Da li stari, nepokretni i oni koji leže u bolnici mogu da glasaju van biračkog mesta? DA!

Predstavljamo najvažnije informacije o proceduri glasanja.
Pravni tim Istinomera: Birač koji nije u mogućnosti da glasa na biračkom mestu (nemoćno ili sprečeno lice) može, najkasnije do 11 časova na dan glasanja, obavestiti birački odbor o tome da želi da glasa. Međutim, glasanje van biračkog mesta može se obaviti samo na području opštine, odnosno grada kojem pripada biračko mesto. Drugim rečima, ako ležite u bolnici u Sremskoj Kamenici, a inače glasate u Novom Sadu, nećete moći da iskoristite ovu zakonsku mogućnost. 
Uputstvom za sprovođene izbora (podzakonskim aktom RIK) definisano je ko sve spada u grupu nemoćna i sprečena lica: Nemoćnim i sprečenim licima smatraju se lica koja iz zdravstvenih razloga nisu u mogućnosti da dođu na biračko mesto, osobe sa invaliditetom i nemoćna stara lica.Nemoćnim i sprečenim licima ne smatraju se lica koja zbog prirode posla koji obavljaju nisu u mogućnosti da u vreme dok je biračko mesto otvoreno obave glasanje na biračkom mestu.

Pošto se utvrdi da je takvo lice upisano u izvod iz biračkog spiska, tri člana biračkog odbora u proširenom sastavu biračkog odbora koji su predstavnici podnosilaca tri različita kandidata, a koje odredi predsednik biračkog odbora, odlaze kod tog birača. 
Poverenici biračkog odbora odlaze kod birača, utvrđuju njegov identitet i vrše proveru UV lampom. Potom poverenici biračkog odbora predaju službeni koverat u kojem se nalaze: glasački listić, lista kandidata, potvrda o izbornom pravu za glasanje van biračkog mesta i poseban koverat u koji će biti stavljen popunjeni glasački listić. Nakon toga, poverenici biračkog odbora specijalnim sprejom obeležavaju prst birača.
Pošto upoznaju birača s načinom glasanja, poverenici biračkog odbora napuštaju prostoriju u kojoj birač glasa.  Ako birač koji glasa van biračkog mesta nije u stanju da popuni glasački listić (slepo, invalidno ili nepismeno lice), on može da glasa uz pomoć pomagača kojeg sam odredi, na isti način na koji tu pomoć koriste slepa, invalidna ili nepismena lica koja glasaju na biračkom mestu. 
Pošto glasa, birač potpisuje potvrdu o svom izbornom pravu. Potom stavlja popunjeni i presavijeni glasački listić u poseban koverat koji poverenici biračkog odbora pred njim pečate žigom na pečatnom vosku. Tako zapečaćen poseban koverat birač stavlja zajedno s potpisanom potvrdom o svom izbornom pravu u službeni koverat koji posle toga poverenici biračkog odbora pred njim pečate žigom na pečatnom vosku. Pre pečaćenja službene koverte sa posebnom kovertom i potvrdom o izbornom pravu, poverenici biračkog odbora obavezno moraju da provere da li je birač potpisao potvrdu o izbornom pravu.
Odmah po povratku na biračko mesto, poverenici biračkog odbora predaju službeni koverat biračkom odboru, koji otvara službeni koverat u kojem se nalazi potpisana potvrda o izbornom pravu i zaokružuje redni broj pod kojim je birač upisan u izvod iz biračkog spiska. Zatim birački odbor otvara zapečaćeni koverat i iz njega vadi presavijeni glasački listić i ubacuje ga u glasačku kutiju. Ako nedostaje potpisana potvrda o izbornom pravu, smatra se da birač nije glasao, što se unosi u zapisnik o radu biračkog odbora.