izvod iz matične knjige, osim što dobije zdravstvenu knjižicu, da dobije i automatski da ga mi prijavimo na roditeljski dodatak“, rekao je tom prilikom ministar za rad i socijalnu politiku Aleksandar Vulin.

Ali sve to – u drugoj fazi. Činjenica koju su vešto zaobišla oba ministra je to da je elektronsko prijavljivanje još uvek samo ideja koja nije ni prošla kroz analizu radne grupe, niti su obezbeđena neophodna sredstva.

O neusklađenosti ministarstava i ministara u vezi sa ovim planom najbolje svedoči dopis koji smo dobili od Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

„Imajući u vidu da druga faza zahteva i dopune na samoj aplikaciji koja se koristi za elektronsku prijavu rođenja na portalu eUprava, neophodno je obezbedtiti sredstva u budžetu za 2017. godinu pa će i precizan terminski plan biti poznat nakon usvajanja budžeta“, stoji u pismenom odgovoru Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Dakle, ukoliko u trenutku donošenja budžeta za narednu godinu bude procenjeno da je elektronska prijava oditeljskog dodatka jedan od prioriteta, tek tada će se stvoriti mogućnost da radna grupa nastavi sa radom, uradi potrebne analize i specifikacije, testira dopunu aplikacije, ne bi li na kraju ona i profunkcionisala u porodilištima.

U Ministarstvu za državnu upravu očekuju da se ova faza realizuje do kraja 2017. godine. S obzirom na to da se povraćaj poreza na bebi opremu ukida od 1. januara naredne godine iz istog Ministarstva nam je objašnjeno da će se, dok ne počne elektronska prijava, za uvećan roditeljski dodatak konkurisati na šalteru, kao i do sada. Obećavaju da između ukidanja povraćaja PDV-a i povećanja dodatka ne može doći ni do „jednodnevne razlike“.
*
Roditelji više neće dobijati novac od povraćaja PDV-a, www.istockphoto.com

Sasvim drugačiju perspektivu dobijamo na osnovu razgovora sa Jasnom Popović iz Ministarstva za rad i socijalnu politiku, koja kaže da to kako će i da li će biti uvećan roditeljski dodatak nije još uvek definisano i upućuje nas na Ministarstvo finansija, u čijoj je, kako kaže, nadležnosti kako će biti nadoknađen novac od povraćaja PDV-a. Međutim, oni nas opet vraćaju na Ministarstvo za rad i jedino što šalju kao svoj odgovor je saopštenje za javnost od 6. septembra 2016. godine.

“Kаkо је rеfundаciја PDV zа kupоvinu hrаnе i оprеmе zа bеbе, pо svојој suštini, mеre sоciјаlnе pоlitikе u smislu dа prаvо nа rеfundаciјu PDV mоgu dа оstvаrе rоditеlјi bеbе оdrеđеnоg imоvinskоg stаtusа, pоtrеbnо је dа svе mеrе sоciјаlnе pоlitikе, u izvоrnоm ili mоdifikоvаnоm оbliku, budu prеdmеt zаkоnа kојi urеđuјu sоciјаlnu pоlitiku, а nе zаkоnа kојi urеđuје оblаst оpоrеzivаnjа pоtrоšnjе PDV“, stoji u odgovoru Ministarstva finansija.

Osim stava da bi trebalo da se sve mere socijalne politike objedine u jednom zakonu, navodi se i da će povećanjem roditeljskog dodatka umesto vraćanja novca od PDV-a biti omogućena ravnomernija i pravednija raspodela.

Ovo saopštenje usledilo je nakon revizije Međunarodnog monetarnog fonda, kada je preporučeno ukidanje povraćaja PDV-a zbog preopterećenosti poreske uprave, koja, kako stoji u obrazloženju, polovinu radnih sati potroši na sporedne poslove.
S obzirom na sve dobijene odgovore stiče se utisak da ne samo da nije jasno kada će se prijava za roditeljski dodatak predavati u porodilištima, već se ni ne zna kada će roditelji moći da računaju na novac koji su do sada dobijali uz pomoć refundiranja PDV-a. Ne sumnjajući u dobru nameru da se ubrzaju i olakašaju procedure, podsećamo funkcionere da za projekte nisu dovoljne samo najave i obećanja već i jasno definisani i ispoštovani rokovi i procedure, naročito kada su u pitanju krucijalna pitanja, kao što je pomoć porodicama sa decom.