Da li smo zadovoljni obrazovnim, zdravstvenim i pravosudnim sistemom? (VII deo)

Centar za istraživanje, transparentnost i odgovornost (CRTA) sproveo istraživanje o uslugama u sferi zdravstva, prosvete i pravosuđa. U okviru projekta „Praćenje pružanja usluga u javnim institucijama“ pratili smo rad škola i fakulteta, sudova i zdravstvenih ustanova u različitim opštinama i gradovima. Informacije o pružanju usluga smo prikupljali na terenu i putem interneta, kroz različite forme upitnika, anketa i intervjua koji su kreirani za građane – direktne korisnike usluga.

Na osnovu tih rezultata snimili smo i video priče u kojima su građani koju su sa nama podelili svoja iskustva u vezi sa postojanjem sistemskih problema u okviru obrazovanja, zdravstva ili pravosuđa.

 

Epizoda 7: Praksa tokom studiranja

Sve više raste svest mladih o neophodnosti vanfakultetskog angažovanja tokom studiranja kako bi povećali svoje izglede na tržištu rada, ali i sopstvenog razvoja i usavršavanja. Uvođenjem bodova u okviru dodatka diplomi, a na osnovu obavljene prakse tokom studija, van-nastavno angažovanje će bez sumnje postati neka vrsta obaveze za studente.