Da li smo zadovoljni obrazovnim, zdravstvenim i pravosudnim sistemom? (VIII deo)

Koliko ste samo puta bili razočarani uslugom koju ste dobili kod lekara, ekspeditivnošću suda ili onim što nam pružaju škole i fakulteti? Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) sproveo istraživanje o uslugama u sferi zdravstva, prosvete i pravosuđa. U okviru projekta „Praćenje pružanja usluga u javnim institucijama“ pratili smo rad škola i fakulteta, sudova i zdravstvenih ustanova u različitim opštinama i gradovima. Informacije o pružanju usluga smo prikupljali na terenu i putem interneta, kroz različite forme upitnika, anketa i intervjua koji su kreirani za građane – direktne korisnike usluga.

Na osnovu tih rezultata snimili smo i video priče u kojima su građani koju su sa nama podelili svoja iskustva u vezi sa postojanjem sistemskih problema u okviru obrazovanja, zdravstva ili pravosuđa.

 

Epizoda 8: Sudski sporovi

Razlozi za dugo trajanje sudskih procesa su brojni. Ponekad su krivci advokati, nekad same stranke, ali bez obzira na to ko je kriv, kada bi postojao uređen pravosudni sistem I ovi problemi bi bili prevaziđeni. Na ovaj način ne samo da bi korist imale same stranke, već i država, koja bi uštedela novčana sredstva koja izdvaja upravo zbog toga što se postupci ne završavaju u razumnom roku.